Psykoterapeut Kresten Kay

Din fortid er et produkt af din nutid

Det er et kendt og sædvanligvis anerkendt standpunkt at du er et produkt af din fortid. 

I det store hele er jeg enig. Så megen af vores nutid er formet og præget af vores fortiden. Så mange af vores indre og ydre dramaer handler mest af alt om fortidens spøgelser. 

Alligevel er fortiden jo altid udspillet i nutiden. Fortid og fremtid er på en måde intet andet end forestillinger der viser sig nu og her. Ligeså snart øjeblikket er gået, befinder hukommelsen om dette øjeblik sig i nutiden - som så forsvinder, forandres til et nyt nu.

Det giver ikke frit spil i forhold til at bestemme hvad fortiden har indeholdt. Jeg har ikke været konge af Danmark, blot fordi jeg inderligt husker dette i nuet. Hertil er andres hukommelse af fortiden i dette nu relevant og farver min egen hukommelse. Jeg præges altså ligeledes af hvordan andre husker min fortid i dette nu. Jeg kan heller ikke bare glemme oplevelser fra fortiden, som jeg ikke længere vil huske på

Hvordan jeg vælger at forholde mig til min fortid, i nutiden, er derimod grundlæggende frit. Om end der kan være årsager til at jeg ikke tager denne frihed på mig. Således er min oplevelse af fortiden et produkt af hvordan jeg forholder mig til den i nutiden. Af hvor stor en frihedsgrad jeg oplever og i hvor høj grad jeg evner at tage denne frihed på mig. 

Friheden kan jeg ikke slippe for. Den er givet. Friheden er et aspekt af mennesket som kan fornægtes, fordrejes, underkendes og afskrives. Men den lurer konstant bag ved oplevelsen af virkeligheden - som rædsel eller fryd. Hvis jeg vedholdende lader min nutid være et produkt af fortiden og ikke omvendt - ja - så giver jeg slip på frihed og ansvar for min nutid og i yderste grad - for mit liv. 

Frihed til, og ansvar for, at forholde mig til fortiden i nutiden. I stedet for blot at lade nutiden være en bevidstløs afspejling af en forestillet fortid. 

Alt godt

Kresten 

  __________________________

Kresten Kay
Psykoterapeut MPF
www.krestenkay.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Fortid er et produkt af nutid. Psykoterapeut Kresten Kay på Levlykkeligt.dk