Er du grænseløs, en mur, eller har du sunde grænser?

Når du har sunde grænser bliver du hjemme på din egen banehalvdel. Når jeg har sunde grænser bliver jeg hjemme på min egen banehalvdel. Du deler den du er – og jeg modtager det med respekt. Og jeg deler hvem jeg er – og du modtager det med respekt. Ikke at vi nødvendigvis altid ser tingene på samme måde eller vil det samme. Men vi respekterer at det er sådan den anden har det og sådan den anden ser tingene.

Problemer opstår når du eller jeg ikke bliver hjemme på vores egen banehalvdel. For eksempel hvis:
- Jeg kommer til at overskride dine grænser. For eksempel ved at fortælle dig hvad du burde tænke og føle. Eller hvis du fortæller mig hvad jeg burde tænke og føle. Dette kaldes også for at være grænseløs.
eller hvis:

- Jeg ikke kan finde ud af at passe på mig selv hvis du overskrider mine grænser. Eller hvis du ikke kan finde ud af at passe på dig selv hvis jeg overskrider dine grænser. Denne form for adfærd er også at være
grænseløs.

Så både det at overskride en andens grænser, og det at have svært ved at passe på sig selv hvis ens grænser bliver overskredet, er et udtryk for mangel på sunde grænser, at være grænseløs.

Mure
At have svært ved at passe på os selv når andre overskrider vores grænser er ubehageligt. Det får os til at føle os utrygge i vores relationer med andre. Så for at beskytte os selv laver mange af os (som regel ubevidst) mure såsom:
- Isolation (at undgå relationer med andre eller i hvert fald visse relationer eller former for samvær)
- Tavshed (ikke at dele os selv når vi er sammen med andre)
- Facader (for eksempel af perfektionisme eller bedre-viden)
- Ord (vi taler så meget og så hurtigt at den anden ikke kan få et ord indført)
- Vrede og aggression (vi udsender direkte eller indirekte et budskab om, at hvis den anden kommer for tæt på os eller siger noget til os, vil vi blive vrede eller aggressive)

Disse mure forhindrer den andens deling, det den anden siger, i at komme ind. Men de forhindrer også vores deling, måden vi har det på, i at komme ud. Mure beskytter, men de blokerer også for kommunikation, nærvær og intimitet.

Og så er der nogle mennesker som veksler mellem at være grænseløse og have mure. I visse situationer eller med visse mennesker er de grænseløse og tager alt ind. Og så er der situationer eller relationer hvor de har mure. Intet kommer ind eller ud.

Dit stykke jord og mit stykke jord
Visuelt kan vi se det sådan her: Du har dit stykke jord. Jeg har mit stykke jord. Hvis der ikke er nogen grænse mellem dit stykke jord og mit stykke jord, kan jeg bare bare gå over på dit stykke jord og gøre hvad der passer mig, uden at spørge dig om lov først. Og du kan bare gå over på mit stykke jord og gøre hvad der passer dig, uden at spørge mig om lov først. Det er grænseoverskridende – og ikke befordrende for den tillidsfulde, gode relation. Så kan du (eller jeg) for at beskytte os selv, lave en mur mellem dit stykke jord og mit stykke jord. Problemet med at lave en mur er at nu kan vi hverken se hinanden eller høre hinanden. Der er ingen kontakt, ingen kommunikation, ingen ægte relation.

Så hvis vi gerne vil relatere til hinanden og samtidig føle os respekterede og trygge, er løsningen altså hverken at være grænseløs eller at have mure. Løsningen er at have sunde grænser. Sunde grænser der giver åbenhed nok til at vi kan relatere til hinanden og tale med hinanden, samtidig med at de sørger for at vi ikke overskrider hinandens grænser.

For mere om sunde grænser, se også:

De 10 mest almindelige grænseoverskridelser – og hvordan du stopper dem

Respekt Aftalen

 

 

Tim Ray
Forfatter, blogger, underviser og facilitator
www.beamteam.com

 

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Er du grænseløs, en mur, eller har du sunde grænser?