Reklamebureau og PR Bureau Levlykkeligt Live

Hvad gør dig lykkelig – penge, oplevelser eller noget helt tredje?

Spørgsmålet om, hvorvidt penge kan købe lykke og livsglæde, er meget omdiskuteret, hvor den gængse holdning er, at penge ikke kan gøre os lykkelige – men vil konklusionen være den samme, hvis man ser på statistikker og undersøgelser? På Samlino.dk har vi dykket dybere ned i spørgsmålet for at se på sammenhængen.

Hvad siger statistikkerne?

World Economic Forum udgav i august 2018 en undersøgelse, som så på BNP pr. indbygger og sammenlignede det med niveauet af lykke i de forskellige lande. Denne undersøgelse viste nogle sammenhænge, men derimod også nogle afvigelser.

Overordnet kan det konkluderes, at når et lands BNP pr. indbygger stiger i de lavere intervaller, så vil lykke-niveauet også stige, hvorimod lykke-niveauet forbliver det samme, når BNP pr. indbygger stiger i de højere intervaller.

Ovenstående kan skyldes, at en milliardær muligvis ikke har samme glæde af at få sin bankbeholdning fordoblet end en, som har gennemsnitlig formue stående – hvis man ser på de materielle goder. Derudover vil personen med den gennemsnitlige formue få muligheden for at støtte sin familie økonomisk i højere grad og forbedre sin egen balance i forhold til arbejde og fritid, som muligvis kan forbedre livskvaliteten, da personen ikke er nær så afhængig af sit arbejde. Dette er dog ikke gældende for alle lande.

Hvis man tager et nærmere kig på Qatar, ser man, at de scorer lavt på lykke-niveauet til trods for, at landet er blandt de rigeste i verden. Omvendt er det med Algeriet, som ikke er blandt de lande med det højeste BNP pr. indbygger, men stadig har et relativt højt lykke-niveau – især sammenlignet med andre afrikanske lande, som har et lignende BNP pr. indbygger. Altså må der også være andre faktorer end blot økonomisk velstand, som afgør din lykke.

Lykkens basislinje og andre indvirkninger

Før vi kan begynde at se på andre elementer end økonomisk velstand som indikator på lykkelighed, er det vigtigt at forstå begrebet ”lykkens basislinje”. Dette begreb dækker over en basislinje af lykke og vores generelle lykke på lang sigt, som man altid vender tilbage til efter et positivt eller negativt udfald. Lad os tage et eksempel: Et positivt udfald på denne linje kan f.eks. være, at du lige har vundet i lotto, som vil påvirke din overordnede lykke positivt i en periode, hvorimod et negativt udfald kunne være nyheden om, at en af dine nærmeste er blevet syg. Man skal altså forestille sig en bankkonto, hvor man både kan have plus og minus. De positive udfald er således plus og omvendt med de negative – men over tid vil man vende tilbage til basislinjen.

Men hvad skaber disse udfald, og kan denne basislinje øges? Ifølge Sonja Lyubomirsky, som har en videnskabelig baggrund i psykologi og filosofien om lykke, er der tre grundlæggende ting, som kan øge basislinjen, hvilket er: Dit udgangspunkt, omverdenen og de aktiviteter du foretager dig.

Dit udgangspunkt er en form for genetisk lotteri, hvor du kan være heldig eller uheldig. Faktisk er det omkring 50% af din lykke, som afhænger af din genetik. Der bliver dog stadig debatteret over tallet af diverse forskere – og husk på, at selvom du ikke er så heldig her, så er der stadig ca. 50% at gøre godt med endnu.

Ser man på de eksterne omstændigheder og omverdenen generelt, udgør denne omkring 10% af din samlede lykke. Herunder finder du din status, jobmuligheder m.v. – altså noget, som du kun til en vis grad selv kan påvirke.

Efter alle disse ting, som du faktisk ikke kan påvirke, er der så noget, du rent faktisk kan påvirke? Det korte svar er ja – det er nemlig dine aktiviteter, som du selv bestemmer over. Overordnet dækker disse over de tanker og handlinger, du foretager dig. For at give eksempler kunne det være tanker om forskellige mål, du har opnået eller vil opnå samt tanker om at anerkende og tilgive dig selv. Ses der på handlinger, kunne dette f.eks. være motion, rejser samt oplevelser, at være sammen med dem, du holder af og især det at grine. Alle disse ting udgør de resterende 40% af din overordnede lykke.

Samlede tanker

Man siger, at penge ikke kan købe lykke, men dette kan dog i nogle tilfælde godt være tilfældet ifølge undersøgelsen fra World Economic Forum, men kun til en vis grad af velstand. Dertil er der selvfølgelig også forskellige afvigere, hvilket gør det svært at foretage en konkret konklusion.

Penge er imidlertid ikke alt i forbindelse med lykke, og denne påvirkes af andre ting såsom omverdenen, din genetik og selvfølgelig dine aktiviteter. Udfaldene på lykkens basislinje kan påvirkes og øges af mange forskellige ting, men husk på, at de forskellige elementer påvirker i tidsbestemte perioder – nogle længere end andre. Det er desuden meget barskt at sætte tal på din lykke, men dette er blot for at gøre begrebet mere håndgribeligt og forståeligt. Dertil er lykkens basislinje blot en teori, som vi i denne artikel har taget udgangspunkt i.

 

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Hvad gør dig lykkelig – penge, oplevelser eller noget helt tredje?