Psykolog i København Camilla Bruun

Sådan bliver du ukuelig

Lær af tibetanske torturoverlevere, som har en særlig ukuelighed over for livets strabadser. I 2006 var jeg med til at lave en undersøgelse af tibetanske torturoverlevere. Vi interviewede tibetanske munke og nonner i Nordindien, som var blevet udsat for tortur af kineserne.

Denne befolkningsgruppe skiller sig ud fra andre torturoverlevere ved, at de har en særlig modstandskraft. Tortur knækker dem ikke, på samme måde som andre mennesker bliver knækket.

Udsættes man for tortur, er der en stor risiko for, at man bliver offergjort. På den måde at man oplever sig selv ud fra en offerposition – man taber sine holdepunkter, og ikke mindst fornemmelsen af en mening med livet, man giver op og oplever sig selv som værdiløs og hjælpeløst udleveret til et grusomt liv.

Tibetanerne var ikke ofre, deres holdepunkter og mening med livet var intakt. De havde bevaret deres værdier, selvværd, livskraft og troen på det gode i andre mennesker og i livet. Hver eneste af informanterne var handlekraftige og kæmpede fortsat videre for deres sag – et frit Tibet.

Både vores undersøgelse og flere andre undersøgelser viser, at tibetanernes modstandskraft især findes i deres religion – buddhismen. Fx bad samtlige af de mennesker vi interviewede konstant bønner i fængslet, også mens de blev mishandlet. ”Må alle levende væsener blive fri for lidelse” bad de. Flere af informanterne havde endda medfølelse med deres torturbødler. ”Det er synd for kineserne, at de handler så aggressivt, de skaber dårlig karma for dem selv” sagde en informant.

Medfølelse og accept beskytter sindet

Nyere vesterlandsk forskning kan forklare, hvordan tibetanerne beskytter deres sind ved at praktisere medfølelse. Medfølelse har en positiv indflydelse på de områder af hjernen, der har med følelser at gøre. Man dæmper uro og skaber følelser af tryghed og indre ro, ved at praktisere medfølelse. Derfor har vi også i Vesten udviklet "medfølelsesfokuseret terapi”.

Vi ved også at den accepterende holdning til lidelsen i livet, som er indlejret i buddhismen, ofte mindsker lidelse betydeligt. Nyere forskning viser, at når vi nærmer os de følelsesmæssigt vanskelige oplevelser i vores liv, med en accepterende holdning, i stedet for af al magt at forsøge at undgå og eliminere følelsesmæssig smerte, klarer vi os bedre.

Det var tydeligt at de munke og nonner, som vi talte med, i deres værdigrundlag accepterede at lidelse er en del af livet. Det betød bl.a. at de derfor ikke spekulerede over, hvad der var galt med dem og deres liv, siden de led. Vi vesterlændinge har ofte den modsatte tilgang til lidelse. Vi synes grundlæggende, at lidelsen er forkert. Vi bilder os selv og hinanden ind, at vi bør være glade hele tiden og at hvis vi bare lever på den rette måde og tænker positivt nok, så kører hele livet som smurt i olie og er let og smertefrit. Derfor har vi meget negative reaktioner på lidelsen, når den opstår. Vi skammer os over den, eller vi bebrejder os selv, hinanden, samfundet eller de højere magter for at have gjort noget forkert, når vi lider. Det forstærker vores lidelse.

Mindfulness giver ukuelighed

Heldigvis har vi gennem de sidste årtier importeret noget af buddhismens modstandskraft til Vesten, bl.a. gennem mindfulness-konceptet, som lærer os at møde vores oplevelser med en accepterende og medfølende holdning. Vesterlandsk forskning viser i dag at mindfulness, som tilgang til at regulere følelser er langt overlegen i forhold til mange af de teknikker, vi har til rådighed indenfor psykologien.

Ved at praktisere mindfulness, kan du tilegne dig de samme kvaliteter, som ligger bag tibetanernes ukuelighed.

Jon Kabat-Zinn, som er grundlægger af mindfulness konceptet i Vesten, siger: ”Hvor du end går hen, er du der”. Det lyder måske banalt, men det er det ikke. Det indebærer, at hvad der end sker i dit liv, kan du stille op for dig selv. Du kan være der for dig selv, når du allermest behøver det. Når du lærer kraften i dit eget nærvær at kende, kan du være der for dig selv og berolige dig selv, som ingen anden kan. Det giver en enorm tryghed i dit sind, det mindsker bekymringer for fremtiden, og gør dig i stand til at nyde dit liv som det er, lige nu og her.

I min psykologpraksis, hvor jeg primært anvender mindfulness terapi, ser jeg gang på gang, at mennesker opdager denne indre ukuelighed, som både forebygger og helbreder følelsesmæssig smerte og giver følelsesmæssig frihed. Pludselig tør man at forelske sig, fordi man opdager, at man kan godt rumme angsten for at blive afvist. Eller man holder op med at ryge cigaretter fra den ene dag til den anden, fordi man opdager, at man kan være sammen med sine følelser, i stedet for at ryge dem væk. Eller man lærer at favne den dybe forladthedsfølelse inden i med varme, forståelse og tryghed, så den ikke længere føler sig forladt og desperat og den knugende fornemmelse i maven forsvinder. Jeg ser igen og igen at menneskers angst for fremtidige katastrofer fortoner sig.

En af mine klienter skriver: ”Efter at have gået i mindfulness terapi, oplever jeg en ny ukuelighed i mit liv. Jeg oplever stadig hele det menneskelige spektrum af følelser fra glæde til tristhed og angst. Jeg får negative tanker og jeg surmuler. Men det gør ikke noget. Jeg er blevet god til at rumme følelserne og tankerne, når de opstår. Jeg føler, at uanset hvad der sker, kan jeg håndtere det. ”Tænk nu hvis jeg har kræft og skal indlægges”, eller ”hvad nu hvis dem jeg elsker dør”, eller ”hvad nu hvis ingen kan lide mig” – kan jeg af og til tænke. Men jeg svarer nu mig selv: ”Hvis det sker, så er jeg her”, og jeg ved   at det ikke er småting. Jeg ved, at der er en rummelighed og en ukuelighed i mit eget nærvær”.

Der er også en rummelighed og ukuelighed i dit nærvær, hvis du lærer at anvende det.

Kærlig hilsen
Camilla Bruun, psykolog. Læs flere af mine indlæg ved at klikke her: Psykolog Camilla Bruun blog på Levlykkeligt.dk

Dette blogindlæg er udvalgt af Magasinet Psykologi som vælger et nyt indlæg fra Levlykkeligt hver uge til deres facebook fanpage og et om måneden til deres trykte magasin.

 

__________________________

Camilla Bruun, psykolog i København K

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Mindfulness og medfølelse. Lær dig selv ukuelighed. Læs på Levlykkeligt