Psykolog i København Camilla Bruun

Særligt sensitiv eller særligt udfordret?

Passer det, at du er særligt sensitiv? Begrebet kan give styrke i en overvældende verden.

Forskeren Elaine Aron introducerede personlighedstrækket HSP – ”Highly sensitive person”, på dansk ”særligt sensitiv person”, i 1996, og siden er hendes bog om særligt sensitive oversat til 18 sprog og solgt i mere end 100 millioner eksemplarer. Det at være særligt sensitiv indebærer ifølge Aron, at man bearbejder indtryk dybere. Man bliver derfor bl.a. hurtigere overstimuleret og har et større behov for pauser. Det indebærer dog også en masse sociale kompetencer som fx samvittighedsfuldhed, nænsomhed og indlevelse.

HSP-begrebet står dog for skud, og flere eksperter har givet begrebet en hård medfart i medierne. I sommeren 2016 udgav psykologerne Esbjørn og Co, bogen ”Særligt sensitiv – eller særligt udfordret”, en sønderlæmmende kritik af begrebet.

Men hvad med de særligt sensitive selv? Hvad siger de? Der mangler en belysning af, at mange mennesker oplever, at de har forbedret deres livskvalitet væsentligt i mødet med HSP-begrebet.

Ida på 25, som jeg møder i min psykologpraksis siger: ”Det har betydet meget for mig at forstå mig selv som særligt sensitiv. Jeg kan genkende mig selv på en måde, som jeg ikke har kunnet genkende mig selv i andre teorier eller personlighedsmodeller. Det føles som at komme hjem, og endelig at blive set. Teorien om HSP indeholder beskrivelser af, hvordan jeg oplever verden, som jeg kan spejle mig i, og som jeg ikke er stødt på før. Og jeg kan lide det, jeg ser i det spejl. Det er beskrivelser, der får mig til at vokse. Jeg har altid følt mig anderledes, men denne forståelse viser mig, at jeg kan være anderledes på en god måde, at der er en værdi ved at være følsom, en værdi som ellers ikke er anerkendt i samfundet. Jeg har rejst mig ved dette begreb, jeg har fået selvværd tilbage”.

Simon på 41 siger: ”Teorien om HSP rammer mig virkelig, jeg har altid haft et sanseapparat af den anden verden, jeg har tidligere set det som mit livs forbandelse, men nu kan jeg begynde at vende det til noget positivt, mødet med HSP-begrebet har været et vendepunkt i mit liv”.

Historien vi fortæller om os selv

Den omtalte kritik af teorien om HSP er baseret på den naturvidenskabelige retning, en retning der siger, at der er én objektiv virkelighed. Der hersker en bred anerkendelse af naturvidenskabens tilgang, når det drejer sig om tyngdeloven eller et brækket ben. Men når det drejer sig om menneskets sind, er der større uenighed om tilgangen.

Indenfor psykologien er der mange andre retninger end den naturvidenskabelige. En af dem er det narrative perspektiv, som siger, at der ikke findes én objektiv sandhed. ”Sandheden” er afhængig af, hvad vi tænker og hvilke ord, vi bruger om den. Der er fokus på de historier, vi fortæller om os selv. Eftersom vi ikke kan finde en objektiv sandhed om os selv, bør vi i stedet fokusere på, hvilke konsekvenser der er af de ”sandheder” eller af de fortællinger, vi tror på. Teorier om diagnoser, sygdom og normalitet ses også som menneskeskabte fortællinger, ikke som objektive sandheder.

Det mest interessante er, hvad vi kan bruge en teori til, om den åbner op for livsmuligheder og ligeværd.

Som mennesker er vi alle sammen påvirkede af, hvad fortællingerne i kulturen siger om vores værdi. I vor kultur fortælles der om idealer som at være hurtig som lynet, hårdhudet og konstant parat til social aktivitet. Mange, som ikke genkender sig selv i disse idealer, føler sig mindre værdifulde. Teorien om HSP er en anden fortælling, der giver nogle af disse mennesker mulighed for at føle sig værdifulde på nogle andre præmisser. Teorien viser, at man kan have værdi på andre måder, i fx evnen til fordybelse, nænsomhed og indlevelse.

Det er psykologerne Esbjørn og Cos pointe, at HSP-begrebet stigmatiserer, dvs. at det stempler folk som socialt uacceptable. Men langt de fleste mennesker, der selv tager HSP-begrebet til sig, gør det fordi det ”af-stigmatiserer”.

