Konfliktmægler Signe Saxe Jessen

Sådan kan du tilgive dig selv – og forny dit liv uden at være en egoist

Hvorfor er det vigtigt at tilgive sig selv? Er det egoistisk?
Hvordan tilgiver jeg mig selv?
Kræver selvtilgivelse at den anden har tilgivet mig? 

"Jeg er en der svigter - mig kan man ikke regne med"

Tilgiver du ikke dig selv, bliver skyld og skam en destruktiv del af din identitet. Men ligesom det kan være svært at tilgive andre, kan det være endnu sværere at tilgive sig selv.

Bærer du på en tung last af negative tanker om noget du har gjort – eller noget du burde have gjort - må du arbejde dig igennem det, for at komme videre. Cirklen af skyld- og skamfølelse må brydes, for at du kan frigøre dig fra fortiden, så du ikke længere er bundet af den. 

Uanset om du har gjort et andet menneske skade ved en uopmærksom handling, svigt, eller om du af grådighed, begær, egoisme har såret et andet menneske kan det fylde så meget i dig af selvbebrejdelser, skyld og skam at det kommer til at definere din identitet.

”Mig kan man ikke regne med”, ”Jeg kan aldrig være i et lykkeligt parforhold, sådan som jeg er”, Jeg er ikke en god mor eller far”, ”Jeg er ikke værdig til at være elsket”, ”Jeg burde slet ikke leve”, ”Jeg må skjule hvem jeg virkelig er – og fremstå perfekt!”
 

De selvstraffende tanker og den adfærd, der fødes af skam, kan ende med at ødelægge os selv og vores relationer.

Mange forbrydere kommer menneskeligt set videre fordi de stilles til regnskab og straffes. Er der ingen ydre straf eller konsekvens af nogen art, opstår den langt værre indre selvstraffende adfærd.

Måske ser din ven slet ikke så slemt på det du har gjort. ”Du skulle ikke tage det så tungt, ingen er perfekt, du skal se at komme videre”. Men vi er ofte hårdere ved os selv end vi er ved andre.

 

Derfor er det vigtigt at tilgive sig selv

Lider du af selvstraffende tanker, er det vigtigt at du arbejder på at tilgive dig selv. Ikke for at glemme eller acceptere det du gjorde, men for at lære af det og deraf vokse som menneske og tage ansvar.

Du tilgiver dig selv: 

  • For at komme fri af den fortid der binder dig
  • For at du kan hele dig selv og vokse som menneske
  • For at give mening til din lidelse.

Du må tilgive dig selv for at genoprette din værdighed og selvagtelse så du kan fortælle en ny historie om hvem du er. - Ikke en pyntet historie, men en ny historie hvor du har lært af det du gjorde, så du ikke gør det igen! Og du gør alt hvad du kan for at genoprette konsekvenserne af det du har gjort!

Når du opnår at tilgive dig selv gennem større selverkendelse og genoprettelse af tilliden og det skete er det ikke egoistisk at tilgive sig selv – men udtryk for at du tager ansvar og drager konsekvensen af det.

Ønsker vi fred i verden må vi dybest set alle hver og én være en del af denne praksis. Vi må øve os i at kunne tilgive både andre og os selv. Kun dermed kan vi opnå ydre og indre fred.

Grundlæggende er det vigtigt at vi er i stand til at tilgive os selv fordi vi er mennesker. Vi er uperfekte mennesker, der alle i stand til at lave fejl – endda alvorlige menneskelige fejl, der kan skade andre. Vi har forskellig baggage med os fra barndommen der har været med til at forme os som dem vi er i dag.

Skyld – den sunde følelse

Fordi vi er mennesker og frie individer, kan vi stilles til ansvar for vores handlinger. Med ansvaret følger skyldsbevidstheden. Og det er sundt at kunne føle skyld. Skyld er nemlig det der gør at vi ved om vi er på rette vej i det menneskelige fællesskab eller ej. Har vi ingen skyldfølelse, er vi dårlig beredt på at indgå i nære relationer og fællesskaber på en sund måde.

Skyld handler ikke om mig som ”ond” men om min skadende handling. ”Jeg har gjort noget ondt, noget der har skadet andre” og kun når jeg er dette bevidst kan jeg gøre noget for at genoprette min handling.

Skam – det nagende indre selvmord

Skam defineres derimod (af Brené Brown, forsker i skam) som ”Jeg er ond”. Skam kan derfor være som gift i dig. Den korte skamfuldhed der følger af skyld er god fordi den typisk får dig til at genoprette den skade du har gjort. Den langsigtede skamfølelse, der har sat sig som selvstraffende tanker om os selv får os til at føle os uværdige. Opgiver vi vores værdighed kommer vil let til at isolere os eller lave anden (selv)destruktiv adfærd. 

 

Sådan tilgiver jeg mig selv - uden egoisme

 

Trin 1. Indrøm din skadende handling

Vær helt ærlig overfor dig selv. Undgå omsvøb eller retfærdiggørende forklaring. Det indebærer at acceptere ansvaret og skylden samt viljen til at genoprette eller tage konsekvensen. Kan eller vil du ikke det, er der tale om ”pseudo-tilgivelse”, hvor du pynter på virkeligheden og forsøger komme videre ad en tilgivelses-smutvej.

