Psykoterapeut København Hanne Christensen

Selvværd - sådan får du mod til at stå ved dig selv

Selvværd - Sådan får du mod til at stå ved dig selv

At turde mærke og handle på sine følelser og fornemmelser for at opnå glæden ved livet

Har du også svært ved at sige fra i nære relationer, spørger psykoterapeuten måske

Mia kommer i psykoterapi fordi hun undre sig over at hun accepterer en adfærd fra sin familie, som hun aldrig ville acceptere, hvis det var hendes venner eller kollegaer, der gjorde det samme.

Mia undrer sig over hvorfor hun har så svært ved at sige fra i de nære relationer, når hun i mange andre sammenhænge er klar og tydelig med, hvad hun syntes er rart, respektfuldt og et givende samvær...

Hun undrer sig over at hun føler sig angst og handlingslammet, hun er i tvivl om hun har en depression.

Sammenhold der udsletter det enkelte individ

I nogle familier er det en ubevidst samværsform at fastholde hinanden i enighed med skyld, skam og frygt for at blive holdt udenfor. Prisen for at være inde i varmen kan være lavt selvværd, at udslette sig selv.

At være enige for enhver pris er familiekoden – sådan gør vi i familien Andersen og det har vi altid gjort – det er måden at forsvare og bevare sammenholdet på. Det er ikke tilladt at have en anden mening, et andet behov, en anden lyst eller glæde i livet end den hele familien forstår og bekender sig til.

Forskellighed er blevet farlig...

At turde se virkeligheden i øjnene

Mia bliver mere og mere opmærksom på, at hvis det ikke havde været hendes nære familie, ville hun ikke have kendt dem eller brugt tid sammen med dem, det var ikke nogen hun i dag ville vælge at dele sit liv med, da hun ikke føler sig tilpas i deres selskab, og ikke føler hun har noget til fælles med dem, udover at være født ind i denne familie.

Mia undre sigundervejs  i psykoterapien over hun bliver ved med at deltage i diverse familiesammenkomster, når hun mærker angst og afsky, når hun modtager invitationer, da familiekulturen ofte mest består af intriger, bagtalelser og skænderier.

I Mias familie er der altid nogen der er inde i varmen og altid nogen der bliver holdt udenfor, det skifter, det er sjældent de samme, der er inde eller ude.

- Måske handler det om, hvem der har forbrudt sig mod familiekoden op til begivenheden, om man bliver inviteret...

Mia klager over ondt i maven, kvalme, hovedpine og rastløshed og uro op til familiesammenkomster og som den stærke og intelligente kvinde hun også er, vil hun gerne finde ud af, hvordan det kan være hun stiller op igen og igen...

Det (engang) så livsnødvendige sammenhold

Jeg oplever som psykoterapeut også andre klienter komme med denne problematik. De tror de er alene om at komme fra en familie med denne kultur, og det er en stor lettelse at finde ud af at denne måde at være familie på stadig er temmelig almindelig – måske opstået engang i en kultur, hvor familien levede hele livet af en gård/forretning. Dengang var det meget vigtigt at holde familien samlet, så de unge blev og kunne overtage gården/forretningen og forsørge de ældre... ikke af lyst, men af pligt. Noget skulle få dem til at blive, dette kunne være angsten for at blive udelukket af fællesskabet...

Skam og skyldfølelse kunne også være en stor drivkraft.

Udvikling – nye tider

At mærke, stå ved sig selv og give de ubehagelige følelser plads, giver Mia mulighed for at udvikle sig og finde sin handlekraft og leve sit liv fuldt ud på sine egne præmisser.

Når Mia får klarhed over sine følelser kan hun agerer på dem, hun kan vælge om hun vil tale med sin familie om, hvordan hun oplever fællesskabet. Hun kan vælge at tage en pause fra familiebegivenhederne, hvis det er det hun har behov for, hvis det er det der skal til for at kunne mærke sig selv. Hun opdager nu, at hun har overset sin mulighed for at vælge.

Måske mest af angst for det hun kommer til at vælge fra...

Tvivlen kommer ind og fastholder i det der ikke er godt.

Mia og jeg arbejder stille og roligt i hendes eget tempo med at finde ud af, hvad hun vil med sit liv og hvordan hun vil håndtere familiekulturen og ser på, hvor meget hun vil være med.

Det lange seje træk

Det sker ofte at familien afviser at ændre på kulturen eller at lytte og bliver så angste/bange, at den lukker sig om sig selv og udstøder den der stille spørgsmål eller viser sin tvivl om det der foregår.

Mia er stadig undervejs i sin terapeutiske proces, hun har genfundet sin integritet og lever lige nu ok med at hendes liv med familien er meget op og ned og at hun ikke rigtig ved hvordan familieforholdet ender.

Nogle gange bliver hun inviteret med, andre gange udelukket fra familiebegivenheder, nu tager hun det ikke helt så personligt men kan se det som et udtryk for et system og for familiens angstniveau. 

Det kan være denne - inde/udelukkelsesproblematik -  der kan være den sværeste at rumme i en personlig udviklingsproces, oplever jeg som psykoterapeut.

At blive udelukket af familiens kreds kan skabe en ensomhed, der ikke er så let at komme overens med.

Genkender du din egen familiehistorie i Mia´s dilemmer, er du velkommen til at kontakte mig for at høre om jeg er den rette psykoterapeut for dig.

Kærlig hilsen

Hanne Christensen

Psykoterapeut i København

__________________________

Hanne Christensen, Privatpraktiserende Psykoterapeut & Parterapeut
Læs mere på: http://www.kbhpsykoterapi.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Selvværd - sådan får du mod til at stå ved dig selv. Læs mere