Vores udvikling begynder med energikroppen

Alting er energi, før det er materie. Det er en fysisk lov. Energi og materie er to sider af samme sag, og de kan ikke skilles ad. Det er også en fysisk lov, at vi ikke kan skabe energi eller destruere energi. Energi er der bare, og den eneste måde vi kan bruge det på er at konvertere det fra én tilstand til en anden. Videnskabens definition på energi er: evnen til at et system kan udføre arbejde. Hvis ikke vi har energi, kan vi ikke udføre et stykke arbejde. For os mennesker betyder det, at hvis ikke vi tilfører vores krop energi i form af for eksempel mad, så kan kroppen ikke udføre sine processer.

Spirituel udvikling handler om at vende tilbage til kilden, og første skridt på vejen er at forene os med den energi, vi udgår fra. Det er ikke noget, der sker overnight, men en gradvis proces. Skridt for skridt må vi nærme os tilstanden af ren energi for til sidst at forene os med den. Der er ingen mulige overspringshandlinger, ingen genveje og intet quick fix. Der er kun vores egen gradvise proces hen imod at være ren energi. For hvert skridt vi tager bliver vi heldigvis belønnet med små glimt af evighed eller momentane oplevelser af forbundethed, og de er med til at guide os og holde os på rette spor. Efterhånden som vi nærmer os målet, bliver disse til flere og flere, og til sidst smelter vi sammen med den energi, vi udgår fra. Vi bliver ren energi. Vi sætter os selv fri af tid og rum.

Potentiel og kinetisk energi
Videnskaben deler energi op i to grundlæggende kategorier. Potentiel energi og kinetisk energi. Det kunne vi også kalde for stillestående energi og bevægelsesenergi. Potentiel energi er eksempelvis mad. Det er kemisk bundet energi, som vores krop kan omsætte til kinetisk energi gennem fordøjelsesprocessen. Kinetisk energi er for eksempel, når vi bevæger os. Eller når hjertet slår. Potentiel energi er når et objekt er ladet med energi, der endnu ikke er sat i bevægelse. En stang dynamit er et eksempel på det.

Som sagt kan vi ikke skabe energi eller destruere energi. Men vi kan konvertere det fra én tilstand til en anden. Det kan være dynamitstangen, der sprænger. Da bliver potentiel energi konverteret til kinetisk energi. Men det kan også være bolden, der bliver kastet op i luften. Dens kinetiske energi bliver konverteret til potentiel energi i det øjeblik, den er på toppen af sin bane. Samtidig bliver den ladet med potentiel energi på vej opad, fordi den bevæger sig modsat tyngdekraften. Når den igen begynder at falde nedad, bliver den samlede potentielle energi konverteret til kinetisk energi igen.

Et tredje eksempel på potentiel energi er en idé. Dem kan vi alle sammen få masser af. Men hvis vi vil gøre idéen til virkelighed må vi først konvertere den til kinetisk energi - underforstået fysisk handling.

Det er altsammen skolefysik, og der er ikke noget nyt under solen dér. Men oven i det ved vi, at energi i sin rene form er universel og ikke er bundet i materie, før den bliver manifesteret inden for tid og rum. Den universelle energi, der ligger uden for tid og rum er derfor den største form for potentielle energi, der findes i kosmos. Den er en evighedsenergi, og det betyder i al sin enkelthed, at den er uendelig. Den er en ubegrænset kilde til energi.

Energikroppen
Før vores fysiske krop kan eksistere overhovedet, er den altså nødt til at have været energi i sin rene form. Ikke som energi bundet i partikelform (som fx mad og dynamit), men som universel evighedsenergi. Konkret udmønter det sig i det, vi kalder for energikroppen. Den er et energifelt, vi alle har omkring vores fysiske krop. Et sitrende potentiale af universel energi, der optimalt har samme form som et æg. Så hvis du forestiller dig, at du står inde i et kæmpestort æg, der strækker sig en halv til en hel meter ud fra din fysiske krop i alle retninger, så har du et meget godt billede af din energikrop.

I spirituel praksis kalder vi også energikroppen for vores samlede potentiale, fordi den er begyndelsen til udfoldelsen af os selv på det fysiske plan. Uden anerkendelsen og kontrollen af energikroppen kan vi umuligt udfolde vores samlede potentiale på det fysiske plan. Det er den, vi må og skal lære at kende og bruge, før noget som helst andet kan finde sted.

