Følelser, krop og tanker

Har du svært ved at sætte ord på dine følelser? Det kan være svært at forklare, præcis hvordan du har det, og hvad du føler. Men det kan også være et udtryk for, at du faktisk har svært ved at mærke dine følelser. Hvad føler du helt præcist? Hvad er følelser overhovedet? Hvad betyder den enkelte følelse? Og hvad skal man gøre ved de enkelte følelser?

For at forstå ens følelser er det nødvendigt at forstå sammenhængen mellem følelser og tanker. For der er en vital sammenhæng mellem tanker, følelser, kroppen og handlinger. For eksempel når den kropslige fornemmelse af et ”ja” hænger sammen med følelsen af ”glæde”. Den hænger sammen med tankegangen og som igen hænger sammen med den handling, at man giver sit barn et knus. I det tilfælde er det både krop, tanker og handlinger, der hænger sammen med den positive følelse, man oplever. Eller med den negative følelse af tristhed der bindes op med tanker der er negative.  

I nogle situationer oplever man, at det er mest hensigtsmæssigt at undertrykke sine følelser, da det er upassende at vise dem. Det er helt naturligt, og mennesket har en impulskontrol, der gør, at man netop kan undertrykke følelser. Eller at kunne regulere dem, Hvis man over længere tid bliver udsat for et pres, der betyder, at man skal undertrykke følelser hyppigt, vil det kunne skabe en splittelse mellem krop og følelser på den ene side og tanker og handlinger på den anden side. Ved at undertrykke følelserne, danner man et split. Man holder op med at mærke de indre reaktioner, og til sidst holder man helt op med at mærke generelt. 

Distance mellem følelser og krop

Følelser er en grundlæggende del af os som mennesker. Det at mærke sine følelser og forstå sine følelser er væsentligt for det enkelte menneskes velvære, selvforståelse og generelle trivsel.

I kortere situationer er det til tider nødvendigt, at man kan skrue ned i forhold til at mærke sine følelser. Men hvis man vedvarende skruer ned for sine følelser, kan det betyde, at man laver en distance mellem følelser og krop samt tanker og handlinger. Dermed stopper man helt med at lytte til sine følelser, og lader i stedet sine tanker kontrollere alle handlinger.

Når dette såkaldte split sker, betyder det ikke, at man som menneske stopper med at føle. Følelserne er ikke forsvundet, men det betyder, at man ikke mærker dem. Og det betyder, at din krop og psyke er i ubalance.

Mentalisering

Det er vigtigt at man evner at kunne mentalisere, hvilket betyder at man har interesse for den andens mentale tilstand og samtidigt ser sig selv og den anden udefra. Men ikke mindst også at kunne regulere sine følelser. Når man er i konflikt med mennesker der er tæt på en vanskeliggøres mentaliseringen, altså reguleringen af ens følelser. Ikke mindst er det ikke alle mennesker der formår at regulere følelser tilstrækkeligt. 

Lær at håndtere følelserne

Som mennesker er vi ikke født med en evne til at håndtere vores følelser. Men vi er født med en evne til kunne lære det. Når livet begynder, begynder man på den rejse, der indeholder alle ens følelser. Man skal lære at kunne håndtere alle følelser, de små såvel som de store. Denne rejse er affektregulering – at kunne håndtere sine følelser. Med tiden lærer man, at der er forskel på følelser og der er forskel på, hvordan man håndterer dem. Man lærer at udtrykke sig og kommunikere med andre. Det gør det nemmere at rumme følelserne, så man ikke bliver helt ulykkelig, hvis man ikke kan få lige det, man ønsker sig.

Selvom man som barn har lært denne affektregulering, kan man senere i livet, have svært ved at mærke sine følelser. Man skal derfor arbejde med at komme i kontakt med sine følelser. Hvis man på den modsatte side, ikke har lært at affektregulere som barn, skal man ligeledes arbejde med det. Som voksen kan man stadig lære at mærke og håndtere sine følelser.

__________________________

Vivi Hinrich
Psykologi Århus
https://psykologipsykiatri.dk/

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Følelser, krop og tanker - mærk dine følelser. Læs mere