Hjertets Intelligens og Spirituel Intelligens- Hot or what?

Tankeklima 
Hjertets Intelligens er en af de vigtigste faktorer når vi taler om den spirituelle intelligens men også den smukkeste kilde vi kan bruge i alt samvær. Det er meget vigtigt at udvikle hjertets Intelligens for at opnå en sund spiritualitet og for at udvikle vores kærlighedsevne optimalt.

Det er i hjertet at vores sande kærlighed bor. I stedet for at  bruge den sande kærlighed, forurener vi hele Jorden med vores usunde tankeklima. Hver dag gentager vi det samme mønster  og de samme tanker om og om igen. Det er noget vi alle gør, med ganske få undtagelser. Måske er dette den største forureningskilde på vores jord? 

Hjertets Intelligens og derved vores kærlighedsevne kan trænes og opøves via meditation/visualisering og ved at fokusere positivt, derfor er meditation en vigtig faktor.

Hjernen i hjertet
I 1960’erne og 1970’erne forskede John og Beatrice Lacey i kommunikationen mellem hjerne og hjerte, og de erfarede, at hjertet formidler information til hjernen på måder, som har afgørende indflydelse på, hvordan vi opfatter og reagerer på verden.  En anden af neurokardiologiens pionerer Dr. J. Andrew Armour formulerede efter intensiv forskning i 1991 konceptet om et egentligt neuralt netværk i hjertet.Han beskrev sin videnskabelige opdagelse således: ”Hjertet har et komplekst indre nervesystem, der er så forfinet, at det i sig selv udgør en lille hjerne.” 

Hjertets hjerne er altså et selvstændigt netværk af forskellige typer af neuroner, neuro transmittere og proteiner mv. Dette udfoldede netværk gør hjertet i stand til at handle uafhængigt af kranie-hjernen og selvstændigt at sanse og føle, lære og huske.  

Hjertet har naturligvis, i fysisk forståelse, sit eget nervesystem af overlevelsesmæssige årsager. Men Hjertet som organ er også knyttet til vores følelsesforståelse og sjælsforbindelse. Det er kun noget vi forstår ved spirituelle indgangsvinkler og oplevelser. Disse oplevelser opnås lettest igennem meditative tilstande.

Hjertet som symbol er velkendt og vidner om dets betydning i forbindelse med kærlighedsfølelsen. Symbolsk og spirituelt set har organet hjertet en central plads for vores følelse af og opfattelse af hjerteenergien og alle de følelser, der er forbundet med den.

Hjertets hukommelse i spirituel forstand rummer det vi husker af glædelige såvel smertelige møder i tidligere liv, på andre sjælelige planer og i det jordiske liv.

Udsendelse af elektrisk puls, bølge, lys og energi fra hjertet foregår konstant, men intensiteten og renheden af denne energi bestemmer dets kraft og virke. I spirituel henseende kan denne energi intensiveres ved meditation og healing og igennem et sundt tankeklima. Især positive ærlige tanker viser vejen til at bruge det rene hjertets intelligens. Et sundt tankeklima betyder her positiv og næstekærlig tænkning.

Når hjertechakraet renses for unødig støj og i stedet bliver fyld op med lys og ny energi kan hjerteenergien flyde frit og rent. Smertelige oplevelser vil da ikke længere ramme os i hjertekulen, så voldsomt, at vi ikke føler vi kan magte oplevelserne.

Når Hjertet Intelligens er aktivt er energien i hjertet givet frit, vi finder ro og vores sjælelige rejse kan begynde for alvor.  Vores kærlighedsevne vokser i takt med brugen af hjertets Intelligens, derigennem udlever vi den kærlighed vi alle higer efter. Både det at give kærligheden, men også det at modtage den er det smukkeste vi kan give os selv og andre, så jo Hjertets Intelligens er HOT.

 
Når vi er i dybe meditative tilstande "taler vi med hjertet og vi er i stand til at "kommunikere " med vores sjæl og vores højere tænkning. citeret fra McCraty, Rollin m.fl.; Science of The Heart

 KH Merete Gundersen

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Hjertets Intelligens og Spirituel Intelligens- Hot or what?