Er du hæmmet af dysfunktionelle familiedynamikker?

Er du hæmmet af dysfunktionelle familiedynamikker?

I dysfunktionelle familiedynamikker er de primære omsorgspersoner emotionel umodne og grundet egen lidelse, formår de ikke at give barnet den nødvendige omsorg, empati og anerkendelse. Dette skaber en usynlige følelsesmæssig omsorgssvigt, der styrer barnet langt ind i voksenlivet.

Barnet kan, grundet utilstrækkelige og følelsesmæssige afstemningsprocesser, opleve en uforklarlige smertetilstand og følelse af forladthed, forkerthed og skam. En følelse af ikke at være i sikkerhed. Tomhedsfølelsen kommer af at ikke have været spejlet, set, hørt og rummet tilstrækkeligt i den første tilknytningsrelation. Det er overvældende ensomt at vokse op i en følelsesmæssigt forstyrret familie.

Et traume for livet

Den ensomheds- og tomhedsfornemmelse der er fra barndommen følger med ind i voksenlivet, uanset om man husker det eller ej. Det er den somatiske hukommelse, der styrer de ubevidste strukturer dybere inde i hjernen og nervesystemet. Det er påvist gennem forskning, at risikoen for at udvikle sygdomme af både psykisk og somatisk art er stærkt forøget.

 

Begrebet traume dækker over et åbent psykisk sår, der har svært ved at hele. Mange børn der bliver udsat for omsorgssvigt, udvikler et traume, der ligger så dybt, at det som voksne er svært at håndtere. Det betyder, at mange har svært ved at styre deres opmærksomhed, at mærke og regulere deres følelser, at kunne tænker over sine følelser og at kunne føle deres tanker. Det kan endvidere være med til, at gøre det svært at agere i sociale situationer og opbygge dybdegående sociale og følelsesmæssige relationer. Traumet kan dog også være med til, at man udvikler angst og traumet kan vise sig panik, smerte, anspændthed, mareridts mv.

 

Håndter din smerte

Hvis du er vokset op i en dysfunktionel familie og har udviklet et traume, du har svært ved at bearbejde selv, vil det kunne hjælpe, at opsøge professionel hjælp. En psykoterapeut vil kigge på, hvordan du håndtere din smerte og underliggende skyld og hvordan du tilgår din barndom. På den måde vil de psykoterapeutiske samtaler hjælpe og støtte dig med at lægge de dysfunktionelle oplevelser og traumer bag dig og arbejde med dig selv, så du kan opleve trivsel og fred og øge dit selvværd.

 

__________________________

Vivi Hinrich
Psykologi Århus
https://psykologipsykiatri.dk/

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Er du hæmmet af dysfunktionelle familiedynamikker?