Psykoterapeut Faxe og Frederiksberg Thomas Bøttern

Laver du én eller flere af de 3 tankefejl?

3 tankefejl der kan føre til tristhed og depression!

1. Negative tanker og holdninger til dig selv. Disse tanker kommer ofte af at du sammenligner dig selv med andre. Du ser dig selv som mangelfuld, og derved ser du andre som nogen, der har mere selvværd, succes og som klarer sig bedre end dig. Udtalelser som: “Jeg har fejlet som forælder, kæreste, medarbejder, leder eller andet” eller “Min bror/søster/de andre er bedre end mig”, eller “Jeg dur ikke”, er eksempler på denne type tænkning.

2. Selvkritik og selvbeskyldninger. Du har fokus på egne fejl og mangler. Du beskylder dig selv for at sige forkerte ting eller gøre forkerte ting. Du stiller høje krav til dig selv om at være perfekt, og du tror at alle omkring dig ser dig som en fiasko.  Udtalelser som: ”Jeg gør alting værre”, eller ”Det er min skyld”, er eksempler på denne type tænkning.

3. Negative fortolkninger af begivenheder. Du ser ofte negativt på situationer og begivenheder, dette gælder også for ting som normalt ikke ville genere dig. Du hører kommentarer fra andre på en negativ måde, selv når de opfører sig på måder de normalt ville gøre. Udtalelser som: “Jeg vil aldrig lykkes”, eller “Han/hun tænker at det hele er min fejl”, er eksempler på denne type tænkning.

Hver dag og igennem hele dagen er dit hoved fuld af alle mulige tanker. Nogle tanker har du styr på, og du er helt bevidst om at de arbejder i dit hoved. Andre tanker er mere eller mindre automatiske, og ofte er du mindre bevidst om at de rumsterer et sted i din hjerne. Fælles for alle tanker er at de påvirker hvordan du handler og føler. Det betyder ikke, at alt hvad du tænker har afgørende betydning for din emotionelle tilstand, men mange tanker af samme karakter kan samlet set have en betydelig effekt på dine følelser. 

Det er altså ikke ligegyldigt hvordan du tænker. Forskning peger på, at mennesker der ofte fejlfortolker, har mange negative automatiske tanker og dermed tænker overvejende negativt, vil have en øget tendens til tristhed og depression. Det vil også sige, at ved at ændre den måde du tænker på, kan du forbedre dine følelser og din trivsel.

Oplever du tristhed og nedtrykthed? Tænker du ofte negativt? Så er det værd at være opmærksom på hvordan dine negative tankemønste påvirker dit humør og dit psykiske velbefindende.

Ved hjælp af kognitiv terapi hos en psykoterapeut MPF eller psykolog, kan du lære at blive mere bevidst om din tænkning, og om hvordan dine tanker påvirker dig uhensigtsmæssigt.

Et forløb hos en psykoterapeut eller en psykolog behøver ikke, at indebære en lang række af samtaler. Det er meget forskelligt hvor lang tid et forløb hos en psykoterapeut MPF eller psykolog varer. Jeg har klienter der oplever at blive hjulpet allerede efter få samtaler. Uanset hvad så er det helt op til dig hvad dit terapiforløb skal handle om, og hvor længe det skal vare.

Negative tankemønstre er opslidende, det forringer din livskvalitet og dit selvværd, og i værste fald kan det føre til tristhed og depression. 

læs også: "Lever du med angst?"

__________________________

Thomas Bøttern
Psykoterapeut MPF, Familieterapeut, PD i Psykologi
www.thomasboettern.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Tankefejl der kan føre til tristhed og depression. Læs mere