Psykoterapeut København Hanne Christensen

Parterapi - Hvordan skaber vi den sammenbragte familie

Et godt råd fra parterapeuten, drop forventningerne om den øjeblikkelige harmoni og idyl! At få den nye familie til at fungere er en viljesag og det kræver mod til forandring og mod til at gå ind i kaos – følelsesmæssigt - for en tid

Parterapi - at skabe de trygge rammer om familien, er altid de voksnes ansvar

En sammenbragt familie er ingen kernefamilie.

Parterapeuten opfordrer til at vi skal definere os i overensstemmelse med den nye virkelighed og ikke prøver at reetablere det, vi har mistet. 

Her kan parterapi være et rigtigt fint udgangspunkt for at tale om og skabe de rammer om de værdier jeres sammenbragte familie skal bygge på. 

Den sammenbragte familie kan være et dejligt sted, når de voksne tager ansvar for hver deres liv som biologiske forældre og som bonusforældre. Er tydelige i hvad de vil være med til, og hvor de hver især har deres grænser.

Hvis vi ikke er tydelige, bliver børnene usikre og tvinges direkte eller indirekte at afprøve, hvor grænserne går. Måske kommer de til at føle sig forkerte og utilstrækkelige og det er gift for enhver relation.

Det er altid de voksnes valg og ansvar at (både i den sammenbragte og kerne-) familien fungerer, at der er fælles fodslaw og en god stemning. Alle børn har brug for et trygt og velfungerende børneliv beskyttet af omsorgsfulde ansvarlige voksne, uanset hvilken familiekonstellation de voksne vælger de skal leve i.

Udfordringer

 • Accepter børnenes modvilje mod den nye partner, de har ikke valgt at være med
 • Giv relationerne tid til at udvikle sig
 • Huske samarbejdet til den biologiske far/mor
 • Inviter bedsteforældrene ind i den nye relation og vær tydelige med jeres forventningerne
 • Vis tillid til den nye partner
 • Find fælles rammer og værdier – etablerer et fællesskab ved at opleve ting sammen
 • Støt børnene, se hver især med deres behov og bekymringer
 • Bearbejd din evt. skyldfølelse og dårlige samvittighed over det familieliv, der er blevet splittet ad hos en psykoterapeut


Farer

 • Overser jalousien – vis den opmærksomhed og tal om det svære, vis empati og respekt, jalousi er kun ødelæggende, hvis den bliver overset
 • Glemmer at tale sammen og løse konflikterne – ender i skænderier der skaber utryghed og angst hos børnene
 • Glemmer at have fokus på fravalgene og fortiden
 • Glemmer at favne alle børnene
 • Forventer den nye partner overtager forældreansvaret
 • Forventer at den nye partner skaber familiefællesskabet
 • Undviger at stille krav til sine egne børn, modarbejder fællesskabet eller holder nogle børn udenfor

 

Fokuspunkter

 • Hav tålmodighed, tiden er et vigtigt parameter
 • Tillid, respekt og varme følelser opbygges over tid, når det du gør og siger stemmer overens
 • Vær opmærksom på, hvad der bekymrer dig og er svært, brug det aktivt
 • Udtryk dine følelser også selv om det ikke er let for dig – lær det, øv dig
 • Skab en vi-følelse et tilhørsforhold ved hjælp af værdier, traditioner og pligter
 • Tal om hvordan det bliver rart at være med, husk at lytte til alle input, alle er lige vigtige. Brug det der fungerer som udgangspunkt, hvad vil vi gerne have mere af
 • Løs jeres konflikter – tal sammen – vær især opmærksom på de konflikter, der gentager sig igen og igen, her er der behov for en særlig indsats
 • Forskellighed er en styrke og her ligger der masser af udviklingsmuligheder
 • Lyt til hinanden 

 

Livet i stedfamilien

 • Brug dit navn overfor stedbarnet/stedbarnebarnet
 • Forvent ikke en dyb kærlig relation
 • Den biologiske mor/far har det fulde ansvar for sine børn
 • De voksne har hele ansvaret for relationen

Vær ægte og imødekommende, vær tydelig med hvad du vil acceptere og hvad du syntes er ok, det gør det nemmere at forholde sig til dig og skaber tryghed.

Lad børnene udtrykke deres frustrationer, vrede, sorg og ulykkelighed, tag det ikke personligt, støt dem ved at give dig tid til at lytte, uanset hvis barn det er.

Når børn oplever forældrene har viljen til at arbejde med sig selv i psykoterapi og gå i dialog og løse konflikter, skaber det tryghed.

I den sammenbragte familie, som i alle andre familier, bliver det børnene der i adfærd og trivsel viser, den manglende afstemning og lederskab de voksne imellem.

Stof til eftertanke – hvis interesser varetager du mest dine egne eller dine børns?

Er det tid til parterapi, for at forebygge mistrivsel i jeres sammenbragte familie...

 

Med kærlig hilsen

 

Hanne Christensen


Parterapi i København

 

 

__________________________

Hanne Christensen, Privatpraktiserende Psykoterapeut & Parterapeut
Læs mere på: http://www.kbhpsykoterapi.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Parterapi - Sådan skaber vi den sammenbragte familie. læs mere