Hjælp til at håndtere stress

Blog forfatter

Forebyg stress og få hjælp til at håndtere stress med udgangspunkt i dine egne erfaringer og det som virker for dig.

Det, at være stresset kan forekomme i perioder af ens liv f.eks. i forbindelse med eksamen, omstruktureringer på arbejdet, når man i en periode er arbejdsløs, ved skilsmisse eller stress kan forekomme over en længerevarende periode og dermed blive kronisk f.eks. i forbindelse med traumatiske hændelser.

Symptomer på, at man har stress kan være søvnbesvær, koncentrationsbesvær og at man isolerer sig mere og mere.

Efterlevelse af normer i kulturen kan også skabe stress. F.eks. normer om det perfekte liv og normer om at leve op til idealer om at være det perfekte menneske. Man kan indoptage normer fra kulturen, som man kontrollerer og styrer sig selv i forhold til, hvilket også kan være en medvirkende årsag til stress. Hvis man ikke lever op til normerne, føler man sig måske utilstrækkelig, svag eller forkert. I narrativ terapi ser man ikke psykiske problemer som individuelle fænomener, men som kulturelle produkter, som har konsekvenser for den enkelte.

I narrativ terapi er man optaget af, at du lever dit liv ud fra dine foretrukne værdier, intentioner, ønsker og det, som er vigtigt for dig.

Ved hjælp af en terapeutisk samtale kan du få hjælp til at håndtere stress i dit arbejdsliv og i dit privatliv.

Ved hjælp af en samtale kan du:  

 • Få fokus på og træne dine færdigheder med at håndtere stress
 • Få skabt en refleksiv distance til problemet, som kan være hjælpsomt i forhold til at håndtere problemet
 • Lære, at stå fast på dine værdier
 • Få fokus på de færdigheder du allerede har udviklet med hensyn til at håndtere problemer relateret til stress
 • Få fokus på at skabe konstruktive dialoger med udgangspunkt i dine allerede foretrukne handlinger eller dine rollemodellers foretrukne handlinger
 • Få øget medbestemmelse i dit eget liv
 • Skabe mening med dit liv, herunder dit arbejdsliv
 • Lære at leve dit liv i overensstemmelse med dine foretrukne værdier, ønsker, intentioner og det, som er vigtigt for dig
 • Få øget (arbejds-)glæde i dit liv
 • Få fokus på hvilke normer, der kan være til problemets fordel
 • Få fokus på hvilke vigtige personer/kollegaer, der kan være en hjælp i forhold til at ”tæmme” problemet
 • Få fokus på at skabe det foretrukne samarbejde/de foretrukne relationer, hvad enten det er i familien eller på arbejdet

Klik her for at bestille tid til en samtale

Sted
Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm

Pris
599 kr./timen. Jeg tilbyder 200 kr. i rabat til studerende, pensionister, eneforsørgere og ledige.

Hilsen
Rikke Thue Schick-Hansen

Cand.merc.psyk, Narrativ Terapeut og Coach

__________________________

Cand.merc (psyk) Rikke Thue Schick-Hansen
Psykoterapeut og Coach i Hørsholm
http://www.rikkethue.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
hjælp til at håndtere stress