Hvilke frø vil du vande i dag?

De fleste forældre ønsker glade og hjælpsomme børn. Vi ønsker at vores børn trives og kan være noget for andre og for den verden som de står midt i. Ved at starte med ”frugten” af børneopdragelsen og forestille sig, hvilke kvaliteter og egenskaber vores barn skal have som voksen, bliver det lettere at arbejde hen imod at få opdragelsen til at blomstre.

Vi kan ikke styre alt. Alle børn har bestemte gener, som er med til forme de karakteregenskaber, der kendetegner netop det barn. Men vi kan blive bevidste om de værdier og egenskaber som vi ønsker vores opvoksende børn skal bære med sig og som vi, som forældre, kan nære og fremelske igennem opdragelsen.

De fleste forældre kan nikke genkendende til ønsket om, at deres børn trives, er glade og har overskud til at være noget for andre.

Hvis det er målet, så er spørgsmålet, hvordan får man det til at lykkes?

Vores bud er at skabe en nærværskultur i familien, hvor vi voksne er levende forbilleder for glæde og hjælpsomhed.

En nærværskultur opstår, når vi som forældre sår frø i barnet og i familiens samværsform, der bygger på venlighed, glæde og samhørighed. Vi vander frøene gennem selv at være forbillede for venlighed og glæde. Vi vander hjælpsomhedsfrøene ved at leve et opmærksomt liv, hvor vi opdrager vores børn ud fra et indre helle af ro og venlighed.

Derfor er opdragelsesvejen en selvopdragelsesvej for os voksne.

De eksplosive statistikker i fremkomsten af stress, ADHD og depression hos børn fortæller meget om, hvilke frø vi vander i den opvoksende generation. Børnene er et produkt af det samfund som de vokser op i. Og der er mange symptomer på sygdom og ubalance at finde i samfundet, som gør børnene syge.

Vi har alle et ønske om at være perfekte forældre. Men det perfekte findes ikke. Tværtimod gør vores stræben efter det perfekte os ofte selvcentrerede. Vi forsøger at kompensere for den utilstrækkelighedsfølelse, som vi oplever, gennem kvik-fix stimulanser som sukkerkick, fjernsynskiggeri og impulskøb.

Stress, negativitet og dårlig samvittighed giver børn ufrugtbare opvækstbetingelser. Det høje tempo skaber mangel på tid og godt samvær. Det høje tempo er kun én af de ”for-megetheder”, som hindrer et godt moderne børneliv.

Overfloden af informationerfra TV, PC og mobilen og de alt for mange valg, som børn inddrages i, skaber også ophobning af information i børnene. Det fører let til rastløshed og til mental og følelsesmæssig stress i børnene, hvilket hindrer barneglæden.

Når vi erkender, at vi som forældre er forbilleder for børnene, så begynder vi at forstå, at vi selv må være den som vi ønsker at vores børn skal blive - eller i det mindste øve os på det. Vi må vande de frø at glæde, kærlighed og hjælpsomhed i os selv. Vi må turde blive stille, slukke for støjen og vælge nærværet til.

Så et godt spørgsmål at stille er: Hvordan vil du vande de frø af smittende glæde, ro og venlighed i dig selv, der gør dig til et levende forbillede?

Stilhedsrevolutionen ønsker dig en glædelig påske!

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer

Hej Nicolaj

Prøver en gang mere ..den smuttede vist første gang :-))

En gammel Indianer fortalte denne historie til sine børnbørn i Stammen

Vi har to ulve inden i os ..en GOD ULV og en OND ULV...

Den gode ulv må være vågen og opmærksom , der er ofte en kamp.

Hvilken Ulv vinder , blev der spurgt !

Den som du fodrer mest svarede den gamle Indianer

Vi skal tænke positivt..! meget enkelt !!

Ændre til det positive når vi tænker negativt om os selv,..andre..eller andet

Forsat en skøn Påske

Stress og dårlig samvittighed giver børn dårlige opvækst. Læs mere på Levlykkeligt.dk