Når sensitivit er tillært

At være sensitiv og hsp'er er et af tidens store emner.

Jeg reflekterer meget over det. Der bliver sat diagnoser og mennesker bliver sat i kasser, for at kunne tilpasse sig vores samfund.

Jeg er selv HSP, ekstrovert og nyhedssøgende. Hvor mange har en fod på både bremse og speeder, har min bremse været helt defekt og ikke tilstedeværende.

Når jeg tænker tilbage, ser jeg klart årsagen. For at kunne bevise, at jeg var god nok overskred jeg gang på gang mine egne grænser. Hamsterhjulet fik lige et ekstra gear.

Hvordan er denne adfærd opstået?

Der er mange teorier omkring det er medfødt, at nervesystemet er specielt udviklet hos 20% og sammenført med at dysfunktionelle familiemønstre ligger flere generationer tilbage, så hvad er det, der ligger i vores dna og celler. Hvad er det vores krop den husker?

Jeg tænker, at jeg har stået i lære det meste af mit liv. Jeg har, i min barndom gået på æggeskaller og glasskår for at kunne naviger i et kaos der var mit liv.

Jeg reagerede som et normalt barn på en sygelig adfærd ved at mærke og føle stemningen.

Som 5-årig kunne jeg allerede aflæse kropssprog og stemninger til et 12 tal. Jeg viste ofte om det var i dag jeg skulle være frelser eller offer. En kompetence der yderligere blev udviklet da jeg startede i skolen. Pga. mine familieforhold, overvægt og ordblindhed blev jeg hurtigt udvalgt til mobbeoffer.

Det medførte at jeg var introvert og meget lukket. En adfærd jeg i dag ved var tillært og for at beskytte mig selv i en verden jeg ikke havde tillid til, dissociering blev en overlevelsesstrategi.

Jeg har i flere perioder isoleret mig selv og mødt omverden med frygt og mistillid.

Som børn spejler vi os i vores omsorgsgivere og vi kopier den adfærd vores omsorgsgiver viser.

Det nyeste inden for hjerneforskningen er studiet af de hjerneceller, der på dansk har fået navnet ’spejlneuroner’. Navnet begrundes derved, at disse hjerneceller kan kopiere eller ’spejle’ de virkninger som foregår i omgivelserne af et levende individ. Efter ’kopieringen’ har spejlneuronerne mulighed for at informere og aktivere andre cellesystemer, der kan igangsætte specifikke processer i individet, f.eks. aktivere muskler, der bevirker ønskede kropsbevægelser eller lyde ellers uhensigtsmæssige mønster.

Jeg var dygtig til at kopiere - og desværre er en del af disse tillærte mønstre blevet givet i arv til mine egne børn der også er særligt sensitive.

De har en del af deres barndom måtte gå på æggeskaller og måtte tænke sig til min adfærd pga. et langvarigt sygdomsforløb, hvor jeg endnu mindre var i stand til at tage vare på noget som helst.

 Jeg har hele mit liv været overansvarlig og nu var jeg en grønsag pga. Meningitis. At jeg så senere udviste en adfærd hvor jeg bare gik, når jeg ikke kunne sætte ord på mine følelser har sat sit præg. At jeg ubevidst viste, at følelser var forbudt.

Jeg har som mange andre vendt blikket udad og tænkt.......hvad er der galt med mine unger???

I takt med, at jeg flere gange blev tvunget i knæ og kroppen gav op, begyndt jeg at vende blikket ind.

Der kom sandhedens time. Børnene kopierede min egen adfærd.

Ved at gribe i egen barm kunne jeg nu se en dybere sammenhæng og agere konstruktivt i min kommunikation, og møde mine børn i øjenhøjde.

Denne indsigt har også gjort, at jeg kan se, at i forhold til at danne relationer, har jeg brugt min sensitivitet. Jeg har påtaget mig andres følelser og forsøgt at løse deres problemer, for så var jeg god nok.

Når jeg forsøgte at ændre mig selv og tilpasse mig reagerede kroppen med stress og frygt.

Jeg byggede et liv på antagelser og analyse for at kunne overleve. De sider jeg også besad som at være introvert og sårbar lukkede jeg af for.

Men som mennesker rummer vi alle sider, gode og dårlige. Når vi langsomt begynder at anerkende os selv, kan vi ændre vores adfærd og levemønster.

Tag dig en skøn dag.

Bettina Pedersen, coach og mentor.

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Særligt sensitivitet kan være tillært. Læs mere