Simon Vittus Jasper Hansen

Meditation på chakraerne, healing, og energikroppens anatomi

Vesten har siden 60’erne og 70’erne importeret en stor del af den østlige spirituelle viden. Hvis man går tilbage til før 60’erne var der tæt på 0 mennesker i vesten der vidste hvad yoga og mindfulness var. I dag er der stort ingen, der ikke ved hvad det er. Det er lidt af en ”kultur-(r)evolution”. Men selvom vi har været heldige at få del i denne østlige skattekiste, så er der stadig større dele af skattekistens indhold, som ikke er blevet importeret og dermed landet på samme måde som andet. Dette lille indlæg handler netop om en af de meget store skatte, som endnu kun er på nippet til at lande og integreres i vesten. Nemlig det område, der handler om hvordan man arbejder med chakraer, healing og dermed lærer om den æteriske praksis. Samlet kaldes det for energi-arbejde; fordi det netop handler om at arbejde med den energi, der er inde i os alle sammen. 

En af forklaringsrammerne jeg ofte benytter, når jeg skal forklare hvad energi-arbejde handler om, er ved at sige, at man kan anse det for en slags tredje ben i en spirituel praksis. De to første ben udgøres af dels kroppen og dels det mentale, bevidsthedsmæssige. Og disse to ben er netop de ben, som lettest og først er integreret fra østen. Deres praksis-former er dels mindfulness, som netop træner opmærksomhed, bevidsthed, nærvær. Dels den fysiske yoga, som træner vores kontakt med og de resurser der ligger i kroppen. Men vi mennesker består af mere end det mentale og det fysiske; vi er mere end hoved og krop. Vi er også al den energi, der bevæger sig rundt i vores krop. Man har ofte sagt, at energi-arbejdet netop er bindeleddet mellem kroppen og sindet. Med andre ord: når vi lærer at arbejde med vores energikrop, så tilfører det noget til vores helhed; dvs. også til vores mindfulness-praksis og til vores yoga-praksis.

Energikroppen er en af vejene ind mod kernen, essensen

Og hvad tilfører det så? Dette er på én måde et svært spørgsmål; fordi det afhænger af hvilke dele af vores energikrop vi arbejder med: Arbejder vi fx med energien i hjerte-chakraet, rod-chakraet, pineal-centeret? Eller arbejder vi på at løsne emotionelle blokeringer i solar plexus? Eller noget femte, eller en kombination af de nævnte? Så lad os svare på spørgsmålet set fra en anden vinkel.

Alle de spirituelle systemer: yoga, buddhisme, zen, tantra kristen mystik, sufi etc., har dén ting til fælles, at de allesammen er ”pædagogiske systemer”, som er lavet fordi anvendelsen af de praksis-former, systemerne beskriver, muliggør, at mennesker kan få mere kontakt med deres kerne, deres essens, og de meget store resurser, der ligger gemt dér. Det er fællesnævneren: De forskellige traditioner er derfor alle måder at komme indad på. Det der adskiller systemerne er, at de har benyttet forskellige veje eller stier til at komme indad: Nogle, fx kristen mystik, bhakti yoga og sufierne benytter primært hjertet. Den fysiske del af hatha yogaen benytter primært kroppen. Og mindfulness og andre bevidsthedsmæssigt funderet traditioner benytter primært bevidstheden. Den seksuelle, tantriske vej benytter det seksuelle som en vej ind. Jeg nævner dette, fordi – for mig at se – så er arbejdet med energikroppen også en af disse veje indad. Så snart nemlig vi får bare en anelse mere kontakt med energi-systemet, så får vi samtidig en tilsvarende fordybelse mod vores dybere resurser, mod kernen. Så det er det generelle svar: Energikrops-arbejdet er en af vejene ind mod vores center, vores kerne, vores essens. Og så er der, som jeg kort nævnte, alle de specifikke svar, som afhænger af, hvilke dele af energikroppen, man arbejder med. Hvilket betyder at de frugter, vi får fra energikrops-arbejdet er mangfoldige eller uendelige.

 

En sidste ting, som i denne forbindelse er værd at nævne er årsagen til, at det er sådan: at energikrops-arbejde fordyber kontakten til vores indre; uanset hvilke dele af energikroppen, man får kontakt med. Det gælder altså både, hvis man får kontakt med de såkaldte sekundære chakraer, som fx sidder i fødder og hænder, og selvfølgelig også når man får kontakt med fx hjertechakraet, eller et af de øvrige 6 hoved-chakraer. Årsagen til at det er sådan, er formentlig, at energikroppen er ét sammenhængende system med dets eget anatomi. Som altså bevirker, at når vi får fat ét sted, så øges kontakten indadtil samlet set. På den måde kan det meget let – og bliver det i praksis meget ofte – blive en meget dyb oplevelse at mærke en tydelig kontakt med energien i sine fødder og hænder, eller et tredje sted.  

 

Alla kan finde ud af det

Måske det altsammen, især hvis man er ny på området, lyder teknisk, kompliceret, og som noget, man nok skal have en del erfaring med fx meditation og yoga for at kunne finde ud af. Intet kunne være mere forkert. Og dét er netop en af de helt store gaver i energi-arbejdet: anvendeligheden og enkelheden. Jeg har set det efterhånden 100 og 1000-vis af gange; dels på de kurser, hvor jeg selv har lært det (primært af Helen Gamborg), men også på de kurser, jeg selv underviser: Mennesker, som ingen eller nærmest ingen meditations-erfaring har, og som ikke kender noget til energi-arbejde eller healing, kan få signifikante og dybe oplevelser i dette arbejde – første gang de prøver det. Jeg er selv et meget pragmatisk menneske. Derfor handler det i høj grad om at finde ud af én ting: Hvad virker? Og erfaringerne taler deres tydelige sprog. Energikrops-arbejdet virker! Endda meget let, og meget ligetil. Denne erfaring bliver ved med at forbløffe, berøre og selvfølgelig også til at motivere til at hjælpe til udbredelsen af dette værktøj.

 

Skulle man derfor sige noget sammenfattende: Energikrops-arbejdet er en af de oversete perler fra den østlige skattekiste, som meget langtfra har fået den samme udbredelse som fx mindfulness og yoga. Og derfor at der samlet set er et meget stort potentiale ift. at begynde at anvende og integrere energikrops-praksissen – ideelt set integrere den sammen med mindfulness og yoga, men den kan også stå alene. Og endeligt at det er en praksis – i hvert fald som jeg har lært den – som er meget ligetil, og dermed meget anvendelig – også for nybegyndere. Og i sidste instans derfor: At energiarbejdet er en af vejene, som kan hjælpe os indad mod vores kerne, vores essens, og de resurser, som vi kun kan få adgang til, når vi bevæger os i dén retning. 

 

Blog-indlægget er skrevet af Simon Vittus Jasper Hansen, se mere på simonvjhansen.dk; bl.a. om det kommende forløb i energi-arbejde og chakra-meditation, og om øvrige kurser og retreats. 

 

Simon Vittus Jasper Hansen                        

_________________________________________________________________________________

Mere info om mig:

https://simonvjhansen.dk/

 

Retreats og kurser:

https://simonvjhansen.dk/retreats-og-kurser/

_________________________________________________________________________________

Ege Alle 126

8766 Nørre Snede

Tlf: 24923453

Mail: simonvjh@gmail.com

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Meditation på chakraerne, healing, og energikroppens anatomi