Et nytårsønske som jeg håber på går i opfyldelse

Tankens kraft - vi ved det, men vi handler som om det ikke er rigtigt

Tanken og vores bevidsthed er det der er med til at afgøre hvordan vi har det i vores liv, med os selv og med andre. Vi ved det, men vi handler som om det ikke vedkommer os men alene vedkommer alle de andre at lave om på deres tanker og deres handlemåder.

 

Tanker er af natur elektrisk magnetiske og de er medstyrer af vores nervebaner og vores celleaktivitet.

Vores tanker skaber vores liv. Vore tanker skaber vores indre liv, der så igen skaber vores ydre liv. Så alt hvad vi tænker det får vi. Vi kan ikke få noget vi ikke har tænkt og vi kan ikke tiltrække noget vi ikke har tænkt.

 

De vigtige biofysiske funktioner, som kroppen udfører med naturlige elektromagnetiske signaler, styrer bl.a. hjerne, centralnervesystem, hjerte, motor neuron system, samt alle de enkelte celler i kroppen. Når det styrere hjernen kan man måske derudad udlede at tanker er af elektromagnetisk karakter?

 

Hvert bogstav i hele alfabetet har en ganske bestemt lyd eller tone, lyden har en svag elektrisk strøm som kommer fra hjernen når neuronerne er aktive altså når neuronerne ”fyrer” så udsender de en svag elektrisk strøm, denne svage strøm udgår hele tiden fra vores hjerne og er med til at danne et elektromagnetisk lysfelt rundt om kroppen, i visse kulturer kaldet Auraen.

 

Når vi tænker på bogstavet a    sætter det automatiske en lille svag elektrisk impuls i gang i hjernen. Hvis vi nu sætter nogle flere bogstavord sammen med a`et til f.e.k.s. abe, så sætter det flere svage elektriske impulser i gang i hjernen, denne svage elektriske strøm sendes af sted og rammer et andet center i hjernen der er forbunden med de følelser det enkelte menneske forbinder med en abe. 

 

Det kan være glæde, følelsens af glæde sætter igen en række nye neuroner i bevægelse i hjernen som så aktivere andre center i hjerne via små elektriske impulser, disse svage eklektiske impulser aktivere også en biokemiske reaktion i hjernen alt efter hvilke centre der er aktive.

Dette betyder at tanker som er sammen sat af bogstaver aktiver alt hvad vi føler og vi handler på alt hvad vi føler.

 

Så vores tænkning er helt unik den sætter gang i alle indre impulser og følelser. Vores følelser er med til at aktivere hele vores indre biokemi og da følelserne er aktiveret af vores tænkning er hele vores indre biokemi også afhæng af vores følelser og vores almene velbefindende.

 

Hvis vi laver forskning i og hvis vi afdækker de impulser tanker giver til kroppen kan vi måske aflæse, hvorfor vi får så mange ubalancer i livet. Måske vil det vise sig, at rigtige mange sygdomme både af fysisk karakter og ikke mindst psykiske ubalancer kan helbredes via tankens kraft

 

Vi siger tankens kraft, det skyldes at det rent bogstaveligt skal opfattes som en kraft, en elektrisk/magnetisk biologisk kemisk proces der via hjernen er med til at styre den menneskelige organisme.

 

Tankens kraft er med til at styre det enkelte menneskes hele liv på godt og ondt. Det er en svimlende tanke også fordi det giver et stor ansvar til alle mennesker om at lære og træne sine tankestrømme.

Derfor er det mærkeligt at vi fortsat bliver ved med at tænke negative tanker eller at vi forsætter med at gentage vores tanker om og om igen, fordi vi ved at vi derved får en tankegang der bliver konform. Ingen kreativitet kan blomstre når vi tænker konformt. At tænke konform gør de fleste mennesker en stor del af deres liv. Mange fortæller det samme om og om til sig selv og andre også om sig selv og andre, til sidst har vi programmeret hele vores biokemi til at reagere på disse ”sandheder” som i virkeligheden kun er sandheder fordi de er gentaget alt for mange gange og derved har disse ”sandheder” programmeret også følelseslivet til at handle og agere som det plejer, derfor bliver vores liv og vores helbred helt som det plejer.

 Er vi parat til at påtage os et ansvar for vores tankers kraft
Er vi rede til det? Jeg er optimist, jeg tror vi er rede og jeg tror rigtig mange mennesker allerede gør det, men måske har de fleste af os lidt for travlt i vores hverdag til at implementer det ansvar det er, hele tiden at tænke på sin egen tankekraft alene ud fra uselviske motiver.

Tør vi påtage os dette store ansvar? Hvis vi tør bliver vi vores egen dygtigste coach, og det kan være en spændende proces i sig selv.

 

Kan vi det, jeg tror vi kan, hvis vi vil, og hvis vi tør tage et ansvar. Det er en udfordring som er værd at kaste sig ud i. Men for at gøre det på bedste måde skal vi have fat i hjertets kærlige energi og træne os i hele tiden at handle med stor kærlighed og etik til sig selv og andre.

Måske vi skulle starte med for alvor at arbejde konstruktivt med vores tankekraft i det nye år. Det kunne for mange være et kanon godt nytårsønske.

Det skal være mit nytårsønske, i håbet om at jeg derved kan blive et bedre menneske på mange fronter, for mig selv, for min livsglæde, for min næste, for min familie, for mine celler og derved for min sundhed og måske for meget mere som jeg ikke ved noget om endnu.

Det bliver en ny stor udfordring, men en dejlig glæde at kaste sig ud i.

Godt nytår

   __________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Et nytårsønske som jeg håber på går i opfyldelse