Helende historier, der bringer dig i trance

Jeg oplever at voksne mennesker har brug for historier. Og det er vigtigt at historierne bliver afleveret på en god måde. Når jeg præsenterer en historie for en klient opfordrer jeg som regel vedkommende til ”vende blikket indad”. Det kan gøres ved at lade øjnene hvile på noget godt uden for vinduet, eller ved at lade blikket være ufokuseret, men det nemmeste er at lukke øjnene. Begge dele har til formål at give en mulighed for at lytte fra et indadvendt fokus, så man ikke skal beskæftige sig med at af eller bekræfte fortælleren, men udelukkende kan have et fokus på, hvor historien bringer en hen i såvel den indre som den ydre verden. Hvis man lytter med lukkede øjne, synes der at ske noget andet end hvis man lytter med åbne øjne. Når man lukker øjnene lukker man af for nogle sanseindtryk, hvilket er parallelt til de teknikker buddhister bruger, når de mediterer ved hjælp af mantraer eller mandaler. Når man har haft sine øjne lukkede eller sit fokus rettet indad i et stykke tid, synes det at fremme en særlig tilstand, en særlig fokuseret og kropslig opmærksomhed. Jeg kalder denne tilstand for en trance, idet jeg trækker på den amerikanske psykolog Milton H. Ericksons erfaringer med den naturalistiske trance. Professor i psykologi Bo Jacobsen taler om et tilsvarende fænomen, som han refererer til som ’The Relaxation Response', og som Jacobsen omtaler som ’kropslig lykke’. Selve det at lytte til en historie med lukkede øjne kan fremme en særlig tilstand i nogle mennesker af ro og velvære, som stemmer overens med Jacobsens beskrivelse af kropslig lykke, men nogle gange kan klienterne gennem historierne komme i kontakt med en trang til protest, vrede eller sorg og kropslig lykke synes derfor at være for snæver en betegnelse i denne sammenhæng. Endnu en anderkendt psykolog,Peter Levine, der har forsket og arbejdet med traumer og stress i mange år, har udviklet en metode, som han kalder 'Somatisk Experience.' Somatic Experience er en oplevelse af at få fuld følelse og viden om os selv. Gennem den somatiske oplevelse kan vi få adgang til en forhøjet livsglæde, et øget velbefindende og ikke mindst en indre helbredelsesevne. I sin bog ”Den tavse stemme” opfordrer Levine til at man træner i at lytte til sin krops tavse stemme. Bogen handler om, hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære. Når jeg introducerer en historie opfordrer jeg til at man lukker øjnene, hvilket er fremmende får oplevelsen af at gå i trance..At gå i trance er en måde at bygge en bro mellem psyke og soma. Når jeg bruger begrebet trance henviser jeg til det fænomen, som jeg har beskrevet ovenfor som et særligt indadvendt fokus, en særlig måde at lytte med kroppen på. Vores sprog vidner om nogle fælles erfaringer med at lytte med kroppen, fx taler vi om ’mavefornemmelser’, om at have ’sommerfugle i maven’, når vi er nervøse eller spændte, eller vi taler om at være ’stive af skræk’, når vi er bange, og ikke mindst kan man fremhæve oplevelsen af at have ’kvalme’ over noget, som man ikke bryder sig om. Kvalmen er jo næsten en slags eksistentiel metafor, fordi Sartre brugte den som et udtryk for at være led ved sin tilværelse. Hvis man lytter med et indadvendt fokus kan en historie være helende.

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
kropslig lykke