Reikimester - Healer og Coach

Hvordan du træner neutralitet og ikke-dømmende adfærd

Neutralitet er lige nu – mere end nogensinde før - et begreb, som det kan være værd at træne. Denne blog vil give dig et bud på, hvordan det at vise neutralitet overfor andres valg og værdier kan være med til at løfte energien i den kollektive bevidsthed og dermed gavne hele menneskeheden både på kort og på lang sigt.

Neutralitet er IKKE lig med passivitet
For mig betyder det at være neutral ikke, at jeg bare sidder og glor ud i luften og ikke foretager mig noget som helst. Det betyder heller ikke, at jeg bare vender den anden kind til og gør, hvad der bliver sagt. Derimod betyder det, at jeg viser respekt overfor andres menneskers valg og værdier i stedet for at dømme dem for deres valg, selvom deres valg måske ikke resonerer med mine valg.

Dømmer du andre og dig selv?
For mig betyder det, at jeg respekterer mine medmennesker og deres syn på livet på samme måde, som jeg respekter mig selv og mit syn på livet. Selvrespekt er nemlig et meget vigtigt begreb her, da det kan være meget svært at respektere andre, hvis vi ikke har selvrespekt. Ofte kan vi have en tendens til at projicere vores eget ud på vore medmennesker, så når vi dømmer andre – dømmer vi i virkeligheden os selv – selvom det måske er på andre områder end dem, vi dømmer andre. 

Respekter alle andre mennesker på lige fod
Hvis vi respekterer andre mennesker på lige fod med os selv - betyder det også, at vi respekterer de valg, som andre mennesker foretager i livet uden at se skævt til dem, fordi vi synes, at "vi ved bedre end dem". 

Lige præcist dette fænomen er meget oppe at vende i øjeblikket. For mig ser det ud, som om vi har tre forskellige grupperinger i øjeblikket.

Mudderkastning
To af grupperne kaster mudder på hinanden på grund af deres forskellige virkelighedsopfattelser - mens den tredje gruppe forholder sig mere anonymt og foretager sig deres egne private valg i det skjulte uden at fortælle om det på sociale medier eller rundt om kaffebordene. 

Undgå at dømme andre for deres valg
Hånden på hjertet - så ville jeg ønske, at vi alle kunne praktisere neutralitet – være i stand til at træffe vores egne sunde valg uden at dømme andre for deres valg, meninger eller værdier – og være i stand til at vise medmenneskelig respekt overfor alle.

Vi har alle en ret til at være lige
Hvis vi kan opnå denne form for neutralitet, vil jeg mene, at vi er meget tæt på at acceptere alle vores medmennesker 100% lige. Det er vigtigt at huske, at vi alle har en ret til at være lige.

Jeg mener også, at det er muligt at opnå denne form for neutralitet/medmenneskelig respekt – hvis vi er villige til at gå i "hård træning".

Gå dybere ind i dig selv
Hvis vi opdager, at vi dømmer et andet menneske pga. dit eller dat - så kan vi kigge lidt dybere ind i os selv og finde ud af, hvad der kan være årsag til, at vi har "behov" for dette. Dømmer vi i virkeligheden os selv på et eller andet område?

Allerede ved at være opmærksomme på, når vi dømmer andre i større eller mindre målestok, er vi nået meget længere.

Hvad gør du så, når du opdager, at du er på vej af den gamle fordømmelses-blindgyde?

- Stop op
- Observer dig selv
- Vær 100% ærlig overfor dig selv
- Gå dybere ind i dig selv og stil dig selv disse spørgsmål:
- Genkender jeg situationen fra tidligere?
- Hvorfor har jeg behov for at dømme ham/hende?
- Hvad opnår jeg ved at dømme denne person for hans/hendes valg?
- Har jeg lov til at bestemme, hvilket valg han/hun skal træffe?
- Hvem dømmer jeg i virkeligheden?
- På hvilke områder dømmer jeg mig selv?
- Har dette andet menneskes valg i virkeligheden noget konkret med mig at gøre?

Ovenstående spørgsmål er blot mine bud. Vælg dem ud, som taler til dig og find selv på andre spørgsmål, du kan stille dig selv.

Tip
Det kan være en god idé at starte med at øve dig på mindre "betydningsfulde" områder (Fx: Nej altså den kjole er hun da for tyk til at have på o. lign). Hvis du starter med alt for alvorlige områder, kan det blive for uoverskueligt, og så vil mange være tilbøjelige til at vælge den gamle "sikre" vej (selvom det er en blindgyde) - og fortsætte med at dømme andre på deres valg og værdier. 

Hvad kan vi opnå med denne neutralitet?
Som sagt kan det at optræne en neutralitet og lade være med at dømme sig selv og andre medføre, at vi lader andre om at træffe de valg, som de synes er de rigtige, samtidig med at vi forventer, at vores medmennesker helt naturligt lader os træffe de valg for os selv, som vi synes er de rette.

Det er naturligvis ok at have en mening om tingene
Jeg må her også gentage, at jeg med neutralitet ikke mener, at vi ikke må have en mening om tingene. Jeg mener heller ikke, at vi ikke må være frihedskæmpere og forsøge at ændre tingenes tilstand f.eks. vil at ytre vores meninger på de sociale medier. Det mener jeg faktisk er yderst vigtigt! Ud fra de forskellige gruppers/personers (ikke-dømmende) meninger, kan det måske ovenikøbet hjælpe nogen mennesker til at træffe de valg, som føles rigtigst for dem.

Jeg mener, at det er vigtigt, at ingen kaster mudder på hinanden og fordømmer hinanden. Ingen af os har patent på sandheden eller at sige til andre, hvad de bør eller ikke bør vælge. Og ja – det kan være svært.

Lys og mørke
Jeg vil vove den påstand, (som måske for nogen er lidt ”langhåret” eller spirituel), at hvis vi alle formår at holde os neutrale og respektere andre menneskers valg, vil det både på kort og lang sigt medføre, at den kollektive bevidsthed bliver mindre fuld af mørk og tung energi. Dette vil så igen have affekt på hele menneskeheden og deres videre udvikling. Herunder også deres evne til at træffe sunde valg, som er til gavn for alle.

Lyset vinder altid over mørket! Selv det mindste lys i mørket gør, at der er lys!

Har du lyst til at være en del af det lys?

Denne blog er skrevet af Reikimester, Traumeterapeut, Healer og Coach Esther Økær

www.reikihealer.dk     www.qttt.dk

__________________________

Reikimester Healer og Coach Esther Økær, Greve
https://www.reikihealer.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Hvordan du træner neutralitet og ikke-dømmende adfærd. Læs mere