Er kræft selvforskyldt?

Er kræft selvforskyldt?
Nej det mener jeg ikke, men jeg stiller alligevel spørgsmålet, da det var en del af mig selv, i en lang periode.

Er sygdom et symptom på en underliggende problematik man skaber i sin underbevidsthed og derfor ikke er klar over? Kan afklaring af denne ubevidste adfærd eller måde at leve på give materiale til at hjælpe sig selv? Hvis man finder årsagen til hvorfor man blev syg, kan man så også finde vejen tilbage til at blive rask igen? Det er min overbevisning, at når man giver alt dette tankevirksomhed, og begynder at ændre sin leve-adfærd, så begynder kroppens kemi at ændre sig og cellernes behov for at mutere forsvinder. (ref. Andreas Moritz, 2011).

Mit arbejde med kræftsyge og pårørende på Gentofte Hospital og hos Kræftens Bekæmpelse, samt mit terapeutiske arbejde med grupper og individuelle forløb har givet mig en værdifuld indsigt i begrebet sygdom. Desuden har min erfaring med kræft personligt, såvel som i familien, hvor min første mand og min mor døde af kræft, givet mig et vældigt behov for at undersøge hvad det er, der er med til at skabe sygdom.

Med de rette forhold og omstændigheder, har man mulighed for at bevæge sig fra en kræftdiagnose til et nyt og mere indsigtsrigt liv. I processen kan man opnå en vigtig viden om, hvad man kan gøre for at hjælpe sig selv til at ændre uhensigtsmæssig adfærd og dårlige vaner; det man blev syg af i første omgang. Det er vigtigt for mig at understrege at man ikke selv er skyld i at være blevet syg. Livets omstændigheder, arv og miljø er ikke selvforskyldt.

Hvis man ved at en handling kan være sygdomsfremkaldende og gør det alligevel, er det særligt vigtigt at man får hjælp. Tager man chancen og bruger den svære situation til at gå bag om en diagnose, har man måske muligheden for at arbejde medårsagen til sygdommen og nogle af de elementer der kan stå i vejen for et sundt og mere afbalanceret liv.

Det etablerede system har uden tvivl omfattende værdifuld viden om, hvordan det fysiologisk kan bekæmpe sygdom i kroppen. Min erfaring er også, at hvis man får fat i den dybere årsag til sygdommen, så kan man forhindre den i at bryde ud igen, hvad enten det måtte være i samme form eller måske i en helt anden form.

Selv, valgte jeg at undersøge markedet for alt, hvad der kunne være med til at redde mit liv. Dvs. at jeg sagde ja tak til behandling fra det etablerede system og ja tak til det der i øvrigt virkede og gav mening for mig fra den alternative verden og de mere utraditionelle veje til supplerende behandling. Min vej blev; det bedste fra disse verdener.

Mange ser det etablerede system som eneste behandlingsmulighed og alvidende autoritet. Hvis de fx har fået at vide af lægen, at der “desværre ikke er mere vi kan gøre for dig” går nogen ind i en opgivende tilstand og mister håbet. Andre reagerer anderledes og sætter alt ind på at finde en løsning og har større chance for at overleve.

Der er mange områder den sygdomsramte selv kan sætte ind på, både før, under og efter et behandlingsforløb i det traditionelle system. Vigtige kerneområder er livsstil og sindstilstand. Mange alvorlige diagnoser opstår på baggrund af bevidst eller ubevidst stress, frygt og angst, skyld og skam, dårligt selvværd, uforløste konflikter, usund kost og mangel på motion. Alle disse faktorer er med til at hæmme kroppens basale funktioner i nervesystemet og svække den naturlige modstand og selvhelbredende evne.

Hvis vi ser på kosten som det ene område af kroppens komplekse sammenhænge, hvor vi selv kan sætte ind, er det min overbevisning, at det vi spiser kan være med til enten at styrke kroppen eller nedbryde den. Man kan spørge sig selv, om kosten kan være en form for medicin? Hvad vil der ske med min krop hvis jeg spiser sundt? Vil det hjælpe mig med at blive rask? Og hvis jeg altid har haft problemer med at spise sundt, er det så nu jeg har brug for terapeutisk hjælp til at finde svaret på, hvorfor jeg ikke - en gang for alle - kan tage ansvar for min kost? Måske har jeg tænkt på at ændre min kost 100 gange og måske har jeg mange mislykkede forsøg bag mig.

Når vi spiser sundt er det med til at skabe en sund kemi i kroppen og når vi spiser usundt er det med til at skabe bl.a. for meget syre, hvilket betyder at områder afskæres fra en sund iltoptagelse og giver grobund for muterede celler.

Uanset hvilken sygdom det drejer sig om er ambitionen at vende tilbage til at stole på kroppens visdom og intelligente evne til at helbrede sig selv. Det er mit håb, at flere vil opdage, at mange af de overbevisninger, der styrer ens adfærd, kan være uhensigtsmæssige og begrænsende, og at flere vil få kendskab til og blive inspireret til at ændre disse overbevisninger i forhold til at kunne hjælpe sig selv. Herigennem kan der skabes mere balance og større naturlig modstandskraft.

De indsigter vi kan få gennem terapien giver os viden om os selv. Denne viden giver os evnen tilbage til at designe vores liv - og netop dette oplever jeg, at mine klienter erfarer gennem kropscentreret psykoterapi. Det liv, der designes og skabes ved at bruge denne viden, er så meget rigere og mere tilfredsstillende.

De bedste hilsner

Limone Johannsen

Privatpraktiserende Psykoterapeut MPF
Byager vænge 114 A
3460 Birkerød

Kropscentreret Psykoterapi - Centrum for forandring
Tlf. 2926 5373 - limonejohannsen@gmail.com
 - www.centrumforforandring.dk

__________________________

Limone Johannsen, Psykoterapeut Mpf, Supervisor, Kropsterapeut.
Læs mere på: http://www.centrumforforandring.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Er kræft selvforskyldt? Psykoterapeut Frija Sofie Cupas på Levlykkeligt.dk