Visionær personalepleje

En myte jeg ofte støder på, når jeg holder foredrag eller laver kurser for ledere og medarbejdere i den offentlige sektor er ideen om, at ”Vi kan ikke gøre det bedre, med de ressourcer vi har til rådighed! Vi mangler midler til udvikling!” Vi bliver nødt til at ansætte flere for at løfte mere!”

Det er ikke en sandhed. For det første sker der ikke nødvendigvis udvikling, når der kommer ekstra midler. For det andet koster den mest betydningsfulde udvikling ofte intet – økonomisk set altså.

Jeg snakkede en dag med en sælger om problematikken.  Han sagde omgående: ”Jamen, det er som at sige, at jeg ikke kan sælge varen før prisen er sat ned, produktet udviklet og markedet parat. ”

Realiteten er, at produktet kan udvikles til evig tid, prisen kan aldrig blive lav nok og markedet aldrig helt parat. Så enten sker der intet, eller også må sælgeren se på sig selv og bruge sit fag og sin person til at få solgt det produkt – med stolthed, overbevisning og et troværdigt indhold.

Det samme gælder den kommunale serviceinstitution – skolen, SFO’en, plejecenteret. Der vil aldrig være ressourcer nok, ansatte nok og tid nok. De ansatte må se på sig selv og tage deres fag og deres person og gøre det job, som de oprindeligt tændte på.

Myten om at vi ikke kan, og vores muligheder afhænger af budgettet fx, eller af de politiske vinde som blæser, lovgivningen, normeringen… det forhindrer den almindelige udvikling. Den almindelige udvikling, som udspringer af lysten til personlig udvikling og faglig udvikling på jobbet, lysten til at få nye ideer og indfaldsvinkler til opgaven.

Pilen peger på visionær personalepleje. Jeg foreslår rask væk, hvilke punkter der skal på og af personalemødernes dagsorden

Ind på dagsordnen:

 • Kerneopgaver
 • Stærkeste faglige ressourcer
 • Stærkeste personlige ressourcer
 • Stærkeste fælles præstationer
 • Stærkeste personlig præstationer
 • Interessante faglige tendenser
 • Interessante tendenser blandt målgruppen (børn, unge, ældre, arbejdsløse)
 • Mest inspirerende udfordring
 • Ledelsens visionære bud på fremtiden – økonomi, normering, opgaveløsning
 • Ledelsens visionære forslag til opgaveløsning og udvikling

Væk fra dagsordnen:

 • Mulige besparelser, som endnu ikke er beregnet og ikke tegner billede af konsekvenserne
 • Mulige, nye tiltag eller lovgivninger, som får en endnu uvurderet indflydelse
 • Hvad-skal-vi-gøre-runder
 • Hvad-mangler-vi-runder
 • Udskydelser af beslutninger
 • Uafsluttede debatter, som ikke parkeres et sted med navn og adresse på ansvar og plan for fremdrift

Der skal visionær personalepleje til, så ansatte i det offentlige med rette kan løfte panden og med egen faglighed og personlighed ”sælge varen” i hverdagen – med stolthed, overbevisning og et troværdigt indhold.

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Visionær personalepleje