Psykoterapeut i Helsingør

Farver, frekvenser og healing

Hvad er Aura Soma? Hvordan fungerer det?

Aura Soma er en forening af farvepsykologi og aromaterapi.

Aura Soma er baseret på æteriske oliers regerende og vitaliserende egenskaber og farvernes evne til at give bevidsthed.

Man kalder Aura Soma terapi for sjælsterapi, fordi farverne og duftene i de æteriske olier i flaskerne aktivere vores erindringer og vores intuition, så man lettere taler ud fra ens egen indre visdom, som er uendelig meget større end den viden vores hjerne repræsenterer, da hjernen hovedsageligt repræsenterer vores tillærte viden.

Aura Soma er en non-intrusiv terapi, - dvs udgangspunktet er, at vi har alle svarene i os selv, og at vi nogle gange bare skal hjælpes til at finde dem. Med Aura Soma genskaber man kontakten til ens egen indre stemme, der hvor man bare ved.

Indholdet i flaskerne er æteriske olier, som er sammensat af forskellige planteessenser og –udtræk, hvis sammensætning giver de forskellige farver. Æteriske oliers virkninger er mange og har været kendt og brugt siden tidernes morgen. Olierne påvirker os både på det fysiske, mentale og spirituelle plan.

Læge Charlotte Bech har forsket i Aromaterapi og har dokumenteret, at hver eneste æteriske olie indeholder mange forskellige bioaktive komponenter, der hver især har en specifik virkning på kroppen.

Charlotte Bech har udtrykt det på denne måde i ”Jyllands Posten” den 21.02.2016: - ”Den seneste forskning viser, at de æteriske olier kan trænge helt ind i cellekernen og komme helt ind i vores DNA og påvirke og ændre den genetiske ekspression. De bioaktive komponenter trænger ind i blodbanen og bliver ført rundt til hele kroppen og alle organer, celler og væv. De kommer også op i hjernen, for man ved specifikt om de bioaktive komponenter i de æteriske olier, at de krydser blod/hjerne-barrieren

De 119 farverige Aura Soma flasker eller Balanceflasker, som de kaldes, er sammensat af en oliedel øverst i flasken og en vandlig del underst.

Farverne og sammensætningen af farverne i flaskerne er forskellige i alle flasker, der er ikke 2 som er ens. Hver flaske repræsentere derfor nogle helt særlige kvaliteter. Alle flasker har dertil et nummer (numerologi) og et navn, som yderligere bidrager til at udfolde forståelsen.

Det er disse Balanceflaskerne, med æteriske olier og smukke farver, som er vigtigste arbejdsredskab, når man arbejder med Aura Soma. Balanceflaskerne hjælper med at skabe klarhed, forståelse og integration, lige som farvernes og oliernes energifrekvenser i flasken påvirker os og hjælper os med at genskabe balancen i krop, sind og ånd.

En Aura Soma reading foregår ved at man vælger de 4 flasker, som intuitivt tiltrækker en.

Ens valg af flasker viser det tema, som du intuitivt ved ville være godt for dig at se nærmere på. Det kan også være du kommer med et på forhånd formuleret spørgsmål eller en situation, som du ønsker at få mere forståelse og klarhed over. I alle tilfælde taler man rundt om temaet med udgangspunkt i farverne, indtil du har fået den klarhed og forståelse, du har brug for. Klarhed over hvad du tænker, hvad du føler, og hvordan du kan handle, sådan at der er fuld overensstemmelse mellem disse tre lag. For det er netop, når der er uoverensstemmelse mellem vores tanker, følelser og handlinger, at det gør ”ondt i livet”.

Hvad er det for en energi, som farver har? Hvorfor og hvordan virker denne energi på os?

Farver er energi, og hver farve har sin egen energifrekvens (bølgelængde) med højere eller lavere svingningsfrekvens. Farvernes energi påvirker os forskelligt alt efter hvilken energifrekvens de har. Energifrekvensen på de enkelte farver er fastsat af videnskabsmænd.

