Kærlighedens karrusel starter med plus, men ender med et stort minus

Vi søger kærligheden udenfor os selv og tager gang på gang en rundtur  i kærlighedskarrusellen. Forelskelsens rus starter med plus, men ender med et stort minus. Hvorfor? Hvad er det, vi har mulighed for at blive mere bevidste om?

Hjertebevidsthed handler om at forstå og genkende lag i bevidstheden, lag, der viser os, hvilke udviklingsmuligheder vi har i forhold til kærligheden.

De forskellige bevidsthedslag kommer til udtryk gennem energifrekvenser. Der, hvor der er mest smerte, er frekvensen lav, og jo  mere bevidsthedens lys trænger igennem, jo lettere eller højere er energifrekvensen.

Det emotionelle eller lille hjerte:

Det er fyldt med fortidens historier, indtryk og smerte. Her er du styret af  overlevelsen, som altid er en bevægelse væk fra dig selv.

Du oplever dig som offer for de følelser, du har, de mennesker, du er

sammen med, og de livsomstændigheder, du er i.

Du har ideen om, at du kan få det, du tror du mangler, udefra, ved at forlade dig selv.

Forelskelsen er et godt eksempel på denne mekanisme i praksis.

Vi ser det, vi tror vi mangler, i den “eneste ene”, og al vores livsenergi rettes mod den udvalgte, som bliver projektionsskærm for alle de smukke egenskaber, vi endnu ikke har genkendt og fået forbindelse til indeni.

Tætheden og sammensmeltningen kan minde om forbindelsen mellem spædbarn og mor.

Spædbarnet er afhængigt af kontakt for at kunne blive i sin egen fuldendthed.

Men i modsætning til mor/barnrelationen er vi i forelskelsen to små børn, der begge håber at få “det” udefra.

Og det ender selvfølgelig i gråd og vrede, når illusionen brister, og vi bliver kastet tilbage i os selv. Nu mærker vi den gamle smerte igen, den smerte, vi havde en lille ferie fra under forelskelsen. 

Her har du en mulighed for at stoppe op og blive bevidst om, hvad det er,  du løber væk fra.

Du kan vælge at være med dig selv. Hvis du begynder at være mere forstående og accepterende overfor dig selv, din situation, skifter din energifrekvens.

Hvis ikke du vælger at være med dig selv, er du nok nødt til at tage endnu en tur i kærlighedskarrusellen.

Accept og tilgivelse:

Når vi er bevidste om vores fortids smerte, og hvordan vi igen og igen forsøger at komme væk fra den, kan vi begynde at tage os af os selv. Selvomsorg er at kunne være med de dele, du før har skubbet væk eller lagt over på andre. Du opdager et større indre rum, med accept og plads til at være dig.

Den energi, der før var investeret i “flugt fra “ bliver frigivet.

Accepten breder sig som ringe i vandet og frigør din afhængighed af den  anden.

Når du accepterer og forstår dig selv mere klart, kan du se din gamle smertehistorie. Så flyder din accept spontant mod det, du endnu ikke har tilgivet dig selv eller andre.

Visdom - indre lys:

Accepten og tilgivelsen bringer dig hjem til dig selv i det, der er din virkelighed nu. Dit indre lys rammer nu dit eget guld – din visdom. Visdommen kommer fra det sted i dig, der ikke er i tvivl, fordi du har en indre viden af.

Du er ikke mod nogen eller noget. Du er bare urokkeligt klar på, hvor du  selv er. Her er det muligt at begynde at lade sig guide indefra.


Indre kærlighed:

I din indre søgen er du nu begyndt at opdage din egen helhed. Kærligheden skifter fra forelskelsens længsel efter at få kærlighed til ønsket om at give kærlighed. At elske dig selv, som du er, og elske den anden, som den anden er. Fra afhængighed til uafhængighed.

Fra det sted kan du lade det, du virkelig elsker hos den anden, blive en genkendelse – en vejviser mod det sted i dig, det er genkendt fra.

Du ser, hvordan “den anden“ er et spejl af dig, og du opdager, at du ikke kan gøre noget mod den anden uden samtidig at gøre det mod dig selv.

 

Forbundethed – enhed:

I din forbundethed med dig selv kan du mærke forbundethed med alt det, der er – indeni dig og udenfor dig.

Du ser, hvordan alting bevæger sig i poler, der tilsammen danner en  helhed.

Her får det, der tidligere var “den eneste ene”, en ny betydning, da vi nu ser os selv i alle mennesker og alt levende omkring os.

Måske har du fået lidt inspiration til at genkende forskellige lag i dig. De fleste af os, kender flere af de forskellige energifrekvenser.

Hver gang vi mærker det emotionelle hjerte – det lille sted – er det en ny mulighed for at hele gamle lag. Jeg elsker at have “vokseværk”, det gør hver dag, uanset indhold, til en spændende opdagelsesrejse.

Kærlige hilsner fra Anne Kamille

__________________________

Psykolog Anne Kamille Ahlefeldt
House of Being
Pandehavevej 41
3120 Dronningmølle
Tlf: 25750009
Læs mere på: http://anneahlefeldt.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Kærlighedens karrusel starter med plus, men ender med et stort minus