Derfor giver stress, angst og depressive tanker ukontrollerede følelsesudbrud

Stress, depression, søvnmangel og angst forringer forbindelsen imellem vores såkaldte følelseshjerne og vores bevidste hjerne. Det giver sig udslag i ukontrollerede følelsesudbrud.

Der findes en rigtig god forklaring på vores manglende evne, til at udøve en vis kontrol over vores umiddelbare følelsesudbrud i særligt sårbare perioder af livet. Lider du i en periode under søvnmangel, stress eller depressive tanker forringes den kontrolmekanisme, der normalt får dig til at tage dig selv i nakken, inden du eventuelt reagerer overilet.

Den evolutionært set nyeste del af vores hjerne, består af det yderste lag. Det er den del der populært går under betegnelsen ”vores tænkende hjerne” eller vores bevidste hjerne. Det er her hvor den fri vilje for en stor del kan findes. Hver gang vi tænker en ny tanke, skaber vi nye forbindelser i denne del af hjernen. Så hver gang du lærer noget nyt, ændres din hjerne rent fysisk. Dette kaldes Hebb´s lov.

Når neuronerne forbinder sig og danner et nyt netværk, skabes et kemisk stof. Dette kaldes en følelse. Nye erfaringer beriger netværket i din hjerne. Det stof der produceres frigøres i den limbiske hjerne også kaldet følelseshjernen, der sidder lige nedenunder det yderste lag.

Denne følelseshjerne regulerer hele den interne kemiske proces og balance, men den varetager også indlæring og er involveret i overførelsen af korttidshukommelsen til langtidshukommelsen. Men den emotionelle del af hjernen findes for en stor del også her. Derfor husker du de store følelsesladede øjeblikke. Men du husker ikke hvad du lavede i går eftermiddag.  Simpelthen fordi rutine luller din hjerne i søvn!

Amygdala er to små områder, der er tilknyttet følelseshjernen. De er som en slags scanner, der altid monitorerer om der er fare på færde.  Der er stærke forbindelser fra denne del til frontallapperne.  Frontallapperne udgør en del af det yderste lag af den nyeste del af hjernen, der bevidst prøver at forklare eller berolige.

Mennesker med autisme, ADHD, angstramte, stressede, eller depressive mennesker samt søvnmangel, giver en dårlig regulering og en ringere rationel styring af emotioner. I stedet for den normale stærke forbindelse imellem amygdala og frontallapperne,  ses der overordnet  som et fællestræk hos denne store gruppe af mennesker, en stærk forbindelse imellem amygdala og centre i hjernestammen- der har at gøre med frygt og reaktioner på overraskelser…..

Den noget kliniske forklaring på følelser og tanker er foretaget bevidst, for at forsøge at gøre det overskueligt og forståeligt. Men dybest set er der vel intet ved os mennesker, vores bevidsthed eller fysiske hjerne, der bare er kemiske processer. Jeg tror personligt på at bevidstheden eksisterer udenfor mennesket, men kan aflæses i hjernen som fysisk-kemiske processer.

Det er altid en utrolig svær balancegang at vejlede medmennesker der er i en sådan fase. På den ene side er der en lovlig undskyldning der hedder kemisk ubalance, som kan måles og direkte aflæses i en MR scanner. På den anden side står vi altid med en bevidsthed, der kan tage aktive og bevidste valg og beslutninger. Også selv når vi har det allerværst.

Kærlig hilsen
Stine Luise  

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Stress og depression hæmmer selvkontrol. Læs mere