Psykoterapeut Faxe og Frederiksberg Thomas Bøttern

Stress og Mindfulness: En Vej mod Indre Ro og Balance

I en travl og hektisk hverdag, hvor kravene fra arbejde, familie og samfundet konstant stiger, er stress blevet en uundgåelig følgesvend for mange mennesker. Den mentale og fysiske uro, som stress kan medføre, påvirker ikke kun vores trivsel, men også vores helbred på lang sigt. Det er derfor vigtigere end nogensinde før at finde metoder til at håndtere stress og genoprette balancen i vores liv.  I denne sammenhæng har mindfulness vist sig at være en effektiv tilgang til at håndtere og forebygge stress. Mindfulness tilbyder en vej til at reducere stressens påvirkning og finde en dybere forbindelse til os selv og den verden, vi er en del af. Når du dedikerer tid til at praktisere mindfulness, investerer du i dit eget velbefindende og skaber mulighed for en mere nærværende, fredfyldt og glædesfyldt tilværelse.

Men hvad er mindfulnes? Mindfulness er en form for opmærksomhedstræning, der fokuserer på at være til stede i øjeblikket uden at dømme eller overanalysere. Det handler om at skabe bevidsthed om vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser uden at lade dem kontrollere os. Denne praksis, der stammer fra buddhistisk tradition, er blevet omfavnet af moderne psykologi som et effektivt redskab til at reducere stress og øge mental trivsel.

Stress opstår, når vores sind konstant er bekymret for fremtiden eller fortiden. Denne mentale runddans kan føre til overbelastning af vores nervesystem, hvilket resulterer i en række negative fysiske og psykologiske konsekvenser. Jeg plejer, at sige at stress opstår når udfordringer overstiger vores ressourcer. I den sammenhæng er det vigtigt, at skelne mellem to stressformer, nemlig den akutte/kortvarige stress, som opstår når vi skal håndtere særligt udfordrende og belastende situationer, der opstår hér og nu, og som kræver vores fulde opmærksomhed og en passende handling. Vores stresssystem er en overlevelsesmekanisme, som er iboende i alle mennesker. Vi kan på den måde betragte vores stresssystem som et alarmberedskab, der er designet til at rykke ud når alarmklokkerne ringer. Når opgaven er løst, så kører alarmberedskabet tilbage i garagen.

Kronisk stress: dette er den lægefaglige betegnelse for længerevarende stress. Kronisk stress opstår når man i en længere periode på flere måneder eller år har haft et forhøjet niveau af stresshormoner i kroppen og samtidig har haft flere stresssymptomer af den ene eller anden karakter.

Mindfulness træner os til at vende opmærksomheden tilbage til nuet og bryde den cyklus af negative tanker, der opstår når vi oplever stress. Ved at praktisere mindfulness lærer vi at acceptere vores tanker uden at blive fanget i dem, hvilket reducerer den mentale belastning og hjælper os med at reagere mere hensigtsmæssigt på stressende situationer.

Talrige videnskabelige undersøgelser har dokumenteret de positive virkninger af mindfulness på stressreduktion. Regelmæssig praksis af mindfulness er blevet forbundet med nedsat angst, lavere blodtryk, forbedret søvnkvalitet og øget følelse af velvære. Denne tilgang er ikke kun reaktiv, men også proaktiv – ved at styrke vores evne til at håndtere stress, hjælper mindfulness os med at opbygge en mere modstandsdygtig indre balance.

Implementeringen af mindfulness i dagligdagen kan tage mange former. Øvelser som dyb vejrtrækning, kropsskanning og meditation kan indarbejdes i rutinen for at skabe øjeblikke af ro midt i den travle hverdag. Smartphone-apps og online ressourcer gør det nemt for folk at starte og vedligeholde deres mindfulness-praksis.

I sidste ende handler mindfulness om at genoprette forbindelsen til os selv og vores omgivelser. Det hjælper os med at forstå, at vi ikke er vores tanker eller følelser, men snarere det bevidste nærvær bag dem. Denne indsigt frigør os fra de negative bånd, som stress kan danne, og åbner døren til større selvaccept og indre ro og balance.

Jeg bruger mindfulness, som et supplement til samtaleterapien i min daglige praksis. De mindfulnessøvelser, som jeg bruger er anerkendte og evidensbaserede. Jeg instruerer i brugen af øvelserne og flere af mine anvendte øvelser har jeg indtalt på podcast, så det er muligt, at få guidning til øvelserne nå de skal bruges i hverdagen.

Lever du med stress, så tag dig selv alvorligt og søg hjælp hos en dygtig psykolog eller psykoterapeut MPF.

__________________________

Thomas Bøttern
Psykoterapeut MPF, Familieterapeut, PD i Psykologi
www.thomasboettern.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Få hjælp til stress. Genfind ro og balance.