Psykolog i København Camilla Bruun

Slut fred med Donald Trump - helbred frygt og fordømmelse

Sig fra og protestér ud fra det klogeste sted i dig selv. Uden at sætte andre ud af dit hjerte.

De psykologiske mekanismer, der skaber vold og krig i verden er frygt og fordømmelse. Frygt, der løber løbsk, avler fordømmelse.

En automatisk reaktion, når vi bliver bange, er at fordømme. Vi finder syndebukke, som vi kan dømme, og vi dømmer, det eller dem, som synes at udløse eller forstærke angsten.

Det skaber en ”os og dem” tankegang. I ”os og dem” – tankegangen, kan vi dæmonisere, objektivere og dehumanisere hinanden. I vores sind gør vi andre til ”fremmede”. Vi gør dem til personer, der ikke er i orden, som er forkerte, som ikke tilhører den ”rigtige” del af menneskeheden. Vi sætter dem ud af vores hjerter.

Det er sket igen og igen gennem historien. Det er den mekanisme, som muliggjorde jødeudryddelsen under anden verdenskrig. Det er den mekanisme, der ligger bag racisme. Det er den, der ligger bag ved al den vold, som ikke kun handler om selvforsvar. Det er den, der ligger bag mobning. ”Du har fortjent mit had og min fordømmelse, for du er ikke ok”, konkluderer vi. Det er kun, når vi gør hinanden til fremmede, til forkerte, at vi kan retfærdiggøre at rette had, fordømmelse og vold mod hinanden, fysisk og psykisk.

Det sker i det store billede, på verdensplan. Men det sker også konstant i mindre målestok, i vores eget hjem og i vores eget liv. Vi kommer til at gøre vores egne børn, vores partner, vores forældre, vores kollegaer ”forkerte” og ”fremmede”, når vi dømmer dem.

Vi dømmer dem på grund af handlinger, adfærd eller karaktertræk, som vi måske ikke forstår, eller som vækker ubehag eller smerte i os. Vi dømmer dem, som urimelige og uværdige til vores kærlige forståelse, venlighed og accept, i bestemte situationer.

Vi sætter hinanden ud af vores hjerter. ”Du fortjener, at jeg råber af dig, og afviser dig, og fordømmer dig, når du opfører dig sådan”, tænker vi automatisk om hinanden. Når vi reagerer automatisk, så råber vi, bagtaler, mobber, fører krig, og retter vrede og fordømmelse mod hinanden.

Også selvom vi elsker hinanden, har vi en tendens til at sætte hinanden ud af vores hjerter, når vi bliver bange, utilpasse eller oplever smerte i relation til hinanden eller når vi trigger hinandens smerte.

Det er smertefuldt at fordømme vores medmennesker og sætte dem ud af vores hjerter. Det forstærker smerten inden i dig. Ikke mindst fordi andre reagerer på din fordømmelse, og deres automatiske reaktion er at sende aggressionen tilbage igen, hvilket skaber mere ufred i hjemmet, på jobbet, i samfundet.

Vi skal lære ikke bare at lade de automatiske reaktioner løbe af med os, men at respondere fra et klogere sted.

Min egen dag startede med fordømmelse og frygt. Jeg hørte nyheder om Donald Trumps hærgen. Jeg reagerede automatisk med frygt, vrede og følelseskulde. Jeg fordømte ham og jeg satte ham ud af mit hjerte. Jeg så ham som anderledes end jeg selv, som en fremmed. ”Psykopat” og ”tyran” var nogle af de ord, jeg brugte til at gøre ham ”fremmed” og anderledes end jeg selv med.

Senere læste jeg et blogindlæg af mindfulness-eksperten Mary O’Malley om Donald Trump. ”Kan du se, at det du reagerer imod i Donald Trump, det indeholder du selv”? Spørger hun. ”Vi overdriver, benægter, angriber, forsvarer og fordømmer alle sammen, lige som ham. Disse kvaliteter inden i os, er måske ikke så tydelige, som hos Donald Trump (vi er gode til at gemme dem fra os selv) men ikke desto mindre er de indeni os”, siger Mary i sin blog. 

Da jeg læste det, var det som et lys, der ramte det mørke, der havde hobet sig op i mig, og fordømmelserne inden i mig faldt bort. Jeg gav slip på den tankegang, der satte mig selv i én lejr og Donald Trump i en anden. Der hvor der var indre kulde, hårdhed og tristhed, kom der nu en ro og varme.

Jeg tænkte på andre, som jeg gennem mit liv, af forskellige årsager, har dømt, og skellene mellem ”mig og dem” faldt som dominobrikker. Gamle følelser af bitterhed og hårdhed forsvandt. Gamle sår blev helet. Følelsen af helhed, samhørighed og fred med mig selv og med verden skyllede ind over mig.

Når vi ser, at de principper, som mange af os reagerer i mod i fx Donald Trump, findes i os alle sammen, kan vi ikke blot holde op med at dømme ham, men også holde op med at dømme os selv, for at indeholde disse sider. Vi kan slutte fred, ikke kun med hinanden og men også med os selv.

Det betyder ikke, at vi bare skal lade stå til og tillade dårlig opførsel.

Det handler ikke om, at være en dørmåtte, eller acceptere hvad som helst fra andre. Man skal sige fra, når ens kæreste, mor, søn eller kollega går over ens grænser. Vi skal også sige fra overfor Trump.  Men vi skal sige fra uden at fordømme.

Vi skal også se på de fejl, vi selv laver, uden at fordømme os selv. Uden at sætte os selv ud af vores eget hjerte.

Der er en masse handlinger, som ikke er hensigtsmæssige. Handlinger kan være forkerte. Men mennesker kan ikke være forkerte. Vi behøver ikke at fordømme. Når vi fordømmer, gør vi andre forkerte. Vi behøver ikke at sætte nogen ud af vores hjerter. Ingen har fortjent at blive sat ud af dit hjerte. Heller ikke dig selv.

Du kan sige fra, samtidig med, at du ikke dømmer nogen til at være uacceptable, forkerte og uværdige til din kærlighed. Der er en helt anden kvalitet i at sige fra, fra dette sted.

Vi kan sige fra, fra det kloge og kærlige sted i os selv, som ikke bidrager til ufreden, som ikke skaber mere konflikt og vold i verden. Stop vold i verden ved først at stoppe volden i dig selv.

Vi kan protestere fra en indre fred, i stedet for fra en indre fordømmelse. Når vi reagerer automatisk ud fra vores frygt og fordømmelse, skaber vi mere ufred ”derude”. Når vi protesterer fra indre fred, skaber vi mere fred i verden.

Kh psykolog, Camilla Bruun

Klik her for at læse Mary O’ Malleys indlæg, som denne blog er inspireret af: At se Trump som en gave (det er på engelsk)

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Donald Trump - helbred frygt og fordømmelse. Læs mere