Stress Kurser og Arbejdsglæde Psykolog Johnny Schultz

Er det dit Ideal-jeg eller dit Lyst-jeg der sejrer - eller begge dele?

Lyst-Jeg'et eller Ideal-jeg'et? Hvem er den stærkeste – hvem vinder? 

Oprindeligt udviklede jeg illustrationerne da jeg skrev: "Politikens bog om stress” der udkom helt tilbage i 2006. Jeg har siden da brugt illustrationerne på de af mine kurser, som indeholder et modul om personlighedspsykologi. 

Den psykoanalytiske teori er meget omfattende og bestemt ikke let tilgængelig. Derfor har jeg altid set det som en af mine udfordring at gøre det komplicerede enkelt, overskueligt og let forståeligt i kursus-sammenhæng. Det er derfor mit håb, at denne artikel vil give dig en "aha-oplevelse" af de helt naturlige indre konflikter, der eksisterer i de fleste kulturer og i langt de fleste menneskers psyke. God fornøjelse.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Modellen herover viser Ideal-jeg´et, som grundlæggende er upåvirket af vores samfundsetik, moral, normer og spilleregler. I den psykoanalytiske teori er den oprindelige betegnelse Overjeget eller Superegoet. Jeg skal for god orden skyld understrege, at Ideal-jeget er et begreb jeg har fundet på. Min begrundelse er, at jeg synes det giver nogle tydeligere associationer om, hvad denne del af vores psyke repræsenterer.

Lyst-jeget kaldes oprindeligt for Id-impulserne, hvilket for de fleste mennesker ikke giver mening. Lyst-jeget består af de medfødte driftsimpulser, som kun har ét ønske – nemlig total behovstilfredsstillelse. Lyst-jeget repræsenterer det helt igennem egocentriske princip, hvor mantraet lyder: Mig, mig og mig og kun mine ønsker og mine behov.

Jeget repræsenterer dagsbevidstheden. Det vurderende kognitive princip, der både skal tage stilling til omgivelsernes krav og forventninger samt i hvilket omfang det er rimeligt at tilfredsstille egne ønsker og behov.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Modellen herover viser, hvordan vores driftsimpulser begrænses gennem vores socialisering. Her lærer vi, hvad der betragtes som "rigtigt" eller "forkert", "godt" eller "ondt". Ideal-jeget lades med energi fra Lyst-jeget. Ifølge psykoanalysens fader, Sigmund Freud, så betaler vi prisen for vores socialisering, på bekostning af vores lyst- og driftsimpulser.

Modellen herover viser en nødvendig begrænsning af Lyst-jeget (Id-impulserne) gennem opdragelsen. Bemærk at der står urimelig/rimelig grad af begrænsning. Der må selvfølgelig ske en rimelig grad af begrænsninger gennem socialiseringen. Ellers udvikler vi en lille egocentrisk lyst-reptil, som er vant til at få sin vilje med stort set alt, pga. nogle alt for eftergivende forældre.  

Alle forældre har hørt denne sætning: ”Søde far og søde mor” når barnet får sin vilje. ”Dumme far og dumme mor” når barnet ikke får sin vilje. Jo, jo – de fleste kender disse til tider opslidende magtkampe mellem barn og forældre. Den franske psykiater og psykoanalytiker Jacques Lacan sagde en gang: ”Først er barnets tårer en bøn. Siden hen bliver tårerne en befaling”.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Modellen herover viser, hvad konsekvenserne kan risikere at blive, hvis vores omgivelsers krav og forventninger bliver for store, for strenge og urimelige. Her risikerer vi at Lyst-jeget fuldstændig "udsultes". Resultatet kan blive et menneske, der er så optaget af at tilfredsstille andres ønsker og behov at personen fuldstændig undertrykker sine egne. Den røde pil indikerer et urimeligt strengt og dominerende Ideal-jeg, som hamrer ned på Jeget, med dårlig samvittighed og skyldfølelse. Det medfører ofte at personen udvikler et lavt selvværd og uden tro på egne positive egenskaber, værdier og kompetencer. 

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Modellen herover viser, at når energien kan gå den ene vej (fra Lyst-jeget til Ideal-jeget) så kan energien også gå den anden vej (fra Ideal-jeget og tilbage til Lyst-jeget). En psykologisk proces der ofte kræver, tid, energi og tålmodighed. 

Eksempelvis er der mange, der finder inspiration til denne udvikling gennem kurser, selvudvikling m.fl. Andre finder det mere givtigt at benytte en professionel sparringspartner, fx en uddannet psykolog.  

I vores samfunds epoke, har det resultatorienterede menneske ofte behov for konkrete og praktisk anvendelige metoder til at styrke den personlige udvikling. Mine erfaringer som psykolog og kursusholder har vist mig, at de bedste resultater bestemt Ikke opnås ved at sidde og ”pille sig selv i navlen” med endeløse spørgsmål og selv-analyser. Det giver ofte mere forvirring end afklaring. Det er primært gennem dine aktive handlinger, at du vil udvikle dig hurtigst og opnå det mest holdbare resultat.

Derfor er mit råd: Spørg ikke dig selv om, hvorfor du gør som du gør? Spørg hellere dig selv om, hvordan du har det med at gøre som du gør? Ved at spørge dig selv på den måde, så bliver du langt mere bevidst om at være tro mod dig Selv. 

Min tidligere psykologiprofessor, Martin Johansen, afsluttede en af sine  forelæsninger ved højtideligt at udbryde: ”Kære studerende – gå nu hjem og bliv bedre til at være det menneske som I virkelig er” Han sagde også: ”Hvis du ikke er tro mod dig selv – så kan du heller ikke være tro mod dine medmennesker”. Han var det som jeg vil betegne som en livsklog person, et smukt menneske.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Modellen herover illustrerer, at der sagtens kan være overensstemmelse mellem vores idealer og det lystbetonede. Hvis du eksempelvis siger: ”Jeg har et Ideal om at udføre en perfekt og anerkendelsesværdig arbejdsindsats - YES, det oplever jeg som en stor glæde og tilfredsstillelse for mig”.  

Jo mere dine idealer og din lyst glider ind over hinanden (smelter sammen), jo større harmoni og balance. Alle kender udtrykket: "Den person hviler i sig selv". Et livsmål, som vi vel alle stræber efter at opnå. 

Hvorimod, jo større uoverensstemmelse, der er mellem vores idealer og vores lyst  (jo større afstand der mellem de to principper), jo større er konflikten med os selv. 

På kurset om Personlig vækst og gennemslagskraft uddybes principperne i den psykodynamiske model:  http://www.stressmanagement.dk/aabne-kurser/gennemslagskraft-og-mental-styrke.aspx

 

__________________________

StressCoach og Psykolog Johnny Schultz
Læs mere om stress kurser, trivsel og arbejdsglæde
http://www.stressnet.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Psykodynamisk model - Er det dit Ideal-jeg eller dit Lyst-jeg der sejrer. Læs mere