Simon Vittus Jasper Hansen

Selvregulering - den evige og naturlige regulering af energi-systemet

Vi gør det faktisk hele tiden: regulerer på vores energi-system. Nogle gange bevidst, som oftest ubevidst. Det starter helt i begyndelsen af dagen: Nogle skal have deres kaffe eller the eller smoothie til at starte op på – for simpelthen at få en følelse af mere energi, mere frisk energi. Mere vågenhed og parathed. Andre mediterer, træner eller går tur med hunden. Også for at ændre på den energitilstand, man er i. Gåturen med eller uden hund i den tidlige morgentime skaber måske en rolig og fredfyldt energi-tilstand. Hertil kommer alt det sociale; den sociale energi. Mange mennesker tjekker også deres telefoner og mails som det første om morgenen. Dette er at invitere hele det sociale og arbejdsmæssige ind som energi: man forbinder sig til og åbner dermed sin egen sociale og arbejdsmæssige energi ved at tjekke telefon og mails.

 

Bevidsthed og ubevidsthed

Det meste af det ovenstående ved vi godt. Dvs. det er – i hvert fald noget af det – bevidst. Vi ved godt, at vi kan blive mere friske af en kop kaffe, eller mere rolige af en gåtur. Men hvorfor vi har disse behov er for de fleste ubevidste. Hvorfor har jeg fx brug for kaffe? Hvorfor producerer mit eget energisystem ikke den tilstrækkelige energi? Eller hvorfor har jeg brug for den ro fra gåturen? Hvad er det inde i mig, der er uroligt og stresset? I den bedste af alle verdener ville vore energi-system hele tiden producerer tilstande af perfekt vågenhed, perfekt afspændthed, perfekt åbenhed, perfekt grænsesætning i det sociale. Men sådan er virkeligheden ikke. Vi bliver nødt til hele tiden at arbejde. Dette er også – men langt fra kun – en erfarring fra egne længerevarende retreats, med mange timers meditation dagligt. Lige fra den første meditations-periode tidligt om morgenen, til den sidste periode om aftenen: Der er hele tiden et arbejde med at regulere på energi-systemet.

 

Arbejdet med chakraer og energi-systemet

Og det er netop denne regulering, som alt det arbejde, der kaldes energi-arbejde hjælper os med. Chakra-øvelser, energi-øvelser, healing etc. Alt sammen er det ændringer af vores energi-tilstand. Hele tiden for at bevæge os mod mere balance, mere velvære, mere helhed. Tættere på essensen. Og man bliver aldrig færdig. Det siger både vismænd i øst og vest (og egne erfaringer). Nogle af de chakra- og energi-øvelser, jeg bruger, har jeg anvendt i 14 år. Og de er stadig yderst relevante. De hjælper mig stadig mod større balance, mere velvære, og tættere på essensen. På én side kan det virke som et evigt hårdt arbejde: Altid at skulle arbejde på regulering af energi-systemet. På den anden side er der en naturlig leg i det. Lethed. Nu er jeg igen kommet for meget op i hovedet. Okay, så må jeg igen lade energien sænke sig, så jeg får kontakt med bunden af kroppen. Eller nu er jeg blevet for søvnig, slatten og ukoncentreret, så nu må jeg ty til kaffe, lave min fysiske træning, eller på anden vis trække mig selv op.

 

Hvad er det vi regulerer henimod? Hvorfor regulerer vi?

Svaret på hvorfor må være enkelt: Vi mærker ubalancer: fx spændingshovedpine efter en lang arbejdsdag. Eller træthed. Eller stress. Eller vi mærker kedsomhed efter en lang arbejdsdag. Og derfor skal der alkohol, hygge eller stoffer på bordet ved fyraften. Så svaret er, formuleret på den ene måde, at vi regulerer pga. ubalancer, mangler, skader, sygdomme, ubehag, smerte. Den anden måde at formulere det på er ved at sige, at vi faktisk allesammen har en naturlig smag for vores helhed. Dvs. fællesnævneren for alle justeringerne har vores helhed eller essens som retning.

 

Nogle koordinater ift. regulering

Ovenstående er to svar på, hvorfor vi regulerer. Vi mangler noget; vi kommer i ubalance. Mange psykologiske og spirituelle undervisere, heriblandt de neuroaffektive psykologer, har lavet nogle ”kompasser” (se fx de nueuroaffektive kompasser) og nogle gode ”kort” over de mest almindelige og vigtigste måder at regulere vores systemer på. Nogle af ”koordinaterne” drejer sig om mængden af spænding eller energi. Er der for meget energi, som fx i stress, travlhed etc. Eller er der for lidt energi som i uinspirerede og lidt søvnige tilstand. En anden overskrift er graden af velvære og lyst i en situation. Hvordan er min ”hedonistiske tone” i situationen? Er der libido? Har jeg lyst til at være der? Er der ulyst? Utryghed etc. Og det er klart, at når man har klargjort disse hovedpunkter i tilstanden i sit energisystem, så kan man gøre noget ved det. Enten ved ydre reguleringer: spise slik, gå tur, ringe til en ven. Eller/også ved indre energi-arbejde med chakraer: Hvilket chakra er netop nu underbelyst? Hvad er ikke med? Hvor er der spændinger og blokeringer? I starten kan dette arbejde, som nævnt, føles uoverskueligt. Er jeg virkelig en maskine, som skal skrues, drejes og reguleres på 24/7? Det bliver for meget af det gode! Men efterhånden – med bevidstheds-træning i forskellige varianter: mindfulness, terapi, healing, kropstræning – så bliver det mere legende. Måske endda selvregulerende: dvs. at så snart, ”maskinen” kommer i ubalance, så ved bevidstheden af det, og sætter nærmest automatisk den fornødne regulering i gang. Henimod større balance. Henimod mere helhed. Til gavn for en selv. Og til gavn for de mennesker, som ens maskine kommer i berøring med.

 

Det er formentlig ikke svært at se, at hvis man tilsætter disse ubevidste og hele tiden foregående processer, så har man også et rigtigt godt fokus for ens nærværs- og mindfulness-praksis. Dette hele tiden eller ofte hen gennem dagen at have bevidsthed og nærvær omkring, hvordan ens energisystem har det. Og måske endnu vigtigere: Hvilke reguleringer, der er behov for. Og det er selvfølgelig klart, at de beviste reguleringer kræver, at man kan mærke sig selv for at vide, hvilke reguleringer, der er mest hensigtsmæssige. Så det starter – som så meget andet – med, at bevidstheden er til stede i ens eget system – i kroppen, i følelserne, i energi-systemet. Og derfra denne kontakt bliver man i stand til vist og selvkærligt at lave de mest optimale reguleringer.  

 

Simon Vittus Jasper Hansen

https://simonvjhansen.dk/

 

 

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Den evige og naturlige regulering af energi-systemet