Fra ildsjæl til superstjerne

Som ildsjæl har du mange glæder. Du er engageret og det giver livet mening og energi. Med passion er du i stand til at begejstre andre og gradvist forandre verden i den retning som du tror på. Men der er også nogle udfordringer forbundet med at være ildsjæl.

En åben og en reserveret hånd
I filmen Jeg er levende (Jørgen Leth, dokumentar, 1999) beskriver den danske digter Søren Ulrik Thomsen hvordan han under sine digtoplæsninger har den ene hånd åben ud mod publikum, som han både giver og modtager med og hvordan han holder den anden hånd for sig selv, reserveret - som for at have noget at give af. Det er et smukt billede og får os til at tænke på den balance som vi mennesker skal forsøge at forvalte i arbejdslivet. At vi både skal dele ud af vores evner, tid og engagement og samtidig nære det sted, hvor kræfterne til at smitte med glæde og overskud udspringer fra.

Når ildsjælen er ude af trit
Som ildsjæl kommer du nemt til at mangle tid, overskud og gennemslagskraft. Vi møder mange pædagogiske ildsjæle i vores arbejde med mindfulness i den pædagogiske verden. De brænder i den grad for at skabe et godt undervisnings- og opdragelsesmiljø for børnene. Men vi har skabt et samfundsliv, der stiller os alle i en udfordrende situation i forhold til at prioritere i de mange opgaver og forvalte vores kræfter, så de vedvarende genereres. Forestil dig at det at være ildsjæl er som en flyvetur fra Mallorca til København. I stedet for at flyve direkte i et stabilt tempo, så stormstyrer du flyet og må så mellemlande både i Paris og i Frankfurt for at tanke op. Det gør flyveturen til en abrupt rejse, hvor oplevelsen af at være på rette tid og sted tilsidesættes af nødløsninger. For nogle ildsjæle er sygefraværsperioderne indimellem en ligeså stor del af deres arbejdsliv som perioderne på arbejde. De brænder for at gøre en positiv forskel i verden. Men nogle af dem kommer ind i en nedadgående spiral, hvor deres resultater ikke svarer overens med deres indsats.

Fra ildsjæl til superstjerne
For os er en superstjerne én, der har lært at forvalte balancen mellem at bidrage positivt i verden til andre menneskers glæde og samtidig bevare sit eget indre helle og overskud. På den måde kan hun bestandigt ”tanke sig selv op” og opbygge et sted at give fra. Så flyveturen fra Mallorca til København bliver en god tur, der fører hende trygt i mål. En superstjerne er ligesom digteren, der foran sit publikum reciterer sine digte uden at glemme den kilde, hvorfra digtene er udsprunget - og fortsat springer.

Vi har forsøgt at indkredse en vej til hvordan man går fra at være ildsjæl til at være superstjerne med mindfulness som den bærende praksis på vejen.

Ildsjælens 5 trin til superstjerne
Som ildsjæl brænder du for at gøre verden bedre. Du ved at det at være givende skaber glæde, men måske mister du indimellem dit overskud og samtidig ønsker du at få noget mere ud af din indsats? Her kommer 5 trin, der viser hvordan du går fra at være ildsjæl til at være superstjerne.

Trin 1 Opbyg din indre ro

Som ildsjæl har du fart på for du brænder for at skabe bedre vilkår i verden. Derfor er det vigtigt at du opbygger et helle, hvor du kan finde ro og råstyrke. Et sted du kan vende tilbage til igen og igen for at blive tanket op. Genvejen til din indre ro er gennem et dybt og stabilt åndedræt.

Trin 2  Styrk dit overskud

Som ildsjæl kan du opleve at andre slider på dit ellers gode humør. Samtidig er gode relationer både den hurtigste vej til glæde og til positive resultater. Derfor er det vigtigt at styrke dit overskud, så du kan løfte dine relationer ind i en større smittende glæde. Start med at lave en liste over de ting, der gør dig taknemmelig.

