Psykoterapeut Lone Holm Feddersen

Naturterapi - hvad er det?

”Alle ved da, at det hjælper at gå en tur!”. Sådan sagde en klient engang til mig, da hun fortalte om, hvordan en gåtur med hunden altid fik hende i bedre humør. Det blev optakten til en spirende nysgerrighed på, om og hvordan naturen kan støtte og berolige mennesker – og således inddrages som et healende og psykoterapeutisk redskab.

Ved en undersøgelse af litteraturen blev jeg hurtigt klar over, at naturterapi er et begreb, som dækker over et bredt spektrum af behandlingsformer. De forskellige tilgange og teoretiske retninger har alle det til fælles, at de inddrager naturen som interventionsmetode. Formålet er overordnet at fremme psykisk sundhed og velvære. I Danmark er terapiformen kun i sin spæde begyndelse; eksempelvis er Københavns Universitet i gang med et forskningsprojekt, hvor effekten ved af brug af terapihaver i Hørsholm undersøges.  I udlandet har forskningen af naturens psykofaglige potentiale været kendt i årevis. Eksempelvis anvender den australske psykolog G.W. Burns (Nature Guided Therapy, 1998), en mere natur-assisteret form for naturterapi (ecotherapy).

I min praksis har jeg nu anvendt naturterapi i en del år som støtte og supplement til psykoterapeutiske samtaler. Det kan enten være en natur-assisteret form, hvor klienten og jeg i fællesskab planlægger en tur med et overordnet tema. Ved stress, angst og depression er det min erfaring, at netop den form er meget effektiv. For nylig havde jeg en klient, som var sygemeldt pga stress. Efter eget udsagn havde den 38-årige kvinde altid været glad for vand, specielt havet. Som et supplement til psykoterapien fandt kvinden hurtigt en indre ro og glæde ved at opholde sig ved havet et par gange om ugen. Kvinden boede forholdsvis tæt på havet, men havde i mange år ikke benyttet sig af muligheden herfor.

Via den natur-assisterede form kan en enkelt skovtur også danne baggrund for en undersøgelse af, hvordan personens liv former sig ved hjælp af symbolsprog. En kvinde fortalte mig engang om en sådan tur. Hun vendte frygtelig skuffet tilbage og erklærede, at hun ”ingenting have oplevet”. En flue havde under hele turen forstyrret hende. Under samtalen blev det klart for kvinden, at hun generelt lod sig forstyrre af omstændigheder og mennesker, når hun forsøgte at gøre noget, der var vigtigt for hende selv. Altså en vigtig erkendelse at arbejde videre med.

En session kan ligeledes foregå ved, at klienten og jeg sammen går en tur i naturen, også kaldt walking therapy. Ved den fremgangsmåde kan symbolsproget også anvendes. Hvis en person har svært ved at sætte ord på svære følelser og stemninger, kan eksempelvis et væltet træ være det symbol-billede, som en samtale kan tage udgangspunkt i. Ved hjælp af symboler kan personen få delt sine følelser eller oplevelser, hvilket igen kan være en medvirkende årsag til at forlade ensomheden.

Naturen som et rum for en samtale kan have andre fordele. Hvis jeg sammenligner med et almindeligt terapilokale med fire vægge, vil en del mennesker her føle både angst og panik. For mange år siden havde jeg en indledende samtale med en mand. Han ønskede brændende et psykoterapeutisk forløb, men kunne ikke sidde i et lille terapilokale, hvor han havde erfaring med at få panikangst. Mange traumatiserede mennesker kan netop have det problem. Også øjenkontakt kan være problematisk for personer, der har tidligt omsorgssvigt med sig i bagagen. I det tilfælde kan en samtale i naturen mindske angsten for øjenkontakt, hvilket igen kan skabe en bedre kontakt klient og terapeut imellem.

Min erfaring er, at naturterapi er en terapeutisk metode, som virker særdeles effektivt, både som isoleret terapiform og som støtte til psykoterapi. Det store spørgsmål er nu, hvad det er, som virker. Det samme spørgsmål blev jeg stillet for et par år siden af en journalist, der ønskede informationer om naturterapi. Umiddelbart havde hverken jeg eller litteraturen et entydigt svar herpå, og jeg måtte undersøge sagen lidt nærmere. Inden for psykoterapien findes der en løbende diskussion om, hvorvidt det er forholdet klient og terapeut imellem eller de anvendte teoretiske metoder og teknikke, der er mest virksomme. Endnu har jeg ikke set et forskningsresultat, der peger entydigt på hverken forholdet eller teknikkerne.

Dog er jeg enig med Jette Fog (Saglig medmenneskelighed, 1998), når hun nævner, at forholdet og kontakten mellem klient og terapeut er den bærende omstændighed i en terapeutisk proces. Netop fordi min erfaring fortæller mig, at når først den helt afgørende tillid og fortrolighed i forholdet er tilvejebragt, er ”værktøjskassen” ikke længere så vigtig. I den forbindelse er det min oplevelse, at den trygge og tillidsfulde klient-terapeut relation ofte er understøttet af, at klienten føler sig forstået, rummet, set og hørt. Bl.a. fordi en del mennesker har erfaring med at føle det modsatte, nemlig misforstået, forkert, fordømt og hverken set eller hørt for den person, som de i virkeligheden er.

Med det udgangspunkt er det min oplevelse, at naturterapi er både virksom og effektiv, fordi netop relationen mellem klient og naturen er præget af mange af de kvaliteter, der er så vigtige i et trygt forhold. At være i naturen kan give oplevelser af indre ro, nærvær, forståelse, anerkendelse, harmoni og forbundethed. Eksempelvis fortalte en yngre kvinde mig, at hun havde en oplevelse af at falde ind i en dyb harmoni med skoven, når hun sad på sin yndlings træstub. En oplevelse der gjorde, at hun følte sig forstået og anerkendt for den person, som hun nu engang var. Netop ved at føle sig forstået og anerkendt er vejen banet for en målrettet og effektiv proces gennem de vanskeligheder, der er.

 

 

Kærlig hilsen

Lone Holm Feddersen

Cand. mag., psykoterapeut MPF

www.naturensveje.dk

__________________________

Lone Holm Feddersen,
Psykoterapeut i Hillerød og Dronningmølle 

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Naturterapi er et psykoterapeutisk redskab, som er effektiv ved angst, depression og stress