Psykoterapeut Faxe og Frederiksberg Thomas Bøttern

Har du ofte dårlig samvittighed og skyldfølelse?

Har du ofte dårlig samvittighed og skyldfølelse? Er du lidt for god til at evaluere dig selv, det du gjorde, det du sagde, det du ikke gjorde, og det du ikke sagde? Bliver du overvældet af tankemylder, når du kommer hjem fra arbejde, møde, fest eller andre sociale begivenheder? Er du alt for analyserende og optaget af om du gør det rigtige i forhold til dine nære relationer? Så er det måske på tide, at du konfronterer din skyldfølelse.

Skyldfølelse og dårlig samvittighed er opslidende, det forringer din livskvalitet og dit selvværd, og det kan føre til tankemylder og tristhed og i værste fald til angst og depression.

To former for skyld. Skyldfølelse handler om relationer til andre mennesker, og om hvordan vi har det i forhold til andre mennesker. Skyld er ikke udelukkende et dårligt fænomen. Prøv at forestille dig en verden uden skyld? Det ville ikke være noget rart sted at være. Skyld hænger sammen med at påtage sig et ansvar for sine handlinger. Når vi siger til hinanden, at noget var vores skyld, så kunne vi lige godt sige, at vi påtager os ansvaret for vores handlinger. Der er hér tale om sund skyld. Sund skyld er, når erkendelsen af at have gjort noget forkert knytter sig til en konkret handling. Sund skyld er rettet mod vores handlinger, og er altså ikke knyttet til den vi er som menneske.

Den usunde skyldfølelse, er en følelse af at have gjort noget forkert uden at følelsen knytter sig direkte til en konkret handling. Det er en følelse af, at den vi er som menneske er forkert. Kort sagt usund skyld får os til at føle os forkerte uden at vi nødvendigvis har gjort noget forkert.

Hvordan opstår den usunde skyld? Inden for psykologien er det generelt anerkendt, at oplevelsen af den usunde skyld opstår, når forældre og andre vigtige omsorgspersoner i barnets liv ikke har været i stand til at bekræfte og elske barnet nok. Forældrene har på en eller anden måde svigtet barnet, og de har ikke været tilstrækkeligt til stede på grund af travlhed, arbejde, konflikter i hjemmet, psykiske problemer eller misbrugsproblematikker.

Det kan også være, at forældrene har skældt barnet ud for noget, det har gjort eller ikke gjort. Forældrene har ikke skelnet mellem en forkert handling og at barnet er forkert. Barnet får da følelsen af at være forkert som menneske.

Den usunde skyldfølelse kan også opstå fordi barnet påtager sig ansvaret for mistrivsel i familien. Barnet fortolker mistrivslen som noget, der er opstået fordi barnet ikke har været god nok og har gjort noget forkert. For eksempel hvis mor eller far er i dårligt humør, skændes eller kommer hjem og skælder barnet ud, så kan barnet tænke, at det er fordi at barnet ikke har været sød nok. Alt dette fører til høje forventninger til sig selv, fordi barnet har lært følgende leveregel: "hvis jeg gør mig umage, har mor og far (og eventuelt andre) det godt," og så slipper barnet for at have følelsen af forkerthed og usund skyld.

Når man som barn har haft et alt for stort ansvar, lærer man ikke til sunde grænser for, hvor ens eget ansvar ligger, og hvor andres ansvar ligger. Der har ikke været ansvarlige og opmærksomme voksne, der kunne lære barnet at udvikle en sund og rimelig ansvarsfølelse, sunde grænser og at skelne imellem at gøre noget forkert versus at være forkert.

Det er hårdt at leve med usund skyld. Det er hårdt at blive ved med at påtage sig et alt for stort ansvar. 

Hvis usund skyld , overansvarlighed og dårlig samvittighed har taget kontrollen over dit liv, så har du sikkert også lært at tilsidesætte dig selv og dine egne behov. Det er både ærgerligt og utilfredsstillende for dig.

Igennem terapi og psykolog samtaler kan du lære, at opdage de gamle mønstre, der fører til usund skyld, overansvarlighed og dårlig samvittighed. Du kan lære at opdage dine egne behov, at sætte grænser mellem dit ansvar og andres ansvar, og du kan lære at sætte dig selv først.

Psykoterapeut MPF - Klinik på Frederiksberg og i Faxe

Læs også: "Lever du med angst?"

 

__________________________

Thomas Bøttern
Psykoterapeut MPF, Familieterapeut, PD i Psykologi
www.thomasboettern.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Har du ofte dårlig samvittighed og skyldfølelse? Læs mere