Trin 3 Skærp din retningssans

Der er mange, der hiver i dig. Måske føler du lidt for ofte et tidspres? Derfor er det vigtigt at du bliver knivskarp til at prioritere, så du oplever at du får mere kostbar tid. Øv dig i at mærke og tolke de signaler din krop sender til dig, så får du en større klarhed, og kan handle i overensstemmelse med dine værdier. I en tid hvor vi har så mange muligheder er det nogle gange nødvendigt for ildsjælen at sige nej fire gange for hvert ja. Det styrker din retningssans og dit overblik.

Trin 4 Fordyb din indsigt

Som ildsjæl har du stået i nogle massive udfordringer, men også haft oplevelsen af at være på rette tid og sted. For oftere at være på rette tid og sted, må du få indsigt i den positive spiral mellem samhørighed, hjælpsomhed og glæde. Identificér dig ikke med dine tanker, så kommer du til at trives mere med usikkerhed og uperfekthed. Det giver dig erfaringen af at føle dig grundlæggende hjemme i verden.

Trin 5 Brænd igennem som superstjerne

Du er en superstjerne, når du er i stand til at sætte de 4 foregående trin i spil med en veludviklet intuition. Som superstjerne er du kulturbærer, fordi du er i stand til at være til stede på en måde, der viser vej for andre. Giv dig tid til at få adgang til stilhedens kraft, så du kan lytte på en langt dybere måde til dig selv og dine omgivelser. Det giver dig gennemslagskraft, så du kan være den forandring som du ønsker at se i verden.


Mindfulness er ikke symptombehandling
For nylig hørte vi en genudsendelse af radioprogrammet Netværket og udsendelsen Jagten på den indre ro. Vi kom til at tænke på at mindfulness og åndedrætsøvelser ikke må blive symptombehandling. Åndedrætsøvelser kan bestemt være fint nok i sig selv, da alle der har praktiseret nogle af disse teknikker ved at det kan modvirke stress, tankemylder og mangel på klarhed og fokus. Men faren kan ligge i at man kommer til at individualisere stressproblematikker eller urimelige arbejdsvilkår. Så bliver det symptombehandling og kan føre til at man på en arbejdsplads ikke får taget fat om roden på problemerne. Der kan fra en leders eller kollegas side være en forventning om at medarbejderne ikke længere er stressede, når mindfulness er indført. Det kan pålægge den enkelte et urimeligt ansvar, og i værste fald kan mindfulness bruges til at dække over organisatoriske problemer. Det skal heller ikke være sådan, at en leder kan sige til en ansat ”Nu hvor du er på vej ned med stress, kan du få et mindfulness kursus – og så ellers komme tilbage på de samme, urimelige vilkår”.

 Mindfulness’ etiske dimension

For os at se ligger der et en etisk dimension i arbejdet med mindfulness, som er en ligeså stor del af praksissen som åndedrætsøvelser og arbejdet med decentrering. Uden den dimension bliver mindfulness let et kvik-fix. Kraften og muligheden i mindfulness ligger i at praksissen afspejler sig i ens relationer, ens værdier og ens overskud til at være noget for andre. Gennem mindfulness praksis kan etikken i vores samfundsliv få ny næring.

Mindfulness er en socialt engageret praksis
Der ligger en kæmpe samfundsmæssig mulighed i at mindfulness i disse år får bred anerkendelse og at mange mennesker oplever nødvendige og positive forandringer via praksissen. Lad os derfor gribe denne mulighed for at tage det næste skridt i positiv retning og følge trop og føre den ud i relationerne og samfundslivet. Når ildsjælen bliver til superstjerne vil hun stå langt stærkere og hendes engagement og gennemslagskraft vil skabe langt flere positive resultater. Når vi som digteren åbent rækker den ene hånd ud mod verden, vil vi erfare at den aldrig kommer tomhændet tilbage. 

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Fra ildsjæl til superstjerne? Få fem mindfulness trin på Levlykkeligt