Selverkendelse

I denne artikel sætter jeg fokus på hvordan du med nogle enkelte spørgsmål kan reflektere over dig selv, dine tanker og følelser.

Først må du tage ansvaret for dig og dit liv. Du må indse at det er dig der ejer problemet, uanset hvad der er sket i dit liv, så er det op til dig hvad du vil bruge "billedet" af din fortid til. I første omgang er det ikke rart og lidt irriterende at tage ansvaret for ting og hændelser som du måske ikke selv syntes at havde haft nogen styrke til at ændre, men det gode ved det er, at så skal du ikke vente på nogen, du kan lige her og nu gøre noget ved den følelse og tanke der styrer dig til at se verden som du gør. Du vil langsomt se og erkende at det kun er dine tanker og følelsesmæssige tolkninger der er årsagen til din indre uro.  Samtidig må du udvikle ærlighed over for dig selv og dine medmennesker. Du skal turde erkende og møde de følelser og tanker der er i dig lige her og nu, for først da kan du ud fra spørgsmålet om hvordan du ser omverden med disse følelser og tanker, reflektere over om det er dig og den du virkelig er?  Bagefter er det nærliggende at spørge sig selv om hvordan du bliver ud fra disse svar, og igen er det dig og den du virkelig er?

Forventninger i os skaber et behov for at møde vores omverden ud fra det forventnings-billed vi har skabt, og derfor er det nærliggende at vi kan blive både skuffet og irriteret. Når vi har et fastlåst billede af hvordan vores omgivelser bør/skal være, er der ikke langt til at vi begynder at manipulere for at få vores biled til at blive virkeligheden. Måske lykkedes det for os, men hvilke omkostninger har det for os selv og vores omgivelser? Hvor svært og omkostningsfuldt er det for vores følelser og legeme. Sagt på en anden måde, hvis du mødte en der manipulerede med dig, hvordan ville du så have det, og hvordan ville du reagere.

Når vi har en problemstilling foran os, er der kun to muligheder. Først må vi søge efter løsninger på situationen, derefter må vi handle på denne løsning. Er der ingen løsningsmuligheder kan vi ikke andet end med sindsro acceptere situationen. F.eks. kan vi godt lade vores system ophidse over at der er kø på vejene, det eneste vi kan gøre er at prøve at finde en mindre trafikeret vej, eller et andet tidspunkt at køre på, men vi kan ikke ændre at andre også gerne vil køre på de samme veje. Hvor meget energi bruger vi på at ærgre os, eller være irriteret over noget der er uden for vores rækkevidde.

Hvis mange af de ting vi gør, er styret af at få ros, anerkendelse, accept mm? Hvad gør det ved de handlinger vi udfører, eller ikke udfører, fordi vi er styret af andre vurderinger af det vi gør. Hvor meget indvirker dette på at vi måske lader være med at gøre det der er virkelig os?

Helt banalt ønsker vi alle glæde, kærlighed og et let og problemfrit liv. Det vi ønsker for os selv, må så selvfølgelig være et ønske alle andre også har. Tør vi spørge os selv, hvor meget vi selv er med til at hjælpe til dette basale ønske vi alle går rundt med. Kan vi hjælpe vores opmærksomhed med at have fokus, og derved større handling på det vi ønsker at andre skal give til os. Hvad forhindrer dig i lige her og nu, i at gå ud og møde verden med glæde, kærlighed og optimisme, til gavn og glæde både for dig selv og dine omgivelser.

 

Jeg påtager mig det fulde ansvar for hvad der sker i og omkring mig lige her og nu.

Det er kun min tanke og følelsesmæssige tolkninger der kan flytte mig fra min sindsro.

-----------------------------

For at min følelse kan have ret, hvordan opfatter jeg så min omverden?

Hvordan ser jeg så mig selv i dette billede?

Hvilke tankemæssige overbevisninger har jeg om mig selv for at disse billeder kan passe?

Hvorfra stammer disse overbevisninger, og gavner de mig som jeg er i dag?

-----------------------------

For at jeg kan have den følelse jeg har lige nu, hvilke forventninger har jeg så til mine medmennesker og min omverden?

-----------------------------

Med den problemstilling jeg har lige nu, hvilke løsninger kan jeg så finde?

Når der ikke er mere jeg kan gøre må jeg med sindsro acceptere og have tillid.

-----------------------------

Hvor meget søger jeg frugterne af mine handlinger og hvordan fanger det mig ind i en evig higen efter anerkendelse?

-----------------------------

I bund og grund vil vi alle det gode. Vi ønsker alle fred og kærlighed, glæde og velvære.

Hvis vi skal kigge dybt i os selv, hvor er det så vores fokus er det meste af tiden og hvordan får det os til at føle, mene og handle?

Johnny Gøtke

www.uniheal.dk __________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Selverkendelse