Børn og Unges Trivsel – rådgivning til børn og unge

Er "Du" en empatisk og respekteret leder? Medarbejdere fortjener dygtige ledere!

 Er "Du" en empatisk og respekteret leder? Medarbejdere fortjener dygtige ledere!

"Tænk hvis vi blev endnu bedre til at passe på vores allervigtigste ressource: Hinanden på arbejdspladsen". Det er en fælles indsats at skabe et sundt arbejdsmiljø, der handler om god og tydelig ledelse.

Vi igennem mange år i Danmark talt om trivsel på arbejdspladsen, men hvordan måles det oprigtigt. Mange har indført MTU målinger af forskellig karakter, som et af de redskaber, der hyppigt anvendes i dag. Men giver de et reelt billede af den enkelte leder? Bruges de rigtigt efterfølgende, når medarbejderne scorer en leder lavt eller en hel top ledelse lavt? Bliver der handlet på det? 

Her i landet har vi et højt sygefravær, hvor omkring 35.000 personer sygemeldes dagligt med stress og det tal er stigende. Det kan ikke være rigtigt, at vi bliver ved med at acceptere dette. 

Flere Kommuner har sat trivsel øverst på agendaen, og det er der en årsag til. Det er nemlig meget dyrt at have medarbejdere og ledere sygemeldt. Der er lavet beregninger på, at en sygemeldt leder i runde tal koster ca. en million om året. Det er mange penge, men udover at det er dyrt, er det hyppigt at i en afdeling med en sygemeldt leder, begynder det over tid at sejle og der opleves øget overbelastninger og ydermere er arbejdsglæden ofte blandt medarbejderne påvirket, som en konsekvens.

Ledelse er et vigtigt område, for dårlig ledelse koster på bundlinjen, og god ledelse ses på mindre sygefravær og en større proaktivitet blandt de ansatte, som påvirker bundlinjen positivt.

En god leder sætter en tydelig og klar retning for sine medarbejdere.

Er du en dygtig leder, tager læringen med dig fra historikken, og sætter en ny klar retning. Retning skal forstås somafdelingens vision, mission, mål, delmål samt værdisæt, disse formuleres i samråd med teamet og i overensstemmelse med resten af organisationens værdisæt. Når de overordnet ting er på plads, så er rammerne omkring det sociale arbejdsmiljø og relationerne kollegaerne i mellem det næste skridt. Få alle med, og skab en fællesskabsfølelse. En god teamånd har stor værdi for dig som leder. Fremstår autentisk som leder, med en stor selvindsigt. Det skaber tryghed og tillid hos medarbejderne, og gør det nemmere for lederen at være tro mod sig selv og navigere i en ofte hektisk hverdag og reducere risikoen for, at du som leder selv får stress.

Med en god selvindsigt bliver du som leder, samtidig bedre til at respondere på egne tanker og følelser og får derved mulighed for at overveje umiddelbare reaktioner i stedet for at impulskontrollen sætter ind og du reagerer uhensigtsmæssigt!

Når du som leder har samlet dit team, og lyttet til deres input, så de har været en del af den vision og retning der er sat i din afdeling, ja, så har du medarbejderne med dig. Det styrker respekten.

Husk på at alle ansatte er mennesker, på den måde forstået, at de skal plejes, da der er noget der hedder Work- Life balance. Hvordan fastholder du så den?

Som leder er du også en rollemodel. Rollemodellen holder fast i den retning I sammen har sat, for at der er arbejdsglæde i dit team, så de udfører og overholder de ting, der er aftalt. Tænk også i at indføre en sund mail kultur, og tillad "kunstner pauser!" Alle har brug for en timeout. 

Da vi alle er individualister motiveres vi også forskelligt. Her kommer to bud på et sundt socialt arbejdsmiljø som kan indføres i morgen på de fleste arbejdspladser.

Som leder kan du gå forrest, når vi taler arbejdsglæde. Prøv noget nyt: Få et Meditations rum, hvor I alle kan få 15 minutters Mindfulness. Det virker, og det er bevist ved adskillige studier i USA, at arbejdsglæden stiger og sygefraværet falder. Er I ikke nået der til på din arbejdsplads, så prøv at indføre en fast daglig Walk and Talk evt. i forbindelse med frokosten. Det er effektivt, og der er ikke noget der aktivere os mennesker mere end et måltid mad og lidt at drikke, så det basale behov er dækket, og så kombinerer det med lidt frisk luft. Kald det en ventil til trivsel. Skab en ny kultur i dit team, hvor de ansatte går fx: to og to fra afdelingen får taget lidt hul på de ting, der lige nu og her fylder, og få det sagt højt til en kollega, så der sparres internt.

En sund feedback kultur, giver dig som leder en fordel, hvis den bruges rigtig. Indfør en feedback kultur hvor hele afdelingen aktivt går ind og arbejder med konstruktiv kritik på tværs af leder, medarbejder, kollegaer. Få evt. lavet en profilanalyse i afdelingen, det giver alle en fælles referenceramme at tale ud fra. Det kan være værdifuldt ved bl.a. konflikter.

Vi mennesker bliver mere robuste overfor stress ved at have trivsel i vores hverdag på jobbet med en sund arbejdskultur. Tænk i nye initiativer og forebyggelse som ledelse, og uddan jeres medarbejdere, til ”spotte stress” i tide. Det er en forebyggende indsats, som skaber en sund arbejdskultur og giver tryghed blandt de ansatte. Læs mere om Stress-Spotter uddannelsen på vores HP.

Sådan blev jeg inspireret til bloggen: Livet som menneske i udvikling - mit nye blog forum! Stillede Henrik spørgsmål, om at være i en virksomhed med stress og et højt sygefravær, det at arbejde som ny leder i et usundt arbejdsmiljø. Mit svar blev til ugens blog.  

Her er gode råd:

 1) Gå fra et Fastlåst mindset til et Udviklet mindset, ved at bruge sproget proaktivt, med et positivt ordvalg og en forventningsafstemning hver gang. Herved sikres at opgaven er forstået, og der er skabt enighed om både indhold og tidsramme.

2) Ledere som inddrager sine medarbejderne gør sig selv synlig og udtrykker sig i et klart sprog, opbygger engagement, tillid og tryghed i sit team. Start i dag og tag dit ansvar som leder.

3) Vælg som leder dialogen fremfor styring og tal med dit team hverdag. Du når rigtig langt med venlighed, empati og rummelighed når vi taler om trivsel i en afdeling.

 4) Hav i mente som leder, den kognitive model: En tanke frembringer en følelse, som skaber en adfærd, der kommer til udtryk via kroppen i en handling.  Situation - Tanke - Følelse - Handling. 

5) Et sundt psykisk socialt arbejdsmiljø handler om en helhjertet og fælles indsats og det starter med dig som leder, gå i front og vær dine medarbejders rollemodel.

Kærlig hilsen
Coach Heidie Graversen

__________________________

Børns Trivsel NGO;
T  +45 4580 3333
Mail: HG@boerns-trivsel.dk
Hjemmeside: https://boerns-trivsel.dk/

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Medarbejdere fortjener dygtige ledere - respekt og empati. Læs mere