Hvordan mærker man sine følelser, tanker og krop?

Hvordan mærker man sine følelser?

Har du svært ved at sætte ord på dine følelser? Det kan være et udtryk for, at du faktisk har svært ved at mærke dine følelser. Som mennesker hænger vores tanker, følelser, krop og handlinger umærkeligt sammen. Derfor er det væsentligt at forstå, at når vi vælger at lægge låg på vores følelser, kan det betyde, at der sker en splittelse mellem ens krop og følelserne.

At undertrykke sine følelser kan i kortere perioder være praktisk, da det kan hjælpe os med at overkomme store udfordringer, men hvis det er vedvarende vi lukker af for følelserne, kan det betyde, at vi laver en distance mellem følelser og krop samt tanker og handlinger og dermed helt stopper med at lytte til vores følelser. Det er dette vi skal være opmærksomme på, for selvom der sker en splittelse, stopper vi som mennesker ikke med at føle, men vi stopper med at mærke følelserne. Dermed er kroppen i psykisk ubalance og vi er som menneske ikke i trivsel.

Et eksempel på, hvordan tanker, krop og følelser formes i det sociale væsen, kan være det lille barn, der ikke må få flere rosiner. Barnet kan her blive overvældet af en uoverskuelig følelse af uretfærdighed, vrede og afmagt. Vi er ikke født med evnen til at forstå og håndtere vores følelser, det er noget vi skal lære hen af vejen. For det lille barn, kan det være både uoverskuelige men også frustrerende, fordi man ikke kan skelne de mange følelser og man ved ikke, hvad de enkelte følelser betyder.

De fleste børn lærer at affektregulere og håndtere deres følelser, men man kan senere i livet stadig opleve, at det er svært at mærke sine følelser, og der er derfor man skal arbejde med, at komme i kontakt med dem og lære at forstå kroppens og følelsernes reaktioner. Hvis man som barn ikke har lært affektregulering, er det ikke for sent som voksen. Man kan stadig arbejde med at lære at mærke og håndtere sine følelser og sætte sig selv i trivsel.

 

Tag hånd om dine følelser

Undertrykker man gang på gang sine følelser og tanker, kan det til sidst ende med, at man helt mister grebet om sig selv. Man risikere at blive fysisk syg, blive ramt af stress, angst eller depression eller at man for eksempel bliver aggressiv og eksplodere i uventet raseri, som er ude af proportioner i forhold til situationen. Det sker fordi man ikke har kontrol over sig selv. Når vi skruer ned for sanserne, ser og hører vi ikke længere tydeligt andre mennesker og dermed risikerer vi også, at skade vores relationer. Det betyder at vi udsætter os selv for et ekstremt pres der kan munde ud i, at vi på sigt sætter psykosomatiske og fysiske mén i vores krop. Derfor er det vigtigt, at man arbejder med at kunne mærke både positive og negative følelser i samspil med sine tanker og kropslige fornemmelser. Så vi får en sund livsførelse, sunde relationer og trivsel. 

Det der forhindrer en i at mærke sig selv og sine følelser kan løsnes op. Uanset om det er en bestemt situation, tidligere traumer eller tidligere oplevelser, kan man arbejde med at få indsigt i sit indre og på den måde komme ind til følelserne og det man mærker. Det kan medvirke til at vende vores liv, så det bliver mere konstruktivt, kommer til at indeholde livskvalitet og trivsel og bliver meningsfuldt.

At lære at mærke sine følelser er dog ikke noget man gør hen over natten, for som ved alt andet, kræver det at man øver sig og gør noget aktivt, for at blive god til det. En af måderne hvorpå man kan sætte sine følelser i centrum er gennem psykoterapeutisk samtale. Det kan være med til at give plads og rum til dine følelser og tanker og på den måde, vil man kunne skabe kontakt mellem følelser, tanker og kropslige fornemmelser og man lærer sig selv bedre at kende.

Ønsker du hjælp til at få kontakt til dine følelser, tanker og kropslige udtryk og sætte fokus på, hvordan du opnår en positiv livsudvikling? Jeg tilbyder professionel psykoterapi og samtale med dig med dine følelser og behov i centrum. Læs mere herom psykologipsykiatri ved Vivi Hinrichs Vivi kandiat i pæd.psyk og psykoterapeut. Storetorv 9 i Aarhus city 

 

 

 

__________________________

Vivi Hinrich
Psykologi Århus
https://psykologipsykiatri.dk/

Relaterede artikler efter område




Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Hvordan mærker man sine følelser, tanker og krop? Læs mere