Er du i et parforhold som ikke er godt for dig?

Er du i et parforhold som ikke støtter dig og dit liv og den du virkelig er? Er du i et parforhold som føles mere drænende end opløftende? Mere destruktivt end konstruktivt? Mere usundt end sundt? Har du prøvet alt adskillige gange og til sidst måttet erkende at du og din partner bare ikke passer sammen eller følges ad, at jeres værdier og ønsker bare ikke matcher (selv om I måske elsker hinanden)? For slet ikke at tale om at være i et parforhold, hvor din partner er direkte aggressiv eller overskrider dine grænser – ikke bare verbalt, men måske i sin yderste ekstrem også fysisk?

Og hvis du er i et parforhold som ikke er godt for dig, hvis du er i et forhold som du synes bryder dig mere ned end det bygger dig op – hvorfor? Hvorfor bliver du i et parforhold som ikke er godt for dig? Hvad er det for grunde – eller rettere sagt tanker og overbevisninger – der gør at du bliver?

Hvis du ser nærmere på grunden eller grundene til at du bliver i et forhold som ikke er det bedste for dig vil du sikkert opdage at hver af dine grunde passer i en ud af følgende tre kategorier:

1) Praktiske konsekvenser
2) Overbevisninger
3) Attachment Hunger

Lad os se lidt nærmere på disse tre aspekter:

1) Praktiske konsekvenser
Frygten for hvilke praktiske konsekvenser det vil have at ende et forhold er ofte dem som er mest nemme at få øje på. Alt afhængig af hvor mange ting man er fælles om i sit forhold (og hvor længe man har været det) – økonomi, bolig, børn, venner, familie, socialliv – er det klart at det at ende et forhold ikke kun betyder enden på et parforhold, men også ofte kan være lig med nogle vidtrækkende forandringer på mange andre områder af ens liv. Hvis den ene partner for eksempel har gået hjemme og passet børnene og det praktiske, og den anden partner har arbejdet og sørget for det økonomiske, kan enden på et parforhold selvfølgelig medføre nogle store ændringer som man er nødt til at forholde sig til. Måske er der tanker om hvordan man skal klare sig alene økonomisk og praktisk... Skal man ud på arbejdsmarkedet igen... Skal man videreuddanne sig... Prøve at opbygge en ny karriere... og alle mulige andre overvejelser. Og der er måske tanker om hvordan børnene vil reagere på at deres forældre går fra hinanden, spørgsmål om forældremyndighed eller om hvordan det vil være at være enlig mor eller weekendfar. Der kan være spørgsmål og tanker om hvem der skal flytte og hvad det vil betyde. Og hvis man har mange fælles venner og familie og socialliv, hvordan vil enden på et forhold så påvirke det...? Ja, der er ingen tvivl om at det at ende et parforhold (afhængig af hvor meget de to partnere er fælles om) kan have store praktiske konsekvenser som man måske er bange for at man ikke kan overskue eller klare. 

Og her kan det selvfølgelig være en god idé – hvis det har vidtrækkende praktiske og økonomiske konsekvenser at ende et forhold – at tage sig tid til at gennemtænke hvad disse konsekvenser er og tage fornuftige skridt til at forberede sig på disse forandringer. Måske få sig et support team og tale med folk der kan vejlede og hjælpe en igennem denne store forandringsproces.

Foruden at tage fornuftige skridt til at forberede sig på de praktiske konsekvenser kan det også være en god idé at se nærmere på hvilke tanker man har omkring disse konsekvenser. Og undersøge om disse tanker er så sande som man lige frygter.

Hvis man tror på tanker som ”Jeg vil ikke være i stand til at klare mig økonomisk og praktisk alene,” ”Jeg er for gammel til at komme ud på arbejdsmarkedet igen/videreuddanne mig/starte en karriere,” ”Børnene vil ikke kunne klare at deres forældre går fra hinanden,” kan sådanne tanker naturligvis være en stærk grund til at blive i et ulykkeligt forhold. Hvis man har sådanne tanker kan det være en god idé at skrive dem ned og undersøge dem nærmere.

Kan du virkelig vide at det vil være så svært at klare sig alene som du tror? Kan du virkelig vide at du ikke kan klare det alene? Kan du virkelig vide, hvad der er bedst for børnene i det lange løb? Hvis du undersøger dine tanker vil du måske opdage at du ikke kan vide med sikkerhed at de praktiske konsekvenser vil være så svære eller uoverkommelige som du måske frygter. Måske vil du opdage at du har flere ressourcer end du umiddelbart tror. Måske vil du finde ud af at der er hjælp at hente fra steder og personer som du måske ikke har overvejet.

Jeg siger ikke at de praktiske ændringer nødvendigvis vil være så nemme, men det jeg foreslår er at du undersøger om de praktiske ændringer nødvendigvis vil være så svære og uoverkommelige som du måske frygter.