En overvældende verden

Udbredelsen af teorien om særligt sensitive kan også ses som et modsvar til en overvældende verden. Det har aldrig været velanset at være følsom og føle sig overvældet. Med HSP-begrebet i ryggen er der flere og flere mennesker, der står ved, at: ”Ja, jeg er følsom, ja, jeg føler mig overvældet af verden, og ja, jeg har brug for pauser”. Når flere og flere i vores samfund siger, at de føler sig overvældet, kunne det pege på, at forventningerne til os mennesker i stigende grad opleves som overvældende. Begrebet dækker måske et behov for at stå ved, at man ikke kan være med på de herskende præmisser.

Esbjørn og Co frygter, at begrebet medfører overbeskyttelse, som undergraver selv-effektiviteten. Selv-effektiviteten er troen på, at vi kan klare den stimulering, verden bringer. Men måske er det sådan, at ret mange af os ikke længere kan. Vi går ned med stress og depression og tager psykofarmaka som aldrig før. Måske HSP- begrebet ikke skal ses isoleret som et begreb, der er påtvunget os, men som et begreb, der er født i en overvældende verden. Begrebet bliver nødvendigt i en verden, hvor der ikke er plads til andet end at være konstant præsterende.

Et opmærksomhedspunkt som Esbjørn og Co fremhæver er, at vi skal passe på ikke at bruge begrebet til at gøre vores børn til syndebukke for egne eller familiens problemer. ”Det er også bare mit barn, der er så særlig sensitivt”, må en forælder, der har problemer med sit temperament, ikke konkludere. Desuden skal begrebet ikke bruges til at overbeskytte børn eller opmuntre dem til at undgå verden i en uhensigtsmæssig grad. Det er jeg enig i, men det er jo så misbrug af begrebet, som er forkert. Alt kan bruges og misbruges.

Henover forskellige retninger indenfor psykologien er der enighed om, at menneskers tendens til undgåelse af svære situationer og følelser ofte forstærker problemerne. Omvendt kan man også presse sig selv for meget.

Stressforskning peger på, at verden giver os stress, med de stigende og modsatrettede krav, de sociale medier, de mange beslutninger vi skal tage fra en tidlig alder osv. Mange der er gået ned med stress, oplever, at de er drevet ud i stress af tænkemåder som: ”tro på at du kan”, ”du må aldrig give op”, ”du skal vise, at du ikke knækker”, ”gå efter dit mål, til du når det”. Det er, når vi vil præstere, ikke lytter til behovet for pauser, ikke lytter, når vi bliver overstimulerede, at vi går ned med stress. Her har vi måske for meget ”selv-effektivitet”, for meget tiltro til egne evner.

Måske skal man ikke altid være selv-effektiv. Teorien om HSP støtter, at det er ok nogle gange ikke at kunne, ok at have brug for pauser, trække sig, for så at nærme sig når man er klar, ok at føle sig overvældet af verden og føle sig usikker, ok at være langsom, at have et blødt hjerte, at have let til tårer og at føle stærkt. Både børn og voksne der lærer at tænke sådan, kan blive bedre rustet til en stressende verden.

At forstå sig selv som særligt sensitiv kan mindske undgåelsen af vanskelige følelser, ved at følelsesmæssige nuancer i det at være menneske accepteres, i stedet for at problematiseres. I stedet for at vi tænker: ”Åh nej nu føler jeg en negativ følelse af at være overvældet eller ked af det, der er noget galt med mig, den følelse er forkert, den skal jeg slippe af med, så tænker man: ”Nå men det er ok at være følsom, det hører med til at være mig”. Accept af følelser kan fremme trivsel.

En pointe i Esbjørn og Cos kritik af Arons anvisninger til særligt sensitive børn er, at der ikke er solid forskning, der understøtter anvisningerne. Der ligger dog heller ikke solid forskning bag Esbjørn og Cos teori om, at HSP begrebet stigmatiserer. De fremlægger fornuftige argumenter herfor, som i sær er hentet fra den kognitive adfærdsterapi. Men der kan også fremsættes fornuftige argumenter for, hvordan begrebet af-stigmatiserer både børn og voksne, og kan skabe mere selvværd og livsglæde.   

Kh, Psykolog Camilla Bruun

Dette blogindlæg blev udvalgt af Levlykkeligt's samarbejdspartner Magasinet Psykologi som vælger et nyt indlæg fra Levlykkeligt hver uge til deres facebook fanpage og et om måneden til deres trykte magasin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

Camilla Bruun, psykolog i København K
Læs mere på: http://elskdigselv.com/

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Særligt sensitiv - begrebet kan give styrke i en overvældende verden.