Meditationslærer Svend Trier

Meditation og mindfulness som redskaber til større bevidsthed, selvindsigt og empati

Jeg indsendte følgende debatindlæg om mindfulness og meditation til Politiken. Det blev desværre ikke optaget, men nu slår jeg det i stedet op her:

I et indlæg i Politiken mandag den 11.11. skriver lektor og religionssociolog Dorte Larsen om den voksende udbredelse af mindfulness og meditation i dagens samfund. Hun fastholder, at mindfulness er buddhistisk funderet, ”blot gjort appetitligt for vesterlændinge”.
     
Det er korrekt, at meditation og mindfulness er noget ganske centralt i buddhismen, hvor man gennem århundreder har findyrket disse redskaber. Men lignende metoder, eller aspekter af mindfulness praksis, kendes også indenfor andre traditioner, f.eks. yoga-traditionen, hinduismen og kristendommen, som Dorte Larsen i øvrigt selv nævner. Blot er disse meditative og kontemplative traditioner for en stor del gået tabt i vores protestantiske kultur, hvilket har fået mange vesterlandske søgende til i stedet at vende øjnene mod østens visdomstraditioner. 
     
Jeg vil hævde, at meditation og mindfulness i sin essens ikke tilhører en bestemt religion, kultur eller trossystem, men er udtryk for en universel menneskelig evne, som vi alle besidder, men som vi har mistet eller glemt i det moderne livs travlhed og stress. Vi har så travlt med hele tiden at være på vej, være på eller være noget bestemt, at vi har glemt kunsten bare at være. Meditation og mindfulness er redskaber, som kan hjælpe os til at genvinde evnen til ægte nærvær eller væren i nuet, og som på sigt kan frigøre os fra unødig mental støj og vanemæssige tankemønstre, så vi i mindre grad er ofre for vores eget bevidsthedsindhold.
     
At leve med forhøjet nærvær, opmærksomhed og venlighed - overfor sig selv og andre - er ikke noget som buddhismen eller nogen anden religion har monopol på, ligesom kristendommen heller ikke har monopol på næstekærlighed og barmhjertighed. Det er udtryk for iboende menneskelige kvaliteter, som vi alle kan fremelske gennem meditation og opmærksomhedstræning – uden at vi af den grund behøver at blive buddhister eller tilslutte os nogen anden isme.
     
Jeg er overbevist om, at der vil være betydelige menneskelige og samfundsmæssige gevinster forbundet med udbredelsen af disse redskaber. Blot er det afgørende, at denne udbredelse finder sted på en ordentlig og velfunderet måde, hvor meditation ikke bare ses som et værktøj til stresshåndtering og afslapning, men som en vej til større bevidsthed, selvindsigt og empati.

Kærlig hilsen
Svend Trier, meditationslærer og forfatter.

__________________________

Svend Trier, meditationslærer, forfatter, arrangør af internationale gæstelærere 
Se mere på www.quantumseminars.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Meditation og mindfulness fører til større bevidsthed, selvindsigt og empati. Svend Trier på Levlykkeligt.dk