Lær din stress at kende

Ofte bruges ”stress” som et synonym for travlhed eller til at beskrive den sygdomstilstand, som er følgen af en belastning gennem lang tid. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men en tilstand, som vi kan være i, i kortere eller længere tid. 

Vi kan skelne mellem to slags stress – den kortvarige, akutte stress og den langvarige stress. Den akutte, forbigående stressreaktion er god for os. Er vi derimod udsat for stor belastning gennem længere tid, kan vi blive syge. Langvarig, kronisk stress slider på vores krop og psyke og nedbryder os.

Stress er en reaktion på en belastning, og der er forskellige faktorer, der er afgørende for, om belastningen medfører stress og sidenhen får helbredsmæssige konsekvenser. Det afhænger bl.a. af belastningens varighed og styrke, hvilke ressourcer den enkelte har på det pågældende tidspunkt, hvordan belastningen opleves, og ikke mindst hvordan den håndteres.

De typiske årsager til stress kan være vores egne tanker, ambitioner, personlighed og ressourcer, familielivet, det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, traumatiske begivenheder eller andre begivenheder i livet. Ofte er det ikke en enkeltstående begivenhed, men mange små, der fører til alvorlig stress. Stress opstår, når der ikke er overensstemmelse mellem de krav, der møder os, og de ressourcer vi har til rådighed på det givne tidspunkt. Enhver begivenhed, der belaster, er svær at håndtere, eller som truer os, kan være årsag til stress.

Det er vores hjerne, der ”bestemmer”, om de begivenheder, vi kommer ud for, er en stressfaktor eller ej. Det er med andre ord det, vi tænker om situationen - eller den måde vi fortolker situationen - der stresser.

Stress er naturligt og i bund og grund en basal overlevelsesmekanisme. Stress handler om, at kroppen aktiveres og gør sig klar til at handle. Når vi bliver stressede, hvad enten belastningen er af mindre eller større karakter, sker det som regel helt ubevidst. Vi registrerer måske vores tanker og kroppens signaler, men vi har som regel ikke kontrol over, at stressen starter. Og vi kender ikke altid årsagen, og derfor erkender vi ofte ikke, at vi er stressede.

Målet med at kunne håndtere sin stress er at lære at stoppe stressen, så den ikke udvikler sig. Bevidsthed er væsentlig for at kunne reagere. Det er forskelligt, hvad vi hver især bliver stresset af, i hvilken grad og hvilke symptomer, vi får. Vi kan hver især forebygge, at langvarig stress udvikler sig. Det kræver, at vi tilegner os viden om stress og lærer vores egne advarselstegn at kende, så vi kan reagere på de signaler, kroppen sender. På den måde undgår vi måske også, at vi vænner os til, at en ubehagelig tilstand bliver ”normal”, med risiko for, at tilstanden udvikler sig til langvarig stress. 

Frem for at håbe på, at det ubehagelige snart holder op, kan vi med bevidsthed og erkendelse af symptomerne reagerer og stoppe op. Og forhåbentlig leve et liv med balance, ro og overskud.

Henriette Høeg, stress coach og underviser i stress

__________________________

NLP Huset, uddannelser i coaching, NLP, mindfulness og psykoterapi.
Se mere på http://www.nlphuset.dk/

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Stress - lær den at kende og forebyg. Læs mere