Psykoterapeut og spirituel vejleder Jane Mejlhede

Du kan aldrig i virkeligheden miste dig selv

Jeg har mistet kontakten til min sjæl. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeg har mistet mig selv. Jeg kan ikke mærke mig selv…

Måske kender du det fra dig selv? Fornemmelsen af, at der er noget, der mangler. Noget der ikke er helt, som det skulle være. En følelse af, at der ikke er substans, retning, glæde, mening eller dybde. Nok. 

Mange mennesker oplever, enten som en konsekvens af nogle konkrete livsudfordringer eller som følge af en generel større bevidsthed, fornemmelsen af at miste sig selv. Måske er du gået over dine grænser i et parforhold eller på arbejdet. Måske fylder stress, angst, bekymringer eller ligefrem depression meget. Måske har der været sygdom, dødsfald eller andre store kriser tæt på.

For de fleste giver det en oplevelse af at være afskåret eller fremmedgjort fra noget dybt og fundamentalt sandt indeni. Og vi lever i en kultur, hvor vi har fokus på at fikse og komme hurtigst muligt tilbage til “normal”.

Men hvad hvis vi vendte det hele på hovedet? Hvad hvis det var en god ting, at vi er slået ud af kurs? Hvis det betød, at der var noget i vores system, som kommunikerede til os, at det er på tide at stoppe op og forbinde os til det i os selv, som vi aldrig kan miste? 

Jeg kalder det, vi aldrig kan miste, for sjælen. Andre kalder det for det Højere Selv, det sande selv, essensen. I mit perspektiv er det blot forskellige navne for det, som er så svært at sætte fingeren på. Det som er kernen i, hvem vi er. Det som er uafhængigt af alle personlighedens tillærte mønstre, former for adfærd, overbevisninger og værdier. Det som mange også kalder egoet.

For mig er det helt grundlæggende i min tilgang til at arbejde med andre mennesker (og mig selv), at betragte udfordringer som sjælens kald, hvis jeg nu skulle udtrykke det lidt højspændt. Jeg kunne også sige, at enhver udfordring i mine øjne åbner for en mulighed for at skabe mere helhed. For at lade personlighedsmønstrene blive mere gennemsigtige. For at den, du virkelig er, kan få mere plads. Det er det, jeg arbejder med i mine sessioner og på mine retreats, og det er derfor, jeg kalder min coachuddannelse for Sjælslederuddannelsen, fordi den handler om netop at skabe større bevidst kontakt til sjælen og leve livet herfra.

For du kan i virkeligheden aldrig miste dig selv. Uanset hvor meget smerte, hvor store udfordringer og modgang, du har oplevet, så findes der noget i dig, som er urørligt, sandt og stærkt. Personligt tror jeg, at dette “noget”, som jeg altså kalder sjælen, i en eller anden form fortsætter efter dette liv og også eksisterede før. Men selvom det ikke er sandt for dig, så ved vi fra psykologien, at store dele af det, som du egentlig har opfattet som “dig” grundlæggende blot er tillærte og overleverede mønstre. Og at der dermed også er noget andet, noget dybere eller større om du vil, som i virkeligheden er dig.

Så uanset hvilke livsomstændigheder du befinder dig i. Uanset hvad du tror eller ikke tror på. Uanset din humør og din tilstand. Kan du lige nu forbinde dig mere bevidst med dig selv. På mine kurser og uddannelser får du selvfølgelig en masse metoder, som allesammen har til hensigt at bringe dig mere bevidst om kontakten. Men her er tre nemme øvelser, du selv kan lave, så tit, du har lyst eller brug for det:

1. Vejrtrækning. Du har helt sikkert hørt det mange gange før. At fokusere på din vejrtrækning giver ikke alene ro, aktiverer det parasympatiske nervesystem (den del af nervesystemet som giver os mulighed for hvile, opladning og healing) og skaber større mental og emotionel klarhed. Men jo mere du lader din opmærsomhed hvile i din vejrtrækning i løbet af en dag, jo mere vil du få en kropsligt oplevet fornemmelse af at være mere i kontakt med din sjæl - din essens. 

Der findes et hav af virkningsfulde vejrtrækningsteknikker, men den helt simple og enkle er at bruge to minutter på at rette opmærksomheden på din vejrtrækning mens du tæller til fire på henholdsvis indånding og udånding. Altså træk vejret ind, mens du tæller til fire. Ånd ud, mens du tæller til fire. Gentag i minimum to minutter.

2.  Mærk din krop. Når vi oplever, at vi har mistet kontakten til os selv, er vores opmærksomhed typisk flyttet op i hovedet eller nogle gange endda helt udenfor kroppen. Hjælp dig selv tilbage til kontakt gennem at rette dit fokus ned i kroppen. Helt ud i tæer og fingerspidser - fødder og hænder, arme og ben, torso, hals, ansigt og hovede. Du kan øve dig i at rette opmærksomheden til én kropsdel ad gangen. Eller ret opmærksomheden mod hele kroppen på en gang som om din hud blev fyldt ud med behageligt, varmt vand.

3. Hvem er du, hvis alt du har lært og arvet forsvinder? Til dette spørgsmål, har du i hvert fald i begyndelsen brug for at sætte lidt tid af, hvor du kan sidde uforstyrret og kontemplere. Spørg dig selv, hvem eller hvad du er, hvis alt du har lært fra andre, eller hvad du har arvet via dine gener ikke længere ville eksistere. Hvem eller hvad ville være tilbage? Vær åben for at dine svar kan komme som tanker eller følelser. De kan komme som billeder, lyde, kropsfornemmelser eller sansninger. Som en følelse af vished eller indsigt. Gentag øvelsen så ofte, du har lyst og indstil dig på, at svarene kan variere.

God fornøjelse med at genetablere bevidstheden om kontakten til dig selv. Til din sjæl.

Kærligst Jane Mejlhede

__________________________

Jane Mejlhede. Psykoterapeut og spirituel vejleder.
Læs mere https://janemejlhede.com

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Sjælen - din dybeste sandhed. Det du aldrig kan miste