2) Overbevisninger
Foruden frygten for de praktiske konsekvenser af at gå fra et forhold er der også en masse andre tanker og overbevisninger som kan gøre at folk bliver i ulykkelige forhold. Det kan for eksempel være kollektive eller sociale overbevisninger som:
”Kærligheden overvinder alt”
”Vi lovede hinanden i kirken at vi ville være sammen indtil døden skiller os ad, derfor bør vi blive sammen lige meget hvad”
”Et parforhold er kun en succes, hvis det varer indtil døden skiller os ad”
”Jeg er en fiasko, hvis forholdet ender”
”Vi elsker virkelig hinanden, derfor burde vi også kunne få det til at fungere”
”Han/hun skal nok ændre sig”
”Det er bare en periode vi er inde i”
”Jeg burde ikke tænke så meget på mig selv”
”Nogen gange skal man bare bide i det sure æble”
”Jeg burde blive og prøve på at få det til at fungere”

Det kan også være tanker om hvad det vil betyde for din partner at ende forholdet såsom:
”Det vil såre min partner forfærdeligt, hvis jeg går fra ham/hende”
”Han/hun vil ikke kunne klare det, han/hun vil gå fuldstændig i spåner”

Det kan også være frygten for at være alene. For eksempel tanker som:
”Jeg vil føle mig så ensom”
”Jeg kan ikke klare at være alene”
”Jeg vil ikke kunne finde mig en ny partner”
”Jeg er for gammel til at finde mig en ny partner”
”Jeg er ikke længere så tiltrækkende at nogen mand/kvinde vil have mig”

Hvis det er nogle af disse type overbevisninger der gør at du bliver i et ulykkeligt forhold kan det igen være en rigtig god idé at skrive dem ned og undersøge dem nærmere.

Er det for eksempel sandt at bare fordi to mennesker elsker hinanden, så burde de også kunne få det til at fungere? Hvad er virkeligheden? Du og din partner elsker sikkert hinanden (i hvert fald på et eller andet plan eller det gjorde I sikkert engang). Men betyder det at I (i hvert fald på dette tidspunkt i jeres liv) vil det samme, at I har matchende værdier og ønsker? Og hvad med det faktum at alle mennesker er i konstant udvikling og forandring? Har I måske bare udviklet jer i forskellige retninger?

Og hvis det er frygten for at være alene kan man også se nærmere på disse tanker og undersøge om de har noget hold i virkeligheden. Kan jeg virkelig vide at jeg vil være alene (og hvad er der for resten i vejen med at være alene)? Kan jeg virkelig vide at jeg ikke vil møde nye, spændende mennesker som måske er meget tættere på den jeg er i dag og som det vil være meget mere sundt for mig at være sammen med? Kan jeg virkelig vide at jeg ikke vil møde en ny partner som måske er meget tættere på den jeg er og det jeg ønsker? Kan jeg virkelig vide, hvad der er bedst for mig og min partner i det lange løb?

3) Attachment Hunger
Det tredje niveau af grunde der får folk til at blive i ulykkelige eller dysfunktionelle forhold er ofte det som er sværest at få øje på eller forstå – både for den person som er i forholdet og for udenforstående. Dette niveau (som faktisk er en form for afhængighed) kaldes af nogle psykologer for ”Attachment Hunger”. Dette niveau (som for mange kan virke næsten umuligt at gennemskue eller bryde) har at gøre med en dyb grundlæggende længsel efter at opleve kærlighed, enhed og tryghed – og en næsten hypnotisk tro på at man kun kan opleve denne kærlighed, enhed og tryghed med en bestemt partner (på trods af at forholdet måske er meget ulykkeligt for en eller begge parter). 

Ifølge psykologer har ”Attachment Hunger” ofte sine rødder i de tidligste stadier af ens liv, hvor man som nyfødt baby oplevede en kraftfuld enhed, tryghed og kærlighed med moderen. En enhed som gradvist ender i takt med at barnet vokser op og moderen og barnet løsriver sig fra hinanden. Som voksen prøver de fleste af os ganske naturligt at genskabe og genopleve denne ekstatiske følelse af enhed, tryghed og kærlighed. Det gør vi på forskellige måder – og en af de måder som de fleste af os prøver at genskabe denne ekstatiske følelse på er i vores parforhold. 

Dette behøver ikke nødvendigvis være noget stort problem. Især ikke hvis du og din partner er et godt match. Men der hvor dette for nogle mennesker kan blive et rigtig stort problem, er hvis denne længsel efter enhed og kærlighed – og ens overbevisning om at man kun kan opleve den med en bestemt partner - er så stærk og overvældende at den kan få personen til fuldstændig at forbipassere sin sunde fornuft og blive i parforhold som slet ikke er sunde for personen, ja måske endda destruktive og voldelige. For en udenforstående som ikke forstår denne ”Attachment Hunger” (og det afhængighedsforhold som det kan føre til) kan det nogle gange virke fuldstændig uforståeligt hvordan et ellers tilsyneladende fornuftigt menneske kan blive i så dysfunktionelt et forhold. (For mere om Attachment Hunger og de ofte fatale konskevenser det kan få at være i et forhold baseret på Attachment Hunger, se psykologen Howard M. Halperns bog ”How to break your addiction to a person”.)