Forskere har gennem århundrede erkendt den dybe indflydelse farver har på det fysiske, mentale og spirituelle velbefindende. Fra videnskabelige undersøgelser ved vi også, at farver har en særlig psykologisk betydning, som intuitivt deles af alle mennesker. Vi påvirkes hele tiden følelsesmæssig, kropsligt og adfærdsmæssigt af farver, men tænker normalt ikke over det. Vi kender det fx fra hospitaler, hvor væggene ofte er blå, da blå virker beroligende eller gule, fordi gul hæver sindstilstanden. Vi kender det også fra trafikken, hvor rød altid er signalere advarsler og anledning til handling, som det røde stoplys i lyssignalet fx, mens det grønne, giver flow og retning.

 Indenfor den konventionelle medicin, bruger man også farvernes energifrekvens, fx i røngentstråler, ultraviolette stråler og infrarøde stråler til behandling.

Hvordan kan man arbejde bevidst med farvernes energi? Sådan så man kan udvikle sig.

Terapi med farver er en af de allerældste terapiformer, og har gennem tiderne været brugt på forskellige måde til behandling af krop, sind og ånd. I nogle tidlige samfund brugte man farver til behandling ved at smøre farver direkte på kroppen. Andre steder brugte man farvede plastre for at fremme helbredelse. Og på nogle hospitaler anvender man i dag forskelligt farvede rum i forbindelse med behandling af forskellige sygdomme. Krigsmaling, som indianerne brugte det havde også et formål, lige som nutidens makeup også har det.

I  farvepsykologien, som man kender den i dag, bruger man farvetest til at lave personlighedsanalyser, hvor en person valg og fravalg af farver kan fortælle noget om en persons behov, styrker og udfordringer. De valgte farver, siger noget om, hvad man har med sig af kvaliteter og evner, og noget om de kvaliteter eller sider, som man ikke har bevidsthed om, og som ligger som et udnyttet potentiale i en. For meget eller for lidt af farve siger noget, ligesom balancen mellem de valgte farver også har betydning. Udviklingsarbejdet drejer sig som i al anden personlig udvikling om at erkende, forstå og integrerer.

Hvordan hænger farver sammen med healing

Den menneskelige aura er et elektromagnetisk felt, som påvirkes af farvernes elektromagnetiske stråling. Hvert menneske har sine egne personlige aurafarver, som strømmer ud fra rygsøjlen. Nogle clairvoyanter kan se de farvede stråler på mennesker, og man kan også fotografere auraen. Men det har ingen betydning, om man kender sin aurafarver. For når man vælger Balanceflasker, vil man instinktivt være tiltrukket af sine egne aurafarver, fordi man genkender sig selv i farverne. Farverne er som et spejl, der reflekterer det enkelte menneske. Farverne reflekterer sindsstemninger, situationer og behov i et givent øjeblik og giver os et større kendskab til vores sande selv.

Efter en reading kan man vælge at arbejde med olien i flasken, som smøres på kroppen eller man kan bruge andre aura soma produkter, som også består af farver og æteriske olier.

Vores krop er en selvhealende enhed. Energien i vores chakra skal kunne flyde frit og harmonisk. For at energien i chakraerne kan det, skal vi som menneske være i harmoni med os selv i sjæl, krop og ånd, når vi er det, er vores chakra i balance. Men hvis vi er fx overbelastet, presset eller på anden måde ude af balance, så kan chakraerne komme i ubalance, og det påvirker både vores krop, sind og ånd. Vi kender det også Yoga, hvor man arbejder med balance i krop og sjæl. Hvert chakra har en bestemt farve og styrer et bestemt område i kroppen. Vi kan hjælpe med at genoprette balancen i et chakra ved at bruge den farve, som er nøglen til det chakra, der har brug for hjælp, og på den måde forstærkes den svækkede bølgelængde. På den måde får vi sat de regenererende og selvhealende processer i gang i kroppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

Anette Siff Eskildsen
Psykoterapeut MPF, Aura Soma terapeut, spirituel healer
Læs mere på http://anettesiff.dk/

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Selvudvikling med farver, frekvenser og healing. Læs mere