Psykoterapeut København og Køge

Terapi er at forandre

At turde er at miste fodfæste for
en stund, ikke at turde, er at miste 
sig selv for  evigt"”.
Søren Kierkegaard.

Som terapeut er sikker på, at alle gør vi, hvad vi kan, for at håndtere de kriser og udfordringer livet byder os, og vi gør det ud fra de muligheder vi har for at handle.

Når vi rammes af mangel på livslyst, stress, depression, angst, forkerthed, svært ved at være i relationer og mange andre former for opgivenhed, så skyldes det ikke en uvilje og en mangel på lyst til at forandre.

Vi vil alle gerne det gode liv, alle gerne have det godt, vi kan bare ikke forandre på det der gør vores liv svært, uden at være bevidst om, hvad det er der ligger bag alle de ”forkerte” og svære følelser vi har og som dermed skaber mistrivsel hos os hver især.  
 
I terapi er der et tillidsfuldt og trygt rum, hvor der er plads til at være som den du er. Når du er i det trygge, så kan du få en øget bevidsthed /opmærksomhed på hvem du er, og hvad du gør. Det betyder en øget selvindsigt, som muliggør at forandre på gamle indlærte kontaktmønstre, mønstre som er indlærte og med dig fra din tidlige barndom og opvækst.

Mønstre og handlinger som du naturligt og ”hjemmevant” træder ind i, når du er i relation med andre - mønstre som der tidligere var nyttige og gav mening for dig i samvær med andre. I dag oplever du måske, at det der var naturligt for dig at gøre tidligere, ofte besværliggør dit samvær med andre, fordi du i en automatiseret proces ubevidst følger et gammelkendt handlemønster.

Måske dine nærmeste, din kæreste, din ven undrer sig over, at du oftest trækker dig, hvis der er den mindste smule udsigt til uenighed, at du da hurtigt er væk -ude af døren, eller måske du bliver uhensigtsmæssigt vred, eller du bliver stille og forsvinder ind i dig selv. At vælge at blive, at flygte, at kæmpe er alle 3 kontaktmønstre som er tidligt indlærte.
Da du var barn, gav dine handlemønstre mening for dig, de skulle beskytte dig og sikre dig, at du også kunne være der i din familie, uanset dine voksne / forældres reaktionsmønstre. 

Vi har derfor alle forskellige handlemønstre med os fra vores opvækst og ind i unge og voksenlivet. Her møder vi hinanden og bliver venner, kærester, stifter familier med hver vores forskellighed.
Vi møder hinanden, med vores eget særlige indre landskab – et neuralt netværk, dannet og afstemt i opvækst, fra den familiestruktur som er baggrund for hvert enkelt menneskes fremtidige evne til at indgå i relation med andre på. 

Måske vi bliver nysgerrige på en anden person, som er meget anderledes end os selv, og måske vi forelsker os i den anden, der er så forskellig fra os selv, fordi det føles godt og fordi der er megen ubevidst læring og healing i at møde forskelligheden, hvis vi tør og hvis vi bliver bevidste om det.

Når vi møder en anden med et for os ukendt handlemønster /neuralt landskab, en anden måde at være i verden på, end den vi er vokset op med, så kan det udfordre os. De tidligt indlærte handlemønstre vi kender, og den måde at reagere på som vi plejer, virker ikke i samværet med den anden.

Vi kan alle have brug for at forandre, at skabe nye positive og brugbare måder at være og agere i, at give slip på de uhensigtsmæssig mønstre som er med os, og som spænder ben for os i  livet lige nu.

Terapi giver mulighed for at forandre. Kun du kan vælge at ville forandring, og forandring sker altid i relationen med en anden.  

Terapi er et muligt trygt rum, hvor du som dig eller i som par kan komme og ved terapeutisk at få øget bevidsthed / awareness på handlemønstre, kan forandre på det der er svært og volder dig/jer vanskeligheder i livet.

Mistrivsel og mangel på livsenergi kan vise sig som:

 • Stress
 • Depression
 • Negative tankemønstre
 • Selvværds problemer
 • Angst
 • Tilknytningsforstyrrelse 
 • Sorg
 • Tristhed
 • Manglende livslyst

I et terapiforløb hos mig, kan du opnå en indsigt i dig selv og dit liv. De mønstre som du har med dig, og som på forskellig vis påvirker dig og de relationer du agerer i.

Målet er at du i terapien får øget awareness, og at du træder ud i resten af dit liv styrket med:

 • Øget selvindsigt
 • Kærlig egen omsorg
 • Øget accept af hvem du er
 • Kontakt til dit indre kompas
 • Mod og livskraft

De bedste hilsner

Psykoterapeut Karin Koch

Terapihuset København k.

Studiestræde 30A.

Køge
Toldbodvej 1

Medlem af dansk psykoterapeut forening

Telefon 2993 6830
www.karinkoch.dk 

 

 

__________________________

Karin Koch, Psykoterapeut i København & Køge
https://www.karinkoch.dk/

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Terapi er at forandre. Læs mere