Hvis du lider af ”Attachment Hunger” som får dig til at blive i et dysfunktionelt forhold er der flere ting du kan gøre:

* Du kan blive bevidst om og konstant minde dig selv om følgende: Den stærke, til tider næsten overvældende tiltrækning og længsel du føler efter at være sammen med det andet menneske kommer ikke fra din sjæl, fra din visdom og sunde fornuft. Den har sin oprindelse i en infantil længsel efter at genskabe den følelse af enhed, tryghed og kærlighed du føler at du har mistet. Alene det at være bevidst om dette kan i sig selv være til enormt stor hjælp i at bryde (og ikke mindst undgå atter at ryge ind i!) et usundt parforhold. Jo mere bevidst du bliver om disse to sider af din personlighed, jo nemmere vil det være for dig at lade dine valg og handlinger styre af din vise, voksne side – og ikke af din infantile, umodne side.

* Du kan blive mere bevidst om og minde dig selv om de meget usunde og destruktive konsekvenser det kan have for dit liv at søge og blive i et parforhold som ikke udspringer fra din visdom og fornuft, men fra Attachment Hunger niveauet.

* Eftersom Attachment Hunger bunder i en længsel efter at opleve enhed, tryghed og kærlighed, kan du søge at opleve disse følelser på andre, mere sunde måder. For eksempel kan du fokusere på at opleve enhed og kærlighed gennem at bruge tid i naturen og føle din enhed med alt hvad der lever, med Moder Jord og med Universet. Eller du kan fokusere på at opleve enhed og kærlighed gennem at hjælpe andre, gøre frivilligt arbejde og på andre måder arbejde for menneskehedens velfærd. Du kan også fokusere på den enhed og kærlighed du har med din familie og venner, lege med børnene (og øve dig i at give mange kærlige knus!). Du kan også male, synge, danse, skrive eller på anden måde udtrykke dig kunstnerisk. Eller du kan forsøge at opleve denne kærlighed og enhed ved at arbejde på at få et mere kærligt og harmonisk forhold til dig selv – for eksempel ved at arbejde med personlig udvikling, spirituel praksis eller gå i terapi. Ja, der er mange måder.

(For mere om ovenstående teknikker, se også min blogartikel ”Er stærk tiltrækning lig med at man er et godt match?”)

* Men den bedste – og i bund og grund eneste – måde fundamentalt at kurere Attachment Hunger på og opleve dyb enhed, tryghed og kærlighed er at blive mere bevidst om virkelighedens natur, om hvad denne ting kaldet for livet er for noget. For kun dette vil til syvende og sidst tilfredsstille et menneskes Attachment Hunger. Psykologer er nået så langt som til at opdage at menneskers Attachment Hunger ofte bunder i den barnlige følelse af at være adskilt fra den enhed, tryghed og kærlighed man engang oplevede med sin moder. Men på et dybere plan bunder Attachment Hunger i at man føler sig adskilt fra sin kilde – hvad enten du vil kalde din kilde for dit sande selv, virkeligheden, Guddommelig Kærlighed, Universet, Livet eller hvilke andre ord du vil bruge. 

Denne følelse af at være adskilt fra sin kilde har sin oprindelse i vel nok den største af alle myter og misforståelser – ikke bare om parforhold, men om hele livet – nemlig myten om at den kærlighed og lykke man søger er uden for en selv. At man kun kan opleve den kærlighed og lykke man søger med et andet menneske. Så stor er denne misforståelse og så stor er den forvirring og smerte som den fører til at jeg kalder den for ”Djævelens løgn nr. 1 om parforhold” og ”Alle myter om parforholds moder”. For troen på denne megamyte er den direkte adgangsbillet til helvede. En direkte adgangsbillet til forvirring, ensomhed, længsel og lidelse. Og en af de mange måder denne kæmpe misforståelse fører til lidelse er i den tilstand af afhængighed til et usundt parforhold som psykologer kalder for Attachment Hunger.

Men den gode nyhed (hallelujah!) er at denne myte – ganske som alle vores andre myter om parforhold og menneskelige relationer – blot er en myte, et sagn, som slet ikke har noget med virkeligheden at gøre. For virkeligheden er at vi ikke er adskilte fra den kærlighed og lykke vi søger. Det har vi aldrig været og det kan vi aldrig blive. For vi er den kærlighed og lykke vi søger. Den er i os og overalt omkring os. Vi kan ikke miste den og vi kan ikke opnå den. Vi kan kun blive mere bevidste om den. Og jo mere bevidste vi bliver om den, jo mere bevidste vi bliver om vores ubrydelige enhed med den kærlighed og lykke vi søger, jo mindre vil vores Attachment Hunger blive og jo mindre vil den styre vores liv og vores parforhold. (For mere om vores sande kærlighedsnatur, se min blogartikel ”Alle myter om parforholds moder”)

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Er du i et parforhold som ikke er godt for dig?