Skam og skyld

Skamfuldhed er ofte forbundet med en følelse, der er opstået i barndommen i form af omsorgssvigt, fravær af nærvær fra de voksne eller en længerevarende oplevelse af ikke at blive taget alvorligt.

Dysfunktionelle hjem er ofte præget af uforudsigelighed og utryghed. Hos børn, som er opvokset i sådanne hjem, ser man ofte en overudviklet evne til at fornemme andre menneskers behov. Dette kaldes for ”antennebørn”. Det er børn, som har været nødt til at aflæse de voksnes adfærd for at undgå ubehagelige situationer.

For nogle mennesker kan det udløse et selvbillede, som afføder en uhensigtsmæssig adfærd i relation til andre, der hovedsagligt drejer sig om at undgå ubehag. Det kan have negative følger senere i livet, i form af angst og frygten for at miste. I relationer kan selvbebrejdelse være en måde at kompensere for en underudviklet integritet og manglende selvværd. Med andre ord kan det at påtage sig skyld, opleves som en måde at undgå ubehag og konflikter.

Det kan være enormt svært at bryde dette adfærdsmønster, da det ofte stammer fra en dyb utryghed i de tidlige år i livet, hvor der i stedet burde have været tryghed. Adfærdsmønstret bærer ofte præg af, at man handler på baggrund af frygt og utryghed.

Via psykologbehandling kan omsorgssvigt behandles, hvor man i trygge rammer, får redskaber til at håndtere det adfærdsmønster, som er uhensigtsmæssigt for at etablere sunde relationer i det voksne liv.

__________________________

https://mindfulnesskurser.dk
https://psykisksundhed.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Psykologbehandling mod skam og skyld. Læs mere