Simon Vittus Jasper Hansen

Reinhold Niebuhrs Serenity Prayer – Accept, mod, og visdom

Vi har alle sammen hørt og set dette citat utallige gange. Citatet stammer fra den amerikanske teolog Reinhold Niebuhr og hans bøn, som han fremførte i 1930’erne. Senere har citatet fået det smukke navn The Serenity Prayer (ofte med den danske oversættelse Sindsro Bønnen (serenity betyder sindsro)). Selvom bønnen er forfattet i en religiøs kontekst, så mener jeg – selvom jeg ikke er et i almindelig forstand religiøst mennesker – at bønnen har en enorm relevans for os i dag. Det gælder både personligt, men i endnu højere grad ift. den globale krise. Derudover synes bønnen at opsummere nogle kerneprincipper i mindfulness-praksis. I dag kender de fleste denne version af bønnen:

 

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference.

 

Gud, giv mig sindsroen til at acceptere de ting, der ikke kan forandres,

Modet til at ændre de ting, jeg kan forandre

Og visdommen til at kende forskellen.  

 

Vigtigheden af bønnen ift. den globale krise

Vigtigheden af bønnen ift. den globale krise er på mange måder indlysende. Det handler om, at vi alle sammen ikke går til den globale krise, som Niebuhr anbefaler: Vi kender ikke forskellene på de ting, vi kan forandre og de ting, vi ikke kan. Vi har ikke visdommen til at kende til forskellen. Dette efterlader os i en tilstand af apati. Hvilket kan gøre, at vi ingenting gør. Og netop apatien anses af nogle klimaforskere for at være den største trussel ift. at vi kan løse krisen.

 

Vigtigheden af bønnen ift. den globale krise

Pointen er selvfølgelig, at vi møder nøjagtig den samme apati og uklarhed i vores personlige problemer og udfordringer: Vi ved ikke, hvilke dele af vores verden og vores problemer, vi rent faktisk kan udbedre. Vi har ikke sindsroen, der får os til at acceptere de ting, vi ikke kan forandre. Og vi har ikke indsigten i forskellene på disse to. Dette resulterer meget ofte i: 1) De ting, vi ikke kan forandre fylder vores liv, følelser og tankeverden. Der opstår tankemylder ang. dette; og fordi vi faktisk ikke kan løse probelmet, så kan dette tankemylder forsætte (nærmest) uendeligt. 2) Dernæst betyder det, at de ting, vi rent faktisk kan løse, dem gør vi ikke noget ved. Bl.a. fordi vi er så optaget med tanker og følelser af det, vi ikke kan gøre noget ved.

 

Parallellen til mindfulness praksis

Jeg haft haft fornøjelsen af at undervise 100-vis eller måske endda 1000-vis af begyndere i mindfulness. I mange forskellige sammenhænge. I foredrag, i artikler og blogs, på kurser og retreats, på yoga-hold, og på mindfulness-forløb. Med andre ord har jeg meget ofte haft udfordringen: Hvordan forklarer man bedst og nemmest hvad mindfulness er, og hvordan man skal ”gøre” det? Her er jeg kommet frem til, at man faktisk kan forklare dette fænomen, mindfulness, fyldestgørende i to sætninger:

 

1. Ret din opmærksomheds fokus kontinuerligt på åndedrættet.

2. Når du opdager, at du ikke længere har din opmærksomheds fokus på åndedrættet, retter du igen din opmærksomheds fokus på åndedrættet.

 

Det er alt (og jeg er udmærket klar over, at dette ikke er tilstrækkeligt med information og undervisning for begyndere. Det kræver langt mere forståelse, meta-kommunikation etc. etc. Men ikke desto mindre kan man give en fyldestgørende instruktion i mindfulness i to sætninger).

 

Og hvorfor nævnes dette ifb. med Niebuhrs Serenity Prayer? Det gør det, fordi man netop, når man praktiserer mindfulness, gør meget nøjagtigt brug af den visdom der ligger i Niebuhrs bøn.

 

Det man kan ændre: opmærksomheds fokus

Det man kan ikke kan ændre: at sindet med tanker, følelser og stemninger fortsætter

Visdommen: man kender til forskellen på dette, og kæmper derfor ikke med tankerne, men forsøger blot at holde opmærksomheden rettet mod åndedrættet

 

Sådan kan man arbejde videre med Serenity Bønnen som støtte i alle ens problemer

Vi kan gøre følgende, når vi har ting, problemer, udfordringer i vores liv – og hvornår har vi ikke det? Det gælder både i personlige og det kollektive/globale. For som videnskabsmændene siger: Den globale krise går ikke væk lige foreløbigt. Og det gør vores personlige problemer heller ikke: Derfor kan vi stille os selv følgende spørgsmål, når vi (hele tiden) er stillet over for problemer og kriser:

 

1. Er dette noget, jeg kan løse lige nu? Og: Hvilke dele af denne konflikt kan jeg løse nu?

2. Eller er dette noget, jeg ikke kan løse nu? Eller: Er der dele af denne konflikt, jeg ikke kan løse nu?

 

For meget ofte rummer konflikter jo begge elementer. Der er dele, som vi rent faktisk kan gøre noget ved lige nu! Og der er dele, som det tager meget længere tid at ændre på. Så her kommer en fordanskning og omskrivning af Niebuhrs smukke og evigt relevante bøn:

 

Må vi modigt gøre det, der kan gøres, netop nu, uden den mindste tøven og udskydelse

Må vi have evnen og villigheden til indse, at der er mange problemer og dele af problemer og konflikter, som vi ikke kan ændre nu og her

Lad visdommen i at kende til forskellene gøre, at vi kan hvile i sindsro og accept

 

 

Simon Vittus Jasper Hansen                        

________________________________________________________________________

Mere info om mig:

https://simonvjhansen.dk/

 

Retreats og kurser:

https://simonvjhansen.dk/retreats-og-kurser/

________________________________________________________________________

 

 

 

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Reinhold Niebuhrs Serenity Prayer – Accept, mod, og visdom