Psykoterapeut København Hanne Christensen

Hvordan lever du med omsorgssvigt ...

Omsorgssvigt - de forsømte børn 

Min erfarings som psykoterapeut er at være opvokset i følelsesmæssigt omsorgssvigt kan give nogle modet og kræfterne til at kæmpe for at opnå succes for at komme væk fra kaos, drama og mistrivsel.

Andre mister livsgnisten og ender i misbrug for at dulme følelser efter de svære oplevelser.

Når du har været udsat for fysisk- og/eller følelsesmæssigt omsorgssvigt, når fundamentet – følelserne – fra livets start har været overset og tilknytningen manglet, kan det være svært at etablere nære relationer, det parforholdet og venskaber er gjort af.

Det samarbejdet og det sociale liv på arbejdspladsen er gjort af.

Barndommen med følelsesmæssig omsorgssvigt ender ofte med alt for meget

Skyld

Skam

Drama og kaos

Chok

Traumer

PTSD

Brud i familien og i parforholdet

Lavt selvværd

Misbrug

Vold

Barnet søger mønstre

Manglen på sammenhæng, mening og balance, evindelige små og store chok ”fastfryser” barnet og senere den voksne i angst, rædsel og handlingslammelse eller måske i evig flugt.

Barnet og senere den voksne forhindres i at udvikle sig i overensstemmelse med sine respektive evner og ressourcer. 

De voksne børn bliver ulykkelige, som mennesker gør, når de ikke får mulighed for at udfolde sig, finde kærligheden, turde knytte sig og få livet til at give mening.

Omsorgssvigt rammer børn på deres udvikling: følelsesmæssigt – funktionsmæssigt - personlighedsmæssigt.

Personligheden kan blive skrøbelig – barnet lever i en ”uvirkelig virkelighed”, med uklare grænser – mange tabuer/hemmeligheder, uforudsigelighed, kort sagt alt for meget utryghed

Livet bliver et selvopfyldende profeti, alt gentager sig hvis man ikke finder andre måder at handle på og nye måder at opfatte livet på.

Vi ved, at der skal en masse kærlig omsorg til for at udvikle en personlighed. Den næring der skal til for at udvikle både selvet og hjernen er kærlighed og kontakt på en måde, som er genkendelig og tryg, så barnet kan skabe mening og sammenhæng i sit liv.

Når roen og nærværet mangler

Frederikke er 43 år og henvender sig til mig, hun har succes med karrieren, men savner nærheden og kærligheden. Hun savner trygheden, roen og balancen inde i sig selv.

Hun savner at turde være synlig og stolt af alt det, hun har opnået.

Hun savner sin livlighed og sin livsglæde, hun ved, når hun tænker langt tilbage, at der fandtes en glad, sjov og robust lille pige, der var fyldt med glæde, spilopper og narrestreger.

Den lille pige må være der et sted endnu, hvordan kan det være hun er så svær at få kontakt med, hvad har gjort hende til den alvorlige, rastløse og pligtopfyldende kvinde, hun er i dag.

Frederikke må erkende at livet med kærlighed og nærhed forekommer svær at finde.

Årsager der kan være så smertefulde at kigge på, at det er nemmere at betale prisen for savn, tomhed og forladthed med fravær af livligheden og livsglæden.

Frederikke er kommet dertil, hvor det er tiden til at turde stå ved, at hun slås med begrænsninger, der syntes ukendte og ødelæggende for det gode liv og alligevel på en eller anden måde er så velkendte, fordi de gentager sig igen og igen i hendes adfærd og i hendes måde at være i sociale kontakter på.

Frederikke vil noget andet nu og rækker ud efter støtte til at finde ud af, hvad der hæmmer hende i at opnå det fine glade liv med tilknytning, nærhed og kærlighed.

At komme videre i livet efter en svær start

Hjælpen mod heling er psykoterapi, udgangspunktet er en tryg tillidsfuld værdig relation skabt mellem mig som psykoterapeut og Frederikke som klient.

