Angst og trauma

Blog forfatter

Angst og traume

Angst kan forekomme på baggrund af overbelastninger af den ene eller anden art, oftest over længere tid. Jeg tilbyder psykoterapi til alle former for angst. Der findes mange former for angst – blandt andet følgende og som du kan klikke i for at læse mere om. 

- Angst som et traume

- Præstationsangst

- Generaliseret angst

- Social angst

- Panikangst og fobi

 

Har du angst og/eller oplevet et traume?   

Angst er en følelsesmæssig tilstand, alle mennesker kender til. Det er en naturlig følelse, der opstår når vi oplever fare og den er helt grundlæggende for, at vi kan overleve. Angsten bliver dog uhensigtsmæssig når følelsen hæmmer os i at leve vores liv, som vi ønsker at leve det. For eksempel kan det komme til udtryk ved, at vi opretter strategier for, hvordan vi undgår situationer, hvor vi bliver angstfyldte.

Hvis vi får den rigtige hjælp og støtte kan vi overvinde frygten. Med den fulde brug af vores højt udviklede evne til at tænke og opfatte, kan vi bevidst bevæge os ud af den traumatiske reaktion, med små skridt af gangen. Bliv ved med at bygge ressourcer op.

Det er særdeles vigtigt at forstå, at selv om oplevelsen sker i fantasien, så er den i enhver henseende lige så virkelig for personer som den oprindelige oplevelse: både mentalt, fysiologisk og spirituelt, på grund af tilstedeværelsen af den oplevede fornemmelse. En af vanskelighederne ved behandling af traumer er den overdrevne vægt på indholdet i den situation, der har frembragt traumet.

 

Traumets onde cirkel

Angst og fortvivles kan blive kilde til kreativitet, når vi tillader os selv at opleve kropsfornemmelse. Eks. skælven der hidrører de traumatiske symptomer. Tilbageholdt i traumernes symptomer ligger netop de energier og muligheder og ressourcer, som er nødvendige for den konstruktive forvandling af dem.

Når mennesket begynder at komme ud af bevægeligheden, bliver vi ofte grebet af pludselige og overvældende følelsesudbrud. Da der umiddelbart ikke bliver reageret på disse udbrud, kan energien blive forbundet med eneorme mængder af raseri og rædsel. Angst og frygten for vold mod angst. Dette er traumets onde cirkel. De traumatiske symptomer kan undertiden efterligne eller gengive den situation, der frembragte dem; men selve helbredelsens kræver en evne til at få kontakt med processen i den traumatiske reaktion. 

Erkendelse af traumet

De der oplever traumer, har en tendens til at opfatte sig selv som overlevende i stedet for et menneske med instinktiv helbredelseskraft. Vi må lægge mærke til vores egne dyriske natur for at finde de instinktive strategier, som er nødvendige for at befri os fra traumernes lammende virkninger. Nøglen til at komme ud af traumet ligger i at koble ubevægeligheden fra den angst, den er forbundet med. Erkendelse af traumer repræsenterer dyriske instinkter som er gået skævt. Vi har brug for ro, sikkerhed og en beskyttelse som nænsomhed for at kunne komme gennem traumets symptomer.

Vi må have tillid nok til at se på reaktioner og fornemmelser, som vi ikke helt forstår. Parathed til at opleve os selv i flydende harmoni som vil overtage og afbalancere vores tilsyneladende modstridende opfattelser.

Psykoterapi

Min fornemmeste opgave er, at møde dig der hvor du er og i forhold til dine behov. At støtte dig igennem din personlig udviklingsrejse, så du opnår en større bevidsthed, en indre ro og et fokus på dine udviklingspotentialer, så du får en forbedret trivsel med forhøjet livskvalitet og livsglæde.

Formålet med psykoterapi er at støtte dig i at håndtere de belastninger, som du oplever, samt forstå de bagvedliggende årsager, og hvordan du kan håndtere det fremover. Som psykoterapeut har jeg træning i at rumme det svære og være en støtte i de samtaler, som også kan handle om traumatiske oplevelser eller andre vanskelige situationer.

__________________________

Vivi Hinrich
Psykologi Århus
https://psykologipsykiatri.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Har du fået angst, så få professionel hjælp?