Reikimester Traumeterapeut Healer og Coach

Kan du styre dig selv?

Eller hvem styrer dig egentligt? Lader du dig i virkeligheden styre af din omverden? Måske er det tid at overveje, om du lader dig styre for meget af andre end dig selv.

Hvad betyder det at lade sig styre af omverdenen?

Lad os hellere starte med at definere, hvem omverdenen egentligt består af:

- Din familie
- Dine venner
- Dit arbejde
- De offentlige og statslige myndigheder
- Medierne

Alle disse grupper kan rent faktisk være med til at definere, hvem du er som menneske, og hvad du står for - lige fra tøjstil, madvaner ogkommunkationsformer til religion. Din udfordring består i at lade være med at lade dig styre for meget af andre end dig selv, og det er her balladen starter.

Din familie – barndommen og teenagealderen
Det starter med, at du som barn bliver styret af dine forældre. Dette er en meget god ting med mindre og mellemstore børn, men når du så når teenagealderen, kommer tiden, hvor du begynder at ville styre dit liv selv. Her er forældrene ude på en tynd line ind i mellem, for hvor meget og hvornår skal der slækkes på båndene. Hvis dine forældre har holdt dig for meget tilbage, kan du meget vel ende med at være blandt de mennesker, som helt uden filter bliver ved med at lade sig styre af andre. Omvendt kan for løse retningslinier fra dine forældre bevirke det modsatte: Enten bliver du en sikker politiker eller en ulidelig bedrevidende person, som ikke kender til grænser.

Din familie– voksenalderen
Du har nu fået din egen lille familie, og du vil så gerne, at det hele skal fungere harmonisk og ligeværdigt. Men her kan fælden være, at du lader dig styre så meget af dette ønske, at du lader familielivet styre hele dig. Pludselig opdager du, at dit liv kun handler om at tilfredsstille mand og børn i skiftende aldre og situationer. For ikke at glemme alle sociale sammenkomster og traditioner med resten af familien, der også skal være tid til. (og som selvfølgelig er hyggelige nok, men ikke desto mindre kan være en styring fra omgivelserne). Du glemmer at stoppe op og mærke efter: ”Hej mig – hvor jeg endelig henne lige nu? – Får jeg tilfredsstillet mine behov. Giver jeg mig selv tid til at drømme og udvikle mig?”

Dine venner
Det samme gælder dine venner. Nogle mennesker kan også her lade sig styre af, hvad vennerne har lyst til. Nogle gange kan du måske have svært ved at sige fra, fordi du ikke ønsker at skuffe nogen, selvom du i virkeligheden har mere lyst til at blive hjemme alene foran tv med en skål med slik end at gå på cafe og være social.

Dit arbejde
Se her er du naturligvis nødt til at lade dig styre en hel del henad vejen, da du til dels arbejder for at tilfredsstille en arbejdsgivers behov. Men lader du dig så meget styre af dit arbejde, at du lader det gå ud over dit familie- og fritidsliv? Glemmer du, at det er ok at sige fra overfor urimelige opgaver?

Offentlige og statslige myndigheder
Se – denne gruppe har været meget fremherskende i denne Corona tid. Pludselig skulle vi lade os begrænse og kontrollere på en måde, som vi slet ikke har været vant til her i lille demokratiske Danmark. (Det er nok bedst, at jeg ikke kommer med eksempler, men jeg er sikker på, at du ved, hvad jeg taler om). For de mennesker, som er opflasket lige fra barnsben med, at det er bedst og mest sikkert at lade sig styre af andre – er dette ikke noget problem. Men for andre, som har lyst til at have styringen med deres liv, har dette helt klart været en kæmpe udfordring. Mange har netop ført sig henført til barndommens restriktioner. (NB Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke på nogen måde ønsker at anfægte, at der har været et behov for nogle specielle restriktioner i denne tid.)

Medierne
Det skal i allerhøjest grad ikke undervurderes, hvilken magt medierne har. Her tænker jeg både på nyheder inden for den journalistiske verden og påvirkninger fra sociale medier som Facebook, Instagram, Twitter, osv.

Denne magt benyttes til at styre ”os” henimod forskellige mål, alt efter, hvilken skjult dagsorden, der ligger gemt. For ikke at tale om begrebet ”fake news”, som også lever i bedste velgående, selv i lille Danmark. (Ok her er jeg nok lidt subjektiv).

Medierne kan være både nyttige og yderst farlige, så vær opmærksom.

Øvelse 1
Sæt dig ned stille og roligt for dig selv og stil først dig selv spørgsmålet:

Lader jeg mig styre af omverdenen?

Måske dit første svar er ”nej”. Her skal du huske, at du din programmering kan have varet lige siden, du var ganske lille. Herved kan du være så styret, at omverdenens sandhed er blevet DIN sandhed.

Vend nu spørgsmålet om og spørg:

 ”Hvad eller hvem lader jeg mig styre af?”.

Træk vejret dybt – luk øjnene – og gentag spørgsmålet.

Først vil dit programmerede sind forsøge at blokere for dit indre syn. Men blev stædigt og roligt ved. Gå tilbage i tiden, til du var barn og forhold dig til, om du blev styret eller havde løsere tøjler.

Bevæg dig videre op igennem tiden og tillad billederne komme frem. Når du kommer frem til i dag – lige nu og her – kan du fokusere på de forskellige områder i dit liv: Familie, venner, arbejde, offentlige myndigheder, medier osv. 

På hvilken måde indretter du dig efter omverdenens behov og negligerer dit eget?

Hvad gør du så?
Svaret her er simpelt, om end ikke altid nemt at efterkomme: 
- Du mærker efter, hvad der føles rigtigt for dig
- Du øver dig i at sige fra, når du kan mærke, at noget er helt urimeligt

Øvelse 2
Lav en liste over med følgende punkter:
- Hvilke områder har du tidligere ladet dig styre af andre, men har taget føringen selv? (evt. hvordan?)
Husk at rose dig selv over de steder, hvor du selv har taget styringen, før du går videre til de næste tre punkter:
- Hvilke områder er det stadig ”nødvendigt” at lade sig styre af andre
- Hvilke områder er det acceptabelt at lade sig styre af andre
- Hvilke områder er det helt uacceptabelt og urimeligt at lade sig styre af andre (i dit univers)

Herefter går du tilbage til de tre nederste punkter og forholder dig til, hvilke punkter, der er mulige at ændre, og hvilke, der er umulige at ændre (f. eks. er det jo ikke umiddelbart muligt at gå imod en lov)

Øvelse 3
Her laver du endnu en liste. Denne gang skriver du 

Hurra for dig, hvis du opdager, at der er balance. At du hverken lader dig styre for meget eller for lidt. Glæd dig over det, for du tilhører formentligt et mindretal.

Held og lykke med at få mere styring over dit eget liv.

Måske du også har lyst til at læse min tidligere blog:"Er du presset af Forventninger"

Kærligst

Reikimester, Healer, Coach 

Esther Økær

www.reikihealer.dk

 

 

__________________________

Reikimester Healer og Coach Esther Økær, Greve
https://www.reikihealer.dk
https://qttt.dk/

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Kan du styre dig selv? Læs mere