Psykoterapeut Lone Holm Feddersen

Psykoterapeut i Dronningmølle

Blog forfatter

Psykoterapeut i Dronningmølle. Psykologisk hjælp og støtte tilbydes i Dronningmølle og Hillerød. I den  psykoterapeutiske praksis arbejder Lone Holm Feddersen eksistentielt, jeg-støttende og fænomenologisk (oplevelsesorienteret).

Dronningmølle kan vælges som base for et psykoterapeutisk forløb. Her kan psykoterapien eller den psykologiske rådgivning foregå som "walk and talk" ude i naturen, eller samtalen kan afsluttes på egen hånd ved havet eller i skoven, som er nabo til Lone Holm Feddersens lokaler i Dronningmølle.

Den eksistentielle psykologi er vigtig, idet Lone Holm Feddersen med sin uddannelsesmæssige baggrund teoretisk bevæger sig i grænselandet imellem psykologi og filosofi. Her hentes stor inspiration fra blandt andre Søren Kierkegaard, Emmy van Deurzen, Irvin Yalom, Ernesto Spinelli og Viktor Frankl. Ved den eksistentielle psykoterapi og rådgivning bliver det muligt på en naturlig måde at inddrage livets store spørgsmål om frihed og ansvar, angst, isolation og ensomhed, livet og døden samt meningsløshed. Det er store spørgsmål, som de fleste mennesker til tider kan spekulere over, men som kan være svært at tale med andre om.

Den jeg-støttende tilgang i det psykologiske arbejde handler om at støtte klienten på en blid og nænsom måde. Hvis man har været ude for omsorgssvigt eller andre traumatiske hændelser, opleves det ofte, at andre mennesker ikke kan forstå en. Man har altså en oplevelse af at blive misforstået, overset eller holdt uden for fællesskabet. I forholdet mellem klient og psykoterapeut er det derfor vigtigt, at klienten får oplevelsen af at blive set, hørt og forstået, hvis en personlig udvikling skal kunne gennemføres.

Som metode kaldes den fænomenologiske tilgang også oplevelsesorientert psykoterapi. I praksis betyder det, at det er klienten, der som udgangspunkt vælger og prioriterer indholdet i samtalerne. Ofte har klienter fortalt om, hvordan de i andre sammenhænge har fået "dømt" deres udsagn som vrangforestiller o.lign. Hvis et psykoterapeutisk forløb skal lykkes, må relationen imellem psykoterapeut og klient bygge på tillid og respekt.

Grænser som tema har Lone Holm Feddersen arbejdet med i sin sin psykoterapeutiske praksis i adskillige år. Problemer med at "sige til" og "sige fra" kender de fleste mennesker. Har et menneske i sin opvækst fået overskredet sine grænser ved enten fysiske eller psykiske overgreb, kan det miste den selvregulerende evne, der er så vigtig senere i livet til at mærke egne behov og ønsker. Tabet af den selvregulerende evne medfører, at det bliver svært at mærke og sætte grænser for, hvad der er acceptabelt at indvilge i.

At have oplevet grænseoverskridende handlinger, kan ofte medføre:

 • Angst
 • Depression
 • Stress
 • Vrede
 • Skyld
 • Skam
 • Forladthed
 • Ensomhed
 • Sorg

Supervision, foredrag og undervisning inden for den eksistentielle psykologi og filosofi,  har Lone Holm Feddersen ligeledes i mange år haft stor erfaring med.

Lone Holm Feddersen er uddannet cand. mag. i psykologi og filosofi fra Roskilde Universitetscenter, klinisk psykologi fra Universitetet i Zürich samt psykoterapeut MPF fra Psykoterapeutisk Institut.

Kontakt Lone Holm Feddersen på Tel. 2070 1446 eller www.naturensveje.dk

 

__________________________

Lone Holm Feddersen,
Psykoterapeut i Hillerød og Dronningmølle 

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Psykoterapeut Dronningmølle. Kontakt Psykoterapeut Lone Holm Feddersen