Ægte selvtilgivelse baserer sig på arbejdet med den skam og skyldfølelse du bærer på, den oprigtige ærgrelse og ked-af-det-hed over din skadende handling.

Prøv nu i dette øjeblik at mærke efter hvad det er for nogle følelser der kommer frem i dig, når du tænker på at tilgive dig selv. Føler du skyld, skam, selvhad, vrede på dig selv, dyb ærgrelse, sorg, håbløshed, fortvivlelse, afmagt eller... . Mærk godt efter hvad du inderst inde føler.

Det er her selvtilgivelsen begynder.

Frem for udelukkende at dømme dig selv begynder du at tillade dig selv at føle og måske endda at mærke flere nuancerede følelser. Hermed begynder du også at bearbejde og senere forvandle dine følelser.

Fra selvhad til selverkendelse - følelsesmæssig modenhed

  • Accepterer dig selv som et uperfekt menneske
  • Accepterer din fejl; at du handlede på en måde der skadede andre.
  • Accepter at du også indeholder - og desværre har handlet på - fx grådighed, egenrådighed, egoisme, frygt eller andet.

Dette er ikke en undskyldning, men en selverkendelse af at du må forholde dig mere ærligt og modent til dine følelser og adfærd. Denne selverkendelse og selvaccept bliver modgiften mod det selvhad du kan have levet med, de selvdestruktive tanker og den selvbekræftende adfærd, hvormed du har straffet dig selv og inderst inde holdt dit negative selvbillede i live.

Lider du af skam som du ikke taler med nogen om, så begynd også at bearbejde dine følelser i samtale med et andet menneske. Fortæl og lad det du har gemt på komme frem i lyset. Gruppeterapi med ligesindede er også meget helende i kraft af fællesskabet. Oplever du medfølelse med andre, og oplever du andres medfølelse med dig, styrker det din medfølelse med dig selv. 

Med denne selvaccept må du vælge at smide lænkerne til fortiden, til den historie du fortæller om dig selv baseret på dine værste handlinger - og forny dit liv med et oprigtigt ønske om at ændre din adfærd og endeligt foretage de konkrete genoprettende handlinger der skal til.
 

Trin 2. Genopret tilliden med handling 

Skyldens modgift er at gøre det godt igen. Hvad kan du gøre? Er der svigt der skal genoprettes? Penge der skal betales tilbage? Vil du gå i terapi for at undgå utroskab? Vil du gøre noget for at lære at styre dit temperament, din vrede, dit begær? Er du i tvivl om hvad du skal gøre, så spørg hvis det er muligt, den person du har såret. Hvad ville hjælpe ham eller hende? Gør det, der skal gøres.


Trin 3: Bed evt. den anden om tilgivelse - eller gå selvtilgivelsesvejen på egen hånd

Når du er godt i gang med at tage konsekvenserne af din handling og genoprette tilliden, så kan den andens tilgivelse gøre det lettere for dig at tilgive dig selv. Men det er ikke en forudsætning. Nogle mennesker tilgiver ikke eller er ikke parate til det, og du kan aldrig presse en tilgivelse igennem. Hvis du ikke får tilgivelse, må du selv fortsætte ad selvtilgivelsens vej.

 

Baggrunden for tilgivelsesarbejdet og artiklen

Denne artikel bygger på mit arbejde med relationer og konflikthåndtering siden 2001 - som konfliktmægler og i individuelle samtaleforløb omkring tilgivelse og forsoning.

Det er et arbejde jeg brænder for og som hver dag gør mig klogere på og ofte ydmygt berørt af den følelsesmæssige indsats så mange af de mennesker, jeg har inde hos mig gennemlever. Og det er ikke mindst stort at se virkningen og frugten af det indre arbejde.

I konfliktmæglinger ser jeg forvandlingen ske i processen, tilgivelsens grundlag og fundament bliver lagt og forløsningen mærkes af alle der er med. Herefter er det bare opfølgelsen af aftalerne der skal ske i praksis. 

Må du gå med fred, Kærligst Signe Saxe Jessen, konfliktmægler

 

PS: Dette er mit fjerde blogindlæg i en lille blogføljeton om tilgivelse. Du kan herunder læse mine andre blogindlæg om tilgivelse, klik på dem:

Hvorfor tilgive - hvad tilgivelse er og ikke er
Lær at tilgive – tre skridt til at forløse stivnede følelse
Hvordan du kan søge andres tilgivelse


PPS: Udover individuelle samtaler og konfliktmægling i par, familier m.m. giver jeg hjælp til fordybende og konfliktløsende parsamtaler, der er et yderst effektivt og kortere alternativ til parterapi; se mere her Parforholdshjælp – større forståelse med mægling

 

__________________________

Signe Saxe Jessen, cand.mag.
Professionel Konfliktmægler, kognitiv coach og mindfulness træner.
www.goderelationer.dk

Medstifter af Levlykkeligt

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Tilgiv dig selv og forny dit liv. Læs hvordan