Meditationslærer Svend Trier

Bliv en gave til verden

De særlige evner og talenter, vi er født med, er Livets gave til os. Den måde, vi bruger disse evner og talenter på, er vores gave til Livet. Først i det øjeblik vi begynder at manifestere vores dybeste kvaliteter i verden, vores specielle styrke eller gave, begynder vi at give det tilbage til livet, som vi selv har modtaget, og dermed kan cirklen blive afsluttet.

Vi er her jo ikke kun for at overleve og tilfredsstille vore fysiske og følelsesmæssige behov. Hver især rummer vi et dybere potentiale, som søger at komme til udtryk i vores tilværelse.

I den østlige filosofi har man et bestemt begreb, som hedder Dharma. Ordet dharma har mange forskellige betydninger, men det kan bl.a. oversættes til ”livsformål” eller ”indre kald”. Ifølge filosofien om dharma har vi manifesteret os i fysisk form for at opfylde et bestemt formål. Vi indgår alle i en større sammenhæng og har hver især noget specielt at bidrage med til fællesskabet eller helheden. Vores oplevelse af mening eller formål med tilværelsen afhænger af i hvor høj grad vi udfolder og lever vores fulde kreative potentiale som mennesker og derved er med til at gøre en forskel for andre og for den verden, vi er en del af.

Redskab for evolutionen
Spørg dig selv: ”Hvad kan jeg bidrage med til verden?” eller ”Hvordan kan jeg bedst tjene menneskeheden?” i stedet for blot: ”Hvad får jeg ud af det her?” Herved åbner du dig for en højere intelligens, og du begynder at opleve, at noget større end dit lille individuelle jeg strømmer igennem dig.

Når du handler i overensstemmelse med din dharma, det dybere formål med din tilværelse, føles det dybt meningsfyldt. Du føler dig inspireret og opløftet – som om du er kanal for en større kraft end dig selv. Du oplever ikke længere dig selv bare som ”et hudindkapslet ego”, for nu at bruge et udtryk fra den amerikanske forfatter og filosof Alan Watts. Du føler dig som en del af et større fællesskab, hvor alting er forbundet med alt andet. Du bliver et redskab for evolutionens kosmiske intelligens og oplever, at universet eller forsynet støtter dig på forskellige måder i dine bestræbelser. De rette personer dukker op på rette tid og sted. De nødvendige midler eller informationer kommer netop, som man har mest brug for dem. Forskellige døre begynder at åbne sig spontant.

At tjene andre
Næsten alle spirituelle traditioner lægger vægt på begrebet tjeneste som en vej til at glemme det lille jeg og komme nærmere Gud. Vi kan forsøge at tjene eller hjælpe andre på mange forskellige måder alt efter, hvad vi føler os kaldede til, og hvor vi i kraft af vores evner, færdigheder eller ressourcer har mulighed for at gøre en forskel. Vi kan f.eks. engagere os i humanitært eller socialt arbejde, i miljøarbejde, ældreomsorg, healingsarbejde af forskellig art osv. Men i virkeligheden kan alt arbejde, som opfylder nogle reelle behov hos andre, ses som en spirituel praksis, hvis vi går ind i det med den rette ånd. Dvs. ud fra et ægte ønske om at hjælpe andre og ikke primært ud fra egoets motivation, ud fra moralsk selvretfærdighed eller ønsket om egen vinding.

”På samme måde, som den uvidende handler ud fra personlig binding til handlingen, bør den vise handle uden tilknytning, alene ud fra ønsket om verdens velfærd”, siger Krishna til Arjuna i Bhagavad Gita (III:25).

Vi handler for handlingens egen skyld uden binding til et bestemt slutresultat og uden at bekymre os om, hvor megen ære, anerkendelse og respekt vi opnår gennem vores arbejde. Vores handlinger bliver som en ofring til eksistensen.

Ifølge den kvindelige indiske guru Ammachi er uselvisk handling i sig selv en yderst virkningsfuld form for meditation – en af de sikreste veje til at nå ud over det narcissistiske ego på. Som Ammachi siger: ”Vi kan ikke lukke vores øjne for verden i spiritualitetens navn og så forvente, at vi vil udvikle os”. Hun er selv et lysende eksempel på medfølelse i handling – bl.a. gennem hendes utrættelige humanitære og sociale indsats i Indien og andre steder i verden.

Global bevidsthed
En af de mest betydningsfulde erfaringer, vi kan opnå gennem meditation, er erkendelsen af vores dybe forbundethed med alt liv omkring os - oplevelsen af enhedsbevidsthed. Dybt nede er vi ikke isolerede individer, men tilhører hinanden og har rod i én fælles bevidsthed.

Selv på livets overflade er det i dag blevet tydeligt, hvor tæt indbyrdes forbundne og gensidigt afhængige, vi er. De problemer, verden står overfor i dag – global opvarmning, terrorisme, forureningen af havene, udbredelsen af nye smittefarlige sygdomme osv. – kan kun løses gennem et grænseoverskridende, globalt samarbejde. En af følgevirkningerne af den accelererende teknologiske udvikling er, at menneskeheden har trængt sig selv op i en krog, hvor vi er tvunget til at udvikle en mere global bevidsthed og handle derefter, hvis vi skal være i stand til at overleve som art.

Lad mig slutte dette indlæg med følgende vise ord af den indiske advaita-mester Nisargadatta Maharaj: ”Når du erkender, at verden er ét, at menneskeheden er ét, vil du handle i overensstemmelse hermed. Men først og fremmest må du være opmærksom på den måde, du føler, tænker og lever på. Medmindre der er orden i dig selv, kan der ikke være nogen orden i verden”.

Svend Trier er meditationslærer, pioner og foredragsarrangør af internationale spirituelle lærere, Eckhardt Tolle m.fl

Svend Trier uddyber disse tanker i sine bøger Vær dit eget lys (Borgens Forlag) og Meditation – en rejse tilbage til dig selv (Politikens Forlag). Desuden holder Svend Trier meditationskurser og grupper og weekendseminaret: Dharma – dit indre kald.

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Bliv en gave til verden. Læs mere på Levlykkeligt.dk