Kærlighed uden kamp for den selvaktualiserede kvinde

Leve i balance - hvad betyder det egentlig?

Hvad er balance egentlig? Hvornår er vi i balance i vores liv?

I dag, den 23. september, er en helt speciel dag: Nat og dag er lige lange, de er i balance. Samtidig går vi ind i vægtens tegn i den astrologiske kalender. Er tegn der står for balance i livet. Og faktisk går vi også i nymåne. Nymånen varsler forandring, begyndelsen på en ny periode. Universet bevæger sig hele tiden i en pulserende cirkulær bevægelse mellem lys og mørke, mellem kulde og varme, mellem afslutning og begyndelse. Det er naturens rytme. Den pulserende bevægelse mellem yderpunkter i tilstande er også menneskets naturlige rytme. Vi svinger mellem ønsket om udvikling og behovet for ro. Mellem mørke og lys i sindet, mellem modgang og medgang. Hvor er balancepunktet i denne evige bevægelse? Er det overhovet realistisk at tale om eller at ønske balance eller harmoni?

Når vi taler om balancen i et menneskes liv, givet det rigtig god mening at kigge på, hvordan vi reagerer på denne evige ”puls” i livet. Vi kan ikke ændre på, at livet udfolder sig i pulserende bevægelser foran os, men vi kan få indsigt i og forholde os til, hvordan vi opfatter denne evige foranderlige bevægelse, som vi er del af.

Balance i et menneskes liv kan skabes ved at blive i kontrol over hvornår man er i reaktion og hvornår man er i Ikke-reaktion.  Med ikke-reaktion, mener jeg den tilstand, hvor vi er i stand til bare at være tilstede med det der sker, uden at reagere, hverken handlings- eller følelsesmæssigt. Et andet ord, er accept. En indre vished om, at vi som menneske, er i stand til at rumme, at tingene er som de er.

Når vi går ud af denne accepterende tilstand, går vi i handling. Vi handler ud fra ønsket om, at noget skal være anderledes. Dette er et af de karaktertræk ved mennesket der betyder, at vi som grunddrift søger udvikling og forandring, og det er langt hen ad vejen en god ting. Det er den drift der betyder, at vi kan udvikle os som menneskehed og også som enkeltindivid.

Når denne drift tager overhånd, er vi alt for ofte i handling eller i reaktion. Stress ligger også i ”Handlingens domæne” kamp eller flugt instinktet har taget over.

For at balancere handlings- og reaktionsdriften i os, skal vi lære hvordan vi kan skabe denne indre tilstand af Ikke- reaktion, der tillader os, at være tilstede i os selv, i vores sjæl og sind, som den vi er, uden at skulle udrette, bevise, ændre, kæmpe eller overkomme noget. Når man kan lære, at træde ind i denne tilstand, vil man bevidst kunne gøre det og skabe et balanceret modstykke ti det evigt pulserende liv, der nogle gange tager pusten fra os og sætter os i reaktion, ofte helt uden vi opdager, at vi er kommet væk fra vores indre ro og evne til stilhed og accept. Når man mestrer evnen til at være i ikke-reaktion, opdager man stille og roligt, at man ikke overrumples af truende følelser, stress og frygt. Simpelthen fordi man forstår, at man er i stand til at rumme og være tilstede med dét, der nu er.

Hvor god er du til at gå i ”Ikke-reaktion”?

Kærlige hilsner
Helena Nylander, psykoterapeut og stress coach

__________________________

Helena Maria. Specialist i feminin energi, livskraft og essens, det maskuline og bevidste kærlighedsrelationer

https://www.awomansheart.dk/

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Liv i balance? Hvad betyder det at leve i balance? Læs mere