Hvis ikke du har beskæftiget dig med energikroppen før, så er det måske svært at tro på, men heldigvis lever vi en en videnskabelig tidsalder, hvor vi har mulighed for at efterprøve tingene, og det er der nogen, der har gjort. I starten af 1980‘erne udviklede videnskabsmanden Harry Oldfield teknikken Polycontrast Interference Photography (PIP), der kan tage billeder af det flow af energi, der er mellem vores energikrop og vores fysiske krop. Det gik op for ham, at det måtte være muligt at tage et billede af energien i det øjeblik, der bliver til fotoner (der er lys i partikelform), fordi der ville være en interferens mellem disse fotoner og så de fotoner, der allerede var omkring kroppen fra det omkringliggende lys samt fra reflektionen af eksisterende fotoner fra kroppens partikler. Ved hjælp af computerteknologi kunne han skabe et samlet billede af flowet af energi mellem energikroppen og den fysiske krop. Her kunne han blandt andet se de spiralformede samlinger af energi, der bygger bro mellem energikroppen og den fysiske krop samt de forskellige energibaner, der udløber fra dem.

Kort og godt har vi solide videnskabelige beviser for energikroppens eksistens, og sågar relationen mellem den og det, som yogier, troldmænd, healere og seere har sagt gennem årtusinder. Nemlig at der er en konstant udveksling af energi mellem energikroppen og den fysiske krop, og at det er energikroppens harmoni og balance, der styrer processerne i den fysiske krop.

Skridt nummer ét
Når det gælder vores spirituelle udvikling er første skridt altså energikroppen. Det er trin nummer ét, og der er ingen vej udenom. Det er den, der er direkte årsag til vores fysiske ve og vel. Simpelthen fordi det er i overgangen fra energi til materie, at tid og rum begynder. Underforstået at det er, når vores energikrop går i forbindelse med vores fysiske krop, at vores fysiske virkelighed begynder.

Det betyder også, at hvis vi vil ændre noget ved vores fysiske virkelighed, så er det i energikroppen, at vi skal starte. Jo mere vi forbedrer balancen mellem energikroppen og den fysiske krop, desto sundere er vi på det fysiske plan. Vil vi søge spirituel oplysning, så er vi nødt til at forene os fuldt og helt med energikroppen, før vi kan gå videre. Der er som sagt ingen overspringshandlinger. En hvilken som helst form for spirituel udvikling begynder med at forene sig med energikroppen. Det er trin nummer ét, ligegyldigt hvilken vej vi går. Alt andet vil blot være en proces, der bliver ved med at binde os til tid og rum. Den kan være smuk, berigende og givende, men den vil konsekvent være bundet til tid og rum, så længe vi ikke først har forenet os med energikroppen. Den vil ikke være i stand til at bringe os ind i evigheden uanset, hvad den påstår. Kun gennem at forene os med energikroppen først, kan vi sætte os fri af tid og rum og dermed få adgang til evigheden.

Spørgsmålet er naturligvis, hvordan vi gør det. Svaret er simpelt: Der er mange veje at gå, men kun ét universelt princip. Uanset hvilken vej vi går, vil det være det princip, vi anvender. Og forstår vi det, kan vi gå vejen lettere, hurtigere og uafhængigt af nogen andre end os selv...

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer

Det er jo interessant... Da jeg læste din blog igennem var der er en klar modstand på Harry Oldfiels PiP billeder, og koblingen til den videnskablige verden. Ingen tvivl om at Oldfields opdagelser vækker skepsis og stilles i tvivl i mange kredse, og hans metoder stemples som uvidenskabelige.

Nok om det. For noget andet er oplevelsen eller fornemmelsen af fænomener som kan være energikroppen. Jeg har gennem den sidste lange tid undret mig over hvad det er der sker omkring mig. Altså min tilgang og oplevelse af andre mennesker, der har ændret sig markant. Uden at jeg på nogen måde kan sætte en et mærkat på, eller forklare hvad der er i spil i relationen. Ser ingen aura, eller energifelter, men kan mærke at min egen centrering og jordforbindelse er styrket, og at det må være en af årsagerne til den lille forskel i mine relationer. Men hvad jeg kan mærke, har jeg ingen anelse om, blot at der er noget".   

Energi? no bloody idea... 

Måske der er kongruens til astronomiens mørke stof eller mørke energi. Hvem ved? og hvem bekymrer sig? 

   

Mikkel Stjernberg om vigtigheden af forståelsen for energikroppen og dyrkningen af den, og at vores udvikling som mennesker begynder med den.