Det tillidsfulde rum af fortrolighed og respekt vi i fællesskab opbygger, er det rum der er med til at skabe muligheden for at tale om det der er svært og kan være meget skamfuldt.

I dette rum taler vi om alle de svære oplevelser og følelser og om hvilken betydning de har for hendes liv i dag.

Undervejs i forløbet finder Frederikke ind til sig selv og skaber et trygt og sikkert udgangspunkt for at begynde at etablere nære relationer, gode sociale kontakter og fællesskaber.

Frederikke har behov for varme og nærende omgivelser, hvor der er mulighed for at hun tør knytte sig, hvor der er grobund for at opbygge tillid og en langvarig relation, hvor tingene er det de viser sig at være, hvor mennesker siger et og handler i overensstemmelse med dette dvs er troværdige.

Et sted hvor hun tør tro på det ikke er farligt at knytte sig til andre.

Her bliver psykoterapien og psykoterapeuten det trygge rum, hvor det bliver tåleligt at mærke og være.

Et sted hvor sårbarheden er velkommen, hvor den bliver modtaget med respekt dvs, hvor den bliver understøttet af en adfærd uden skjulte dagsordner, hvor der ikke kommer pludselige angreb.

Indtil hun er parat til at gå ud i verden og etablere fællesskab med andre, selvom trygheden ikke er garanteret.

Succes og kærlighed

Succes er skabt af voksne, der har haft mod til at fortage valg og fravalg, der har haft modet til at prioritere med de afsavn der følger med. Som har villet kæmpe for det, der gav dem mening.

Kærlighedsevnen er grundlagt i barndommen afgjort af hvilket miljø vi er født ind i. Om vi er blevet set og hørt. Om tilknytning til forældrene har været mulig.

Hvor mange ressourcer der var af indlevelse, nærhed, kærlighed og omsorg. Om der var opmærksomhed på og rum til barnets naturlige følelser og udvikling. Om der var mulighed for støtte til at lære at danne venskaber og løse uenighed uden endeløse konflikter.

Om der var mulighed for ar tale om sig selv og sine behov og stadig bliver anerkendt.

Om at have fået sat grænser af voksne med kærlighed og varme stadig med værdigheden som menneske i behold.

Nutidens dilemma

Et velfungerende stabilt voksenliv med både succes og kærlighedsevne må du selv kæmpe for og skabe i dag af de indsigter som bl.a. savnet, tomheden og forladtheden viser dig, du har med i livet.

Når du har mod til at forlige dig med de vilkår du har med og indrette dit liv efter din sårbarhed kommer robustheden.

En robusthed du ikke anede du var i besiddelse af, som ikke er skabt af en rolle eller noget tillært men af at du har lært dig selv at kende, dine styrker og dine begrænsninger, dine følelser og dine behov og ikke mindst har fundet modet til at give udtryk for dette.

Nu er du blevet dit unikke jeg. Nu kan du vælge dit liv, din lykke, din måde at involvere dig og afgrænse dig fra andre på, så relationer bliver med dig som ligeværdig deltager og som du kan lide og ønsker at være i.

Nu spænder fortiden ikke mere ben for nutiden. Nu lever du med fuld opmærksomhed på dine vilkår og denne opmærksomhed giver dig livet, hvor du bevæge dig mere frit.

Fri til at forfølge succen og søge kærligheden, skabe nære relationer og tage vare på din sårbarhed.

Det er hvad jeg som psykoterapeut kan hjælpe dig frem til, at genfinde modet på livet.

Med kærlig hilsen

Hanne Christensen

Psykoterapeut i København.

 

 

 

__________________________

Hanne Christensen, Privatpraktiserende Psykoterapeut & Parterapeut
Læs mere på: http://www.kbhpsykoterapi.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Hvordan lever du med omsorgssvigt. Læs mere