BÆREDYGTIGHED OG DEN UDADVENDTE SPIRITUALITET

Blog forfatter

HVAD ER BÆREDYGTIGHED? OG HVAD ER EN ”UDADVENDT SPIRITUALITET”?

Der er mange måder at arbejde med bæredygtighed på; og mange forskellige tilgange: Nogle er politiske, andre er videnskabelige, mens andre igen er økologi- eller fællesskabs-orienterede. Undertegnede har den holdning, at de forskellige måder at gå til bæredygtighed er vigtige allesammen. Fordi de netop belyser et meget stort og komplekst fænomen fra mange forskellige vinkler, som dog har det til fælles, at hver og én hjælper med til at fremme bæredygtig udvikling. Personligt er jeg kommet til bæredygtighed gennem spiritualitet. Og mere konkret den spirituelle praksis og træning, jeg har fået primært gennem Vækstcenter-pædagogikken (Vækstcenteret er et moderne spirituelt center og bosted, hvor man træner både den indadvendte, meditative praksis samt, hvor man understreger vigtigheden af det udadvendte). Det udadvendte aspekt af spiritualitet betyder helt konkret, at spirituel udvikling ikke udelukkende er noget, der foregår med fokus på en selv, men satser på at udvikling i sidste ende skal betyde, at mennesker kommer til at handle mere bæredygtigt; og derved på forskellige måder og i forskellige sammenhænge hjælpe med til at fremme den bæredygtige udvikling.

 

BÆREDYGTIGHED PÅ TRE NIVEAUER

Oven for forklaredes det, hvordan bæredygtighed findes på rigtig mange forskellige områder, og arbejdes med via mange forskellige tilgange. Heroverfor findes bæredygtighed også på forskellige niveauer. Vi regner her med tre forskellige niveauer af bæredygtighed: 1) Den individuelle bæredygtighed. 2) Den relationelle bæredygtighed. 3) Den globale bæredygtighed. 1) Den individuelle bæredygtighed forholder sig til, hvordan individet er i stand til – samt de udfordringer, det møder vedr. – at kunne bibeholde en bæredygtighed på egne, individuelle vegne, fx i arbejds-regi. Den danske forening, Stressforeningen anslår, at 430.000 danskere hver dag mærker ”alvorlige symptomer på stress”! Et arbejde omkring den individuelle bæredygtighed kan derfor rette sig mod stress; sådan som den relationelle bæredygtighed også kan. 2) Den relationelle bæredygtighed forholder sig til aktiviteter, der kan fremme bæredygtighed på et relationelt/kollegialt/organisatorisk niveau – fx ang. spørgsmål om, hvordan man som organisation tilvejebringer et bæredygtigt kollegialt klima. Eller hvordan man opfinder og bibeholder bæredygtige arbejdsgange – til gavn for alle. 3) Endelig tilbydes personale-udviklings-opgaver med fokus på den globale bæredygtighed, som naturligvis sætter den enkelte institution/organisation ind i et globalt perspektiv (flere og flere institutioner og organisationer ønsker netop dette). Et initiativ omkring global bæredygtighed arbejder med en afklaring af, hvordan institutionen/organisationen ønsker at deltage i initiativer, der fremmer den globale bæredygtighed.

 

HVILKE BÆREDYGTIGHEDS-LØSNINGER TILBYDES?

Nedenfor vil blive beskrevet tre forskellige måder at arbejde med bæredygtighed: 1) På ledelses- og organisations-niveau. 2) I forbindelse med meditation, selvudvikling og spirituel praksis. 3) På udendørs- og natur retreats.

  • 1 – BÆREDYGTIGHED PÅ LEDELSES- OG ORGANISATIONS-NIVEAU: Mange institutioner og organisationer oplever et reelt behov for at formulere fælles værdier – som også rækker ud over de almindelige formål, som eksempelvis at tjene penge eller passe børn. Det skal nævnes her, at undertegnedes holdning til bæredygtighed ikke er én, hvor de bæredygtige tiltag ses i konflikt med grundpillerne i institutionen/organisationen. Bæredygtigheds-initiativer kan og skal gå fint hånd i hånd med de allerede eksisterende formål – fx at skabe profit, eller de offentlige ydelser, en institution tilbyder. En del forskning dokumenterer, hvordan det at indføre bestemte bæredygtigheds-initiativer faktiske påvirker bundlinjerne i en positiv retning! (bl.a. den amerikanske forsker Joseph Bragdon har dokumenteret dette i artikler og bøger). En del videnskabelig forskning fortæller, at noget af det, der gør, at medarbejdere bliver på arbejdspladserne samt gør, at medarbejderne yder en ekstra indsats er, at det at være ansat som helhed føles meningsfuldt. Når den enkelte og institutionen/organisationen som helhed er båret af en fælles mening, kan der ske nogle kvantespring – i form af positiv tilknytning til arbejdspladsen, og i form af performance-optimering – mennesker vil her være motiveret til at yde deres absolut bedste. Bæredygtigheds-tiltag skræddersys til den enkelte institution/organisation, og starter med en korrespondance om behov, værdier, udfordringer og formål.

 

  • 2 - BÆREDYGTIGHED I FORBINDELSE MED MEDITATION, SELVUDVIKLING OG SPIRITUEL PRAKSIS: Mange kender til, at mennesker enten har en spirituel praksis, eller også at mennesker arbejder målrettet for at fremme egentlige bæredygtige initiativer. Min erfaring er, at disse to områder – det bæredygtige og det spirituelle – arbejder betragteligt bedre, hvis de i en eller anden forstand befrugtes af hinanden. Her tilbydes vejledning på organisatorisk-, gruppe- eller individuelt plan for dem, der ønsker at forbinde disse to områder.

 

  • 3 – BÆREDYGTIGHED IFM. NATUR- OG UDENDØRS RETREATS: En vigtig – og meget ofte overset – grundpille i bæredygtigheds-arbejdet er temaet forbundethed. Således udtaler flere af de store bæredygtigheds-forfattere – fx Otto Scharmer og Daniel Goleman – at vores ofte manglende bæredygtighed bunder i, at vi har glemt vores naturlige forbundethed – med hinanden og, i måske endnu højere grad, vores naturlige forbundethed med naturen. Erfaringen viser, at det at tilbringe tid, og i endnu højere grad dét at praktisere i naturen, kan være afgørende for denne forbundethed. Bl.a. derfor tilbydes retreats, hvor mindfulness yoga, meditation og andre former for praksis og afspænding foregår i naturen. Desuden viser erfaringen, at mennesker kan få en kraftig inspiration af både deres almindelige naturbrugs-vaner samt af deres spirituelle praksis. Dét at man en gang imellem flytter sin yoga og/eller meditation ud i naturen tilføjer noget til ens praksis. Og det at man, når man har en mere almindelig naturbrug, fx på guture, vandreture, naturferier, benytter sig af fx at mærke og praktisere med forbundetheden, eller andre spirituelle praktikker, tilfører noget til ens natur-oplevelser, som man ellers går glip af.

 

OM UNDERVISEREN – SIMON VITTUS JASPER HANSEN

Simon er uddannet cand.mag i filosofi og kommunikation (Roskilde Universitet). Med speciale i forskning i mindfulness og meditation. Han har i en årrække været ansat på Københavns Universitet som ekstern kommunikations-underviser. Han har erfaring med personale-udvikling af både offentlige institutioner samt undervisning af topledere i dansk erhvervsliv. Simon er videreuddannet inden for yoga, mindfulness og psykoterapi. Bl.a. på en af landets tværministerielt godkendte terapeut-uddannelser og på yoga-lærer-uddannelser i Thailand og Danmark. Endelig uddannet i det internationalt-anvendte mindfulness-system, MBSR (som er en forkortelse for Mindfulness Based Stress Reduction), fra efteruddannelse på Århus Universitet.

__________________________

Simon Vittus Jasper Hansen.
Cert. Hatha Yoga Lærer. Cert. Psykoterapeut.
Cand.mag. i Filosofi & Kommunikation. Underviser i meditation, på retreats og i mindfulness.
http://simonvjhansen.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
BÆREDYGTIGHED OG DEN UDADVENDTE SPIRITUALITET