Et helhjertet liv - sådan får du dig selv med i det du laver

Et helhjertet liv handler blandt andet om, at du har dig selv med i det du laver.

Det forudsætter at du ved hvad der er vigtigt for dig, at du øver dig I at mærke efter før du træffer dine valg. Før du siger ja tak og nej tak til andre. Ofte glemmer vi at mærke efter, vi siger ja til alt omkring os. Det kan også handle om, at vi umiddelbart gerne vil alt det vi siger ja til.

For mange af os bliver det bare for meget. Der er simpelthen for mange tilbud, for mange online vinduer med invitationer til det ene og det andet. Store netværk både i det nære og det perifere miljø. Pludselig oplever vi en følelse af, ikke at have tid nok, ikke at kunne nå alt det vi gerne vil. Det afføder en mangeltilstand, og den er på ingen måder god for dig.

Så hvad kan du gøre? Start med at finde retning, øv dig i at mærke hvad det er du virkelig gerne vil. Som Ulrik Wilbek skriver i en af sine bøger "Vil du det? Eller vil du det virkelig gerne?" Det fandt jeg meget inspirerende. Hvis vi vil det hele, hvis det hele er lige vigtigt, så navigerer vi uden retning. Når først du ved hvad det er du virkelig gerne vil, hvad det er som er virkelig vigtigt for dig. Først da kan du begynde, at mærke og prioritere dine valg fra et helhjertet sted.

For nogen kan det være en stor udfordring, at finde ud af hvad det er der er virkelig vigtigt, hvad det er de gerne vil bruge deres tid og deres liv på. Hvis du finder det svært, kan du her få hjælp til at komme i gang.

Nogle trin du kan følge for at komme i gang.  

1) Hvornår er du mest glad? Hvad foretager du dig og hvem er du sammen med?

Træf de valg der giver dig mere af det!

2) Hvilke gøremål har du alene i kraft af, at du mener, at det er noget du bør gøre?

Se hvad der sker hvis du i 4 uger holde pause fra "jeg burde"

4) Hvad savner du i dit liv lige nu? Hvad vil det give dig at få det?

Gå nysgerrigt på opdagelse. Hvordan kan du få mere af det i dit liv?

Det er super vigtigt, at du er venlig ved dig selv undervejs. Tal til dig selv og tænk om dig selv, som du ville til en person du virkelig under det bedste. Lær at se dig selv som en person du virkelig holder af og støtter. Det vil bringe dig tættere på, at vælge det der er godt for dig, tættere på et helhjertet liv.

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Et helhjertet liv - sådan får du dig selv med i det du laver